Patiëntenfolder

Polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten

In deze folder vindt u informatie over de polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten dat georganiseerd wordt door de afdeling Reumatologie Ambulante Zorg onderdeel van de afdeling Reumatologie van het LUMC. De afdeling Reumatologie werkt voor deze polikliniek samen met de afdeling Hartziekten en Longziekten van het LUMC.  

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Reumatologie.

Wat is een systeemziekte?  

Een systeemziekte is een ziekte waarbij naast gewrichtsontstekingen ook in verschillende organen ontstekingen kunnen ontstaan. Bij een systeemziekte zijn de klachten en symptomen erg verschillend. Een systeemziekte is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat afweercellen een ontstekingsreactie beginnen tegen het eigen lichaam. De reumatoloog en de reumaverpleegkundige kunnen u hierover meer uitleg over geven. 

Polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten  

De polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten is bedoeld, om bij patiënten met klachten die zouden kunnen passen bij een systeemziekte, zo vroeg mogelijk duidelijkheid te geven over de juiste diagnose. 

Een voorbeeld van dergelijke klachten is het Fenomeen van Raynaud. Bij het Fenomeen van Raynaud vernauwen de bloedvaten in de vingers zich en verkleuren bij kou de vingers van wit naar blauw tot rood. Bij een heel klein deel van de mensen met het Fenomeen van Raynaud is dit een uiting van een systeemziekte. Daarnaast kunnen ook andere klachten, als bijvoorbeeld ontstekingen van de huid, een verdenking geven op een systeemziekte. 

De onderzoeken die tijdens het bezoek aan deze polikliniekkliniek plaats vinden, zijn dan ook met name gericht op symptomen en afwijkingen die kunnen wijzen op de systeemziekte systemische sclerose. 

Het nagelriemonderzoek is een belangrijk onderzoek, omdat het bloedvatafwijkingen in beeld brengt. Deze bloedafwijkingen treden vaak op bij de systeemziekte systemische sclerose. Daarnaast vinden de volgende onderzoeken en afspraken plaats: consult reumatoloog, consult reumaverpleegkundige, bloed- en urineonderzoek, ECG, longfunctie en een 6 minuten looptest. Deze afspraken zijn vastgelegd in uw dagprogramma. 

De totale duur is ongeveer 6 uur. U ontvangt uw definitieve programma op uw afspraakdag.   

Verwijzing  

Uw behandelend reumatoloog of medisch specialist kan u doorverwijzen. Verwijzing is ook mogelijk vanuit een ander ziekenhuis dan het LUMC. Op grond van de gegevens in de verwijsbrief kan de reumatoloog in het LUMC bepalen of in uw geval deelname aan deze polikliniekkliniek duidelijkheid kan geven over de diagnose.  

Wetenschappelijk onderzoek  

Aan de polikliniek vroegdiagnostiek is wetenschappelijk onderzoek verbonden. Het doel van dit wetenschappelijk onderzoek is het beloop van de verschillende vormen van systeemziekten te volgen en meer inzicht te krijgen in de juiste behandeling. Wij vragen u hiervoor een toestemmingsformulier in te vullen. 

In de informatiebrief “LUMC Biobank: reumatische ziekten” vindt u hier uitgebreide informatie over. Ter verduidelijking: In deze informatiebrief wordt gesproken over ‘lichaamsmateriaal’; dit gaat alleen om twee extra buizen bloed, die bij uw “gewone” bloedafname wordt afgenomen.  

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig, het heeft geen enkele invloed op uw behandeling.

Daarnaast vragen wij u om een (uitgebreide) vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst geeft ons informatie en stelt ons
in staat uw bezoek aan de polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten zo goed mogelijk voor te bereiden. Wellicht kunnen sommige vragen confronterend voor u zijn. Wij adviseren u dit te bespreken met een van onze reumaverpleegkundigen. 

Wij verzoeken u de vragenlijst 10 dagen vóór uw afspraak in te vullen en retour te zenden in de bijgevoegde retourenveloppe of anders mee te nemen naar uw afspraakdag.  

Planning van uw afspraken  

De reumaverpleegkundige óf de secretaresse van de afdeling neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor de polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten. U ontvangt van deze afspraak een schriftelijke bevestiging.   

De dag van uw bezoek  

Op de dag van uw bezoek meldt u zich als eerste bij de afdelingssecretaresse van de afdeling Reumatologie Academische Zorg. U ontvangt hier uw laboratoriumkaart voor de bloedafname uw programma wordt uitgelegd en u wordt wegwijs gemaakt op onze afdeling.

Uitslag van uw bezoek aan de polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten De uitslagen en onderzoeksresultaten worden besproken in het multidisciplinair team. Drie weken na uw bezoek wordt u telefonisch hierover geïnformeerd. 

Afhankelijk van de uitslag wordt u wel of niet doorverwezen voor aanvullende onderzoeken. Ook de reumatoloog of medisch specialist die u verwezen heeft wordt geïnformeerd over de bevindingen. 

De telefonische afspraken krijgt u mee aan het einde van uw afspraakdag.   

Verzuim van werk door deelname aan het zorgpad  

Een bezoek aan de polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten wordt gezien als een ziekenhuisopname. U kunt hierdoor in aanmerking komen voor ziekteverlof. Wij adviseren u dit te bespreken met uw leidinggevende en/of werkgever.  

Evaluatie  

Wij stellen het op prijs te weten hoe u uw bezoek aan de polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten heeft ervaren. Wij vragen u daarom een evaluatieformulier in te vullen. U ontvangt deze een paar weken na uw afspraken. 

Kosten De vergoeding van de kosten uw bezoek aan de polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten is afhankelijk van uw zorgverzekering.

Faciliteiten op de afdeling Reumatologie Academische Zorg  

Op de afdeling Reumatologie Academische Zorg is een wachtruimte aanwezig. In deze ruimte staan comfortabele stoelen en kunt u en uw eventuele begeleider kosteloos gebruik maken van koffie en thee. U kunt tevens gebruik maken van de coffee corner op het Leidse Plein (geopend van 8.00 - 20.00 uur). Naast koffie en thee, kunt u hier ook terecht voor soep, broodjes, salades, etc. U kunt natuurlijk ook zelf uw lunch of versnaperingen meenemen.  Dit dagverblijf is uitsluitend bestemd voor patiënten die op die dag een afspraak hebben op de afdeling Reumatologie Academische Zorg.  

Medicatie  

Wij adviseren u medicijnen die u gebruikt mee te nemen zodat u deze op de gebruikelijke tijden kunt innemen.

Vervoersregeling  

Het is afhankelijk van uw verzekering of vervoerskosten van en naar het ziekenhuis vergoed worden. Indien u vanwege uw gezondheid afhankelijk bent van taxivervoer, dan adviseren wij u dit vooraf met uw zorgverzekeraar te regelen.  

Parkeren  

U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage van het LUMC. Als patiënt van de afdeling Reumatologie Academische Zorg mag u op de begane grond van de parkeergarage parkeren. U dient dan de meest linker inrit/slagboom te nemen. 

Als u in het bezit bent van een parkeerkaart voor mensen met een handicap, is het toegestaan om op het parkeerterrein rechts naast de hoofdingang van Gebouw 1 te parkeren.

Kortingsregeling parkeergarage  

Patiënten en hun familie of begeleiders die langer dan 4 uur of meerdere keren in het LUMC moeten zijn, kunnen in aanmerking komen voor een kortingsregeling. 

Bij uw bezoek aan de afdeling Reumatologie Academische Zorg kunt u vragen naar deze kortingsregeling en krijgt u daarvoor een formulier. Met dit formulier en uw parkeergarageticket gaat u naar de informatiebalie in de centrale hal, waar deze kortingsregeling op uw uitrijdticket wordt toegepast.

Contact  

Heeft u na het lezen van deze folder vragen en/of opmerkingen, dan kunt contact opnemen met de afdeling Reumatologie Academische Zorg. Ook kunt u informatie vinden over het LUMC via www.lumc.nl

Contactgegevens

Afdeling Reumatologie Academische Zorg
Telefoonnummer: 071 526 46 62 (08.30 – 16.00 uur)
Emai
l: reumatologie.academischezorg@lumc.nl

(uitsluitend voor niet medische vragen)