Patiëntenfolder

Het verwijderen van een nier via een kijkoperatie

Binnenkort wordt u in het LUMC opgenomen voor het verwijderen van de nier via een kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie).Uw uroloog heeft u daar reeds over ingelicht. In deze folder informeren wij u over de ingreep en de opname.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Urologie. 

Onze zorg

Wat is Het verwijderen van een nier via een kijkoperatie?

Wat is een kijkoperatie (laparoscopie) 

Bij een kijkoperatie wordt in principe hetzelfde gedaan als bij een ‘gewone’ operatie, dus het wegnemen van de zieke nier, alleen zonder daarvoor een grote snee/wond in de buik te maken. Tijdens een laparoscopische ingreep wordt via een aantal kleine gaatjes geopereerd. Om een orgaan te kunnen verwijderen is het nodig één van de sneetjes iets groter te maken.

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Een kijkoperatie is technisch lastiger dan een gewone operatie omdat de uroloog niet met zijn handen in de operatiewond kan, maar als het ware van een afstandje door kleine gaatjes moet opereren. Ook duurt de operatie langer dan wanneer het via de “open” methode zou zijn gebeurd.

Voordelen van deze kijkoperatie: 

 • Minder bloedverlies 
 • Kleiner wondgebied 
 • Minder pijn 
 • Sneller herstel na de operatie, dus kortere opnameduur 

Soms blijkt tijdens de kijkoperatie dat er toch een ‘open’ operatie nodig is. Het kan zijn dat de uroloog de nier of de belangrijke bloedvaten niet goed in beeld kan krijgen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er veel verklevingen zijn door eerdere operaties, door overgewicht, of doordat er een afwijkende ligging of bloedvoorziening van de nier is. Het belangrijkste is dat de operatie goed en veilig gebeurt, met zo weinig mogelijk risico’s.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

De opname 

De dag van de operatie wordt u opgenomen op de afdeling J9-Q. U komt nuchter op de afdeling. U wordt ontvangen door de verpleegkundige die u uw bed zal wijzen en een opnamegesprek met u en u naaste zal houden. Zij legt uit wat er gaat gebeuren tijdens de opname en tevens is er voor u de gelegenheid om vragen te stellen. 

Ook zal er, indien nodig, wat bloed bij u worden afgenomen. 

Graag willen wij u verzoeken om bij de opname urine mee te nemen voor onderzoek. Gebruikt u medicijnen van uzelf dan verzoeken wij u deze medicijnen, in originele verpakking, bij de opname mee te nemen samen met een actueel medicijnoverzicht van uw apotheek.

De avond voor de operatie mag u tot 24 uur zoals gebruikelijk eten en drinken. Hierna mag u niet meer eten. Tenzij anders met u afgesproken mag u tot twee uur voor de ingreep heldere vloeistof drinken, dit is appelsap, water, thee (zonder melk)of aanmaaklimonade. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De operatie 

De verpleging krijgt een telefoontje wanneer u naar de operatiekamer moet. U krijgt dan een ziekenhuisjasje aan en mag de medicatie die door de anesthesie voorgeschreven is innemen. U wordt naar de operatiekamers gebracht, waar u als eerste wordt opgevangen door de anesthesist.

Er wordt een infuus bij u ingebracht waardoor u vocht en medicijnen krijgt toegediend.

De operatie gebeurd onder algehele narcose. De operatie duurt gemiddeld 1,5-2 uur. Na de operatie verblijft u een poosje op de uitslaapkamer (PACU). Hierna wordt u weer naar de afdeling gebracht. Indien er een indicatie voor is, verblijft u een nachtje op de PACU.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Bij elke ingreep, hoe klein ook, kunnen er problemen optreden. Na een kijkoperatie kunnen, net zoals na een “gewone” operatie, complicaties optreden zoals een nabloeding of een wondinfectie. Kort na de ingreep kunt u, door prikkeling door het gebruikte CO2-gas, schouderpijn krijgen.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Terugkomst op de afdeling 

Als alles goed gaat met u en de pijn onder controle is, komt u terug op de afdeling J9-Q. U mag voorzichtig aan weer beginnen met drinken. Als dit goed gaat, mag u ook iets gaan eten.

Na de operatie heeft u: 

 • Een infuus in uw arm voor het toedienen van vocht en/of medicatie. 
 • 1 wonddrain. De drain dient voor het af  laten lopen van wondvocht. De drain wordt meestal de volgende dag verwijderd. 
 • Een urinekatheter. Deze wordt na 1 dag verwijderd. 
 • Wondjes op u buik/flank waar steristrips op zitten. Deze steristrips kunt u laten zitten tot ze loslaten. 

Het ontslag 

Het ontslag is meestal 1-2 dagen na de operatie. Bij het ontslag krijgt u een afspraak voor de polikliniek mee naar huis. Indien nodig ook recepten voor medicatie waar u thuis mee door moet gaan, zoals bijv. pijnstilling.

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Leefregel voor thuis 

Lichaamsbeweging

 • Geen beperkingen. 
 • Rust naar behoefte.  
 • U mag met de wondjes douchen maar niet in bad 

Werkhervatting

 • In overleg met behandelend uroloog.  

Bijzonderheden

 • Dagelijks minimaal 2 liter drinken 
 • Wanneer er zich problemen voordoen, contact opnemen met het ziekenhuis.  
 • De gebruikte hechtingen zijn zelfoplossend. 

Wanneer moet u hulp inschakelen? 

Tot aan het 1e polibezoek  moet u contact opnemen met het ziekenhuis als u: 

 • Koorts krijgt boven de 38,5 graden 
 • Als er bij de wond een flinke roodheid en/of zwelling ontstaat 
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen en/of problemen kunt u contact opnemen:

Tijdens kantooruren: polikliniek Urologie: 071-526 2304
Buiten kantooruren: afdeling Urologie: 071-526 2900