Patiëntenfolder

Besnijdenis (circumcisie)

In deze folder vindt u de tekst die officieel is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Urologie inzake de besnijdenis. Deze folder dient als aanvulling op het gesprek dat uw behandelend arts met u voert. In dit gesprek krijgt u te horen wat in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in uw geval van toepassing is.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Urologie.

Onze zorg

Wat is Besnijdenis (circumcisie)?

In overleg met uw arts zal er bij u een circumcisie worden verricht. Bij een circumcisie ofwel besnijdenis wordt een gedeelte of de gehele voorhuid van de penis operatief verwijderd.

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

De meest voorkomende reden hiertoe is een te nauwe voorhuid. Gevolg hiervan kan zijn dat er moeilijkheden optreden bij plassen, pijn tijdens erectie en geslachtsgemeenschap of een ontsteking van de eikel of voorhuid.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering? 

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Volwassenen 

Bij volwassenen kan de ingreep poliklinisch onder lokale verdoving plaats hebben. Hiertoe wordt de penis verdoofd door 1 of 2 injecties ter plaatse van de basis van de penis te geven. Eventueel gebruik van bloed verdunnende middelen dient gemeld te worden en in overleg met uw arts dienen deze voor de ingreep gestaakt te zijn. 

Operatie 

Na lokale verdoving wordt de penis gedesinfecteerd, waarna de omgeving met steriele doeken wordt afgedekt. De ingreep duurt 20-30 minuten. Bij de operatie wordt de voorhuid verwijderd en worden er rondom oplosbare hechtingen geplaatst aan de basis van de eikel.

Deze hechtingen lossen meestal na 7 dagen op en hoeven dus niet verwijderd te worden. Na besnijdenis is de eikel meestal onbedekt. Dit kan met name de eerste dagen zeer gevoelig zijn. Vóór de ingreep zijn er vaak verklevingen aanwezig tussen voorhuid en eikel. Deze worden dan tijdens de operatie losgemaakt en hierdoor ziet de eikel er enkele dagen na de operatie rood en gezwollen uit. Na ruim een week ontstaat er geleidelijk een nieuwe huidlaag. 

Na de operatie wordt de penis verbonden, vaak met een vettig gaas (unitule) of zalf en vervolgens steriele gazen.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Afgeraden wordt om na de ingreep zelf een auto te besturen; geadviseerd wordt om voor vervoer naar huis zorg te dragen.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Complicaties 

De mogelijke complicaties beperken zich bijna altijd tot de wond. Er kan een nabloeding optreden die zich kan uiten in een bloederig verband of een bloeduitstorting onder een hechting. Soms treedt een wondgenezingsstoornis op in de vorm van infectie of abces. Indien de pijn steeds erger wordt, er pus of bloed uit de wond komt, de penis steeds dikker wordt of u koorts krijgt boven 38,5°C moet u contact opnemen met uw uroloog.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Controle 

Volgens afspraak komt u op controle bij de uroloog.

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Nazorg thuis 

Volwassenen 

Na de ingreep is het verstandig het de rest van de dag rustig aan te doen. 

Na het plassen dient u het verband te verschonen. Hiertoe kunt u een recept voor verbandmateriaal mee krijgen. De volgende dag mag u weer douchen. Geadviseerd wordt twee weken niet te sporten, te zwemmen of naar de sauna te gaan en normaal ondersteunende onderbroeken (geen boxershorts) te dragen. U mag geen geslachtsgemeenschap hebben gedurende 6 weken. Na de ingreep kunt u enkele dagen een pijnlijk gevoel houden. Om deze te bestrijden kunt u paracetamol tabletten nemen.

Ook kunt u enkele dagen een branderig gevoel hebben tijdens het plassen; bij doorplassen verdwijnt dit gewoonlijk weer. Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan, die kunnen gaan schrijnen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 11.30 uur contact opnemen met de polikliniek Urologie (tel. 071-5262304). Dit geldt alleen voor patiënten die onder behandeling zijn van de polikliniek urologie.