Patiëntenfolder

PROMS vragenlijsten bij prostaatkanker

Naast klinische onderzoeken is ook uw kijk op de situatie van belang. Met behulp van vragenlijsten geven we u inzicht in het verloop van de behandeling. De vragen gaan over welk effect behandelingen hebben op de kwaliteit van uw leven. Door de vragenlijsten regelmatig in te vullen en te bespreken, zien we op tijd of er iets moet worden aangepast.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Urologie.

Onze zorg

Wat is PROMS vragenlijsten bij prostaatkanker?

Wat zijn PROMS?  

PROMS is de afkorting voor het Engelse ‘Patient Reported Outcome Measures’; een manier om patiëntinformatie te meten. Dit doen we door digitale vragenlijsten te gebruiken. U kunt deze dus met behulp van uw smartphone, tablet of computer invullen. De vragenlijsten vragen zo’n 25 minuten van uw tijd. Het levert u gemak op in de spreekkamer. Want uw antwoorden vormen – samen met de klinische uitslagen – de basis van uw volgende afspraak. 

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

PROMS vragenlijsten bij prostaatkanker  

De digitale PROM-vragenlijsten bij prostaatkanker gaan over de lichamelijke, psychische en sociale klachten die u mogelijk ervaart. De uitkomsten helpen bij het nemen van de juiste beslissingen over het vervolg van uw behandeling.   

Uw klachten kunnen in de tijd veranderen. Dit geldt ook voor een eventuele behoefte aan extra ondersteuning voor u of uw naasten. Het is daarom belangrijk dat we dit niet eenmalig, maar met regelmaat bekijken en bespreken.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Wanneer ontvangt u een uitnodiging voor het invullen van vragenlijsten?  

U ontvangt de eerste uitnodiging voor het invullen van de vragenlijsten nadat u uw behandelkeuze heeft gemaakt, maar voordat u de behandeling daadwerkelijk start. Dit is een zogenaamde nul-meting. Daarna ontvangt u uitnodigingen na 3, 6, 12 en 24 maanden na de start van uw behandeling (zie figuur).  

In sommige situaties blijven wij u ook na deze 24 maanden jaarlijks uitnodigen voor het invullen van de vragenlijsten.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Zo werkt het  

Nadat uw zorgverlener over de PROMS verteld heeft, krijgt u per e-mail een link toegestuurd. Wanneer u hierop klikt, verschijnt het beveiligde vragensysteem. U ziet de vragenlijst en de uitleg over hoe u de vragen moet beantwoorden. Het is belangrijk om de vragenlijsten in één keer achter elkaar in te vullen. Als u alle vragen beantwoord heeft, klikt u op verzenden. Vanaf dan zijn de antwoorden zichtbaar in uw patiëntendossier. 

Welke vragenlijsten vragen wij u in te vullen?  

Per keer vragen wij u de volgende 3 vragenlijsten in te vullen:  

  1. EORTC-QLQ-C30: een algemene vragenlijst voor patiënten met kanker 
  2. EPIC-26: een vragenlijst specifiek voor patiënten met prostaatkanker  
  3. Gebruik seksuele hulpmiddelen: een vragenlijst over het gebruik van seksuele hulpmiddelen 

Deze 3 vragenlijsten samen geven u en ons een goed beeld over uw kwaliteit van leven.  

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Uw antwoorden  

Nu uw antwoorden in uw patiëntendossier staan, zijn u en uw behandelaar goed voorbereid op de eerstvolgende afspraak. Daarin bespreekt u aan de hand van uw antwoorden hoe u tegen uw belemmeringen en mogelijkheden aankijkt. Het gesprek gaat niet alleen over medische zaken, maar ook over hoe het met ú gaat. Samen met de behandelaar besluit u welke stappen verder ondernomen worden. Als blijkt dat u bijvoorbeeld extra ondersteuning kunt gebruiken, dan kan uw zorgverlener dit organiseren.  

Wanneer worden uw antwoorden met u besproken?  

Op de eerstvolgende afspraak die u heeft, bespreekt uw arts of casemanager de antwoorden en kijkt u samen of er veranderingen zijn ten opzichte van de vorige keer dat u de vragenlijsten heeft ingevuld.   

Niet elke controle-afspraak vindt in het LUMC plaats. Ook uw behandelaar uit een ander ziekenhuis is graag op de hoogte hoe het met u gaat. We zullen met u afspreken hoe wij deze behandelaar kunnen informeren over uw antwoorden op de vragenlijsten.

Ons onderzoek

Uw antwoorden dragen ook bij aan het verbeteren van onze zorg  

Uw antwoorden worden ook gebruikt om uw situatie te vergelijken met andere patiënten. Door deze vergelijking leren wij steeds meer over het effect van de behandelingen op kwaliteit van leven en kunnen wij onze zorg blijven verbeteren. Wij zorgen er voor dat uw antwoorden dan niet herleidbaar zijn naar uw persoon, door alle persoonskenmerken weg te laten (anonimiseren). 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heeft u na het lezen van deze folder vragen dan kunt u contact opnemen met uw casemanager.  

Telefonisch via de Polikliniek Urologie:  
Op maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 8.00-11.30 en van 13.30-16.00 uur en op vrijdag van 8.00-11.30 via telefoonnummer 071-526 2304 

Per e-mail: 
uro.onco@lumc.nl