Research

Sinds de jaren vijftig van de 20ste eeuw is er onderzoek gedaan op de afdeling Reumatologie door verschillende wetenschappers, zoals Jonas Szirmai (cel biologie), Willy Hijmans (immunologie) en Hans Valkenburg (epidemiologie). Onder supervisie van Arnold Cats is patiënt georiënteerd onderzoek opgezet. Ferry Breedveld is onderzoek gestart naar nieuwe immunomodulerende behandelingen en naar therapie strategieën bij reumatische ziekten.

Voor het doen van onderzoek zijn een laboratorium en een stafcentrum beschikbaar. Laboratorium onderzoek richt zich nu op pathofysiologie van reumatische ontsteking en op de ontwikkeling van nieuwe diagnostische instrumenten. Nu zijn de regulatie van T-cel activiteit en de rol van auto-antistoffen belangrijke onderwerpen van onderzoek. Verder werd de synovium biopsie ontwikkeld als diagnostisch instrument; de micro-array techniek werd in 1998 uitgevoerd op materiaal verkregen door synoviale biopsie. De afdeling neemt actief deel in genetische consortia om de genetische basis voor reumatische ziekte te onderzoeken.  

Verschillende patiënten cohorten worden gevolgd om patiënt georiënteerd onderzoek te doen. Meer dan 2.900 patiënten met vroege artritis worden gevolgd op een gestandaardiseerde manier (sommige patiënten sinds meer dan10 jaar) om determinanten te onderzoeken van ziekte beloop en effect van therapie. Verder worden cohorten met patiënten met artrose en spondylartropathieën gevolgd om determinanten van ontstaan en verslechtering van ziekte te onderzoeken en clinimetrie te verbeteren. De laatste decade betrof het onderzoek nieuwe behandel modaliteiten voor patiënten met reumatoïde artritis, artrose, SLE en sclerodermie.

Onderzoek van deze afdeling wordt gedeeltelijk gefinancieerd door het IMI programma BTCure en APPROACH.