Afdeling

Afdeling Urologie

Patiëntenzorg

De afdeling Urologie van het LUMC behandelt alle aandoeningen aan de mannelijke geslachtsorganen en de urinewegen bij mannen en vrouwen binnen het kader van academische (derdelijns) zorg. Wij behouden de vrijheid om te beoordelen of de zorgvraag past binnen deze setting.

Het LUMC neemt deel aan het Anser Prostaatcentrum. Binnen dit netwerk delen we alle kennis én verrichten we gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van prostaatzorg. Dankzij de samenwerking binnen Anser kunnen we u de best mogelijke zorg volgens de hoogste kwaliteitsnormen bieden. Meer informatie vindt u op www.anserprostaatcentrum.nl.

De afdeling Urologie van het LUMC behandelt alle aandoeningen aan de mannelijke geslachtsorganen en de urinewegen bij mannen en vrouwen binnen het kader van academische (derdelijns) zorg. Wij behouden de vrijheid om te beoordelen of de zorgvraag past binnen deze setting.

Het LUMC neemt deel aan het Anser Prostaatcentrum. Binnen dit netwerk delen we alle kennis én verrichten we gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van prostaatzorg. Dankzij de samenwerking binnen Anser kunnen we u de best mogelijke zorg volgens de hoogste kwaliteitsnormen bieden. Meer informatie vindt u op www.anserprostaatcentrum.nl.

Het bekkenbodemcentrum van de afdeling Urologie werkt voor behandeling van bekkenbodemdisfuncties met MAPLe van Novuqare.

Polikliniek en verpleegafdeling

Patiënt doorverwijzen

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten digitaal verwijzen.

Niet spoedeisende hulp

 • polikliniek Urologie: 071 526 2304 (op kantoortijden, zie 'Contact')
 • Telefoondienst LUMC: 071 526 9111 (buiten kantoortijden en in het weekend)

Patiënten kunnen schriftelijk per post worden aangemeld door middel van een verwijsbrief. In deze verwijsbrief dienen te worden vermeld:

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten digitaal verwijzen.

Niet spoedeisende hulp

 • polikliniek Urologie: 071 526 2304 (op kantoortijden, zie 'Contact')
 • Telefoondienst LUMC: 071 526 9111 (buiten kantoortijden en in het weekend)

Patiënten kunnen schriftelijk per post worden aangemeld door middel van een verwijsbrief. In deze verwijsbrief dienen te worden vermeld:

 • Persoonsgegevens van de patiënt (inclusief telefoonnummer)
 • Naam van de verwijzer
 • Reden van verwijzing en voorgeschiedenis
 • Gebruikte medicatie

De verwijsbrief kan per post worden verstuurd naar:

LUMC
Polikliniek Urologie J3-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Betreft het een verwijzing met urgentie?

Vraagt u naar de consulent Urologie (pieper 8895). Wij verbinden u door voor een afspraak met voorrang of om te overleggen.

Bekkenbodemcentrum

Voor een afspraak op het Bekkenbodemcentrum verzoeken we de verwijzer eerst een verwijsbrief te sturen die door een medewerker van de bekkenbodempolikliniek wordt beoordeeld. Hierna wordt de patiënt telefonisch benaderd en wordt eventueel een afspraak gemaakt.

Kinderen

Er is geen kinderuroloog aan de afdeling verbonden, waardoor wij beperkt kinderen met urologische problemen helpen. Hiervoor verwijzen wij naar het Alrijne ziekenhuis (voorheen Diaconessenhuis) in Leiden.

Onderwijs

De afdeling Urologie leidt artsen op tot uroloog. Dat gebeurt in samenwerking met het HagaZiekenhuis in Den Haag. Onze afdeling draagt daarnaast bij aan het onderwijs van studenten geneeskunde, verpleegkundigen en medewerkers die bij de patiëntenzorg zijn betrokken. Ook organiseert de afdeling cursussen, congressen en postdoctorale bij- en nascholing van artsen.

Onderwijsactiviteiten Urologie

De onderwijsactiviteiten van de afdeling Urologie richten zich op verschillende doelgroepen:

De afdeling Urologie leidt artsen op tot uroloog. Dat gebeurt in samenwerking met het HagaZiekenhuis in Den Haag. Onze afdeling draagt daarnaast bij aan het onderwijs van studenten geneeskunde, verpleegkundigen en medewerkers die bij de patiëntenzorg zijn betrokken. Ook organiseert de afdeling cursussen, congressen en postdoctorale bij- en nascholing van artsen.

Onderwijsactiviteiten Urologie

De onderwijsactiviteiten van de afdeling Urologie richten zich op verschillende doelgroepen:

 • AIOS (arts in opleiding tot medisch specialist)
 • co-assistenten
 • studenten Geneeskunde

Regelmatig worden semi-arts stages, wetenschapsstages en keuze-coschappen op de afdeling gelopen.

Bij- en nascholing Urologie

2 x per jaar wordt een externe refereeravond urologie in het LUMC gehouden. Hiervoor worden 2 accreditatiepunten toegekend.

Het Bureau Refereeravond is maandag tot en met donderdag te bereiken via tel. 071 - 526 3888.

Voor overige informatie over bij- en nascholing kunt u terecht bij de Nascholing voor artsen en onderzoekers en www.Boerhaavenascholing.nl.

Research

The scientific research of the Department of Urology has two areas of focus: oncology and functional urology.

Oncology

Oncological research is looking for better research methods and treatments for kidney cancer, bladder cancer and prostate cancer. The emphasis in the LUMC is on research into bladder cancer and prostate cancer.

Within oncological research, attention is also paid to the consequences of oncological treatment. This research is largely carried out in the laboratory in collaboration with other European and Dutch centers. In addition, clinical research is also being conducted.

The scientific research of the Department of Urology has two areas of focus: oncology and functional urology.

Oncology

Oncological research is looking for better research methods and treatments for kidney cancer, bladder cancer and prostate cancer. The emphasis in the LUMC is on research into bladder cancer and prostate cancer.

Within oncological research, attention is also paid to the consequences of oncological treatment. This research is largely carried out in the laboratory in collaboration with other European and Dutch centers. In addition, clinical research is also being conducted.

Functional Urology

Within functional urology, attention is mainly focused on pelvic floor dysfunction and postoperative incontinence problems (after, for example, radical prostatectomy). In addition, the Urology department carries out basic anatomical research of the pelvic floor and sexological research.

Over de afdeling

Contactgegevens

Postadres

LUMC – afdeling Urologie
Postzone J-3-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Polikliniek Urologie

Locatie: J-3-P, route 586
E-mail: urologiepoli@lumc.nl  
Telefoon: 071 526 23 04 (ma t/m do 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.00 uur, vrijdag 8.00 – 11.30 uur)

Postadres

LUMC – afdeling Urologie
Postzone J-3-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Polikliniek Urologie

Locatie: J-3-P, route 586
E-mail: urologiepoli@lumc.nl  
Telefoon: 071 526 23 04 (ma t/m do 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.00 uur, vrijdag 8.00 – 11.30 uur)

Secretariaat

Telefoon: 071 526 38 88 (ma, di, do, vrij 8.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.30 uur, woensdag 9.00 – 12.30 uur)

Bekkenbodemcentrum

Telefoon: 071 526 61 19 (ma t/m do 9.00 – 12.00 uur)

Team

Prof. dr. R.C.M. Pelger

 • Algemene urologie
 • Urologische oncologie
 • Minimaal invasieve chirurgie (laparoscopie)

Dr. R.F.M. Bevers

 • Algemene urologie
 • Urologische oncologie
 • Minimaal invasieve chirurgie (laparoscopie en robot geassisteerd)

Dr. H.W. Elzevier

 • Poliklinisch: Algemene urologie, Functionele Urologie, Seksuologie
 • Chirurgisch: Incontinentie behandeling bij man en vrouw, Open chirurgische behandeling van niertumoren (met en zonder vena cava ingroei), open cystectomieën en retroperitoneale lymfklierdissecties bij testismetastase

Prof. dr. R.C.M. Pelger

 • Algemene urologie
 • Urologische oncologie
 • Minimaal invasieve chirurgie (laparoscopie)

Dr. R.F.M. Bevers

 • Algemene urologie
 • Urologische oncologie
 • Minimaal invasieve chirurgie (laparoscopie en robot geassisteerd)

Dr. H.W. Elzevier

 • Poliklinisch: Algemene urologie, Functionele Urologie, Seksuologie
 • Chirurgisch: Incontinentie behandeling bij man en vrouw, Open chirurgische behandeling van niertumoren (met en zonder vena cava ingroei), open cystectomieën en retroperitoneale lymfklierdissecties bij testismetastase

Mw. drs. W.C.G. Zonneveld

 • Algemene urologie
 • Urologische oncologie
 • Minimaal invasieve chirurgie (laparoscopie)

Drs. E.J. van Gennep

 • Algemene urologie
 • Urologische oncologie
 • Minimaal invasieve chirurgie (laparoscopie en robot geassisteerd)

Mw. drs. J.I.M. van Uhm

 • Algemene urologie
 • Functionele urologie
 • Steenchirurgie