Patiëntenfolder

Zelf-injectie therapie bij impotentie

In deze folder vindt u de tekst die officieel is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Urologie inzake de zelf-injectie therapie bij impotentie. Deze folder dient als aanvulling op het gesprek dat uw behandelend arts met u voert. In dit gesprek krijgt u te horen wat in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in uw geval van toepassing is.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Urologie. 

Onze zorg

Wat is Zelf-injectie therapie bij impotentie?

In overleg met uw uroloog is bij u gekozen voor de auto-injectie therapie (zelf-injectie in het zwellichaam van de penis) ter behandeling van uw erectiestoornis. 

Er worden verschillende soorten medicamenten voorgeschreven: de combinatie papaverine met fentolamine, papaverine alleen of prostaglandine. Het ingespoten medicament zorgt voor een verwijding van de bloedvaten en een verslapping van de spieren in het zwellichaam van de penis. Hierdoor stroomt er meer bloed in het zwellichaam waardoor een erectie kan ontstaan. De injecties kunnen gebruikt worden zowel bij het vaststellen van de oorzaak van de erectiestoornis, als ook bij de behandeling van deze stoornis. De werking treedt vrijwel onmiddellijk in en is na ± 15 minuten maximaal. 

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Erectiestoornissen vormen een veel voorkomend probleem. We spreken van een erectiestoornis indien het voor een man niet mogelijk is een erectie te krijgen of wanneer zeer snel weer verslapping optreedt. Er zijn diverse oorzaken mogelijk. Psychische spanningen kunnen een rol spelen, maar ook een te geringe bloedinstroom of te snelle bloeduitstroom uit de zwellichamen van de penis. Ook kan beschadiging van zenuwen naar de penis impotentie veroorzaken.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Voorbereiding 

Voordat u zelf de techniek van auto-injectie thuis gaat toepassen, wordt de techniek u aangeleerd onder leiding van uw behandelend uroloog. Tevens wordt hierbij de dosis bepaald waarmee het voor u mogelijk is een erectie te verkrijgen. De dosering is afhankelijk van de oorzaak en is u verteld door uw arts. Deze dosis staat ook vermeld op het etiket. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzingen en wijzig de dosering niet zonder overleg met uw uroloog. 

Injectie therapie in combinatie met andere geneesmiddelen 

Indien u ook andere geneesmiddelen gebruikt, dient uw arts hiervan op de hoogte te zijn. De ingespoten medicamenten kunnen namelijk de werking van geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, versterken. Indien u ook bloedverdunnende middelen gebruikt dient de injectieplaats 3 minuten te worden dichtgedrukt. Roken en het gebruik van alcohol voor de injectie wordt afgeraden, omdat hierdoor de werking van het medicament verstoord kan worden.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Techniek van auto-injectie 

1. Gereedmaken van de injectiespuit 

Op de polikliniek zal met u geoefend worden hoe het spuitje gevuld moet worden, waarmee het medicament in het zwellichaam ingespoten wordt. Het medicament wordt aangeleverd in ampullen en de voorgeschreven hoeveelheid medicament moet in de injectiespuit opgezogen worden. 

2. Het toedienen van de injectie 

De penis wordt zo dicht mogelijk bij de buikwand vastgepakt tussen duim en wijsvinger en de naald van de injectiespuit wordt door de huid in het zwellichaam gedrukt (zie figuur). Vervolgens wordt in één keer langzaam de oplossing volledig ingespoten. Ook deze manier van inspuiten is, voordat u het thuis gaat doen, met u op de polikliniek geoefend. Indien een injectie niet tot het gewenste resultaat leidt, mag u de injectie niet direct herhalen en moet u minimaal 24 uur wachten. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

  • Een injectie kan in enkele gevallen leiden tot erecties die langer duren dan wenselijk. Indien de erectie langer aanhoudt dan 6 uur, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts (ook 's nachts). De erectie moet dan tegengegaan worden. Dit kan middels ijskoude kompressen, eventueel injectie van een ander medicament of wanneer dit niet lukt, leegzuigen van het zwellichaam met een spuit. Dit dient om schade aan het weefsel van het zwellichaam te voorkomen. 
  • Ook kan ten gevolge van de injecties voorkomen: bloeduitstorting, een verdoofd gevoel in de penis, roodheid van de injectieplaats, voorbijgaande pijn en zwelling van de voorhuid. Indien u tijdens de injectie pijn voelt, dient u de inspuiting te staken. Een licht branderig gevoel is normaal.
  • Voorkom injectie in zichtbare bloedvaten of in de onderkant van de penis omdat hierdoor bloedingen kunnen optreden. Bij injectie op de verkeerde plaats blijft erectie achterwege. Injectie op de juiste plaats dient met u geoefend te zijn.
  • Ook kan er duizeligheid optreden. Dit kan een nadelige invloed hebben op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.
  • Bij regelmatig gebruik gedurende een langere periode kan een plaatselijke verharding in de penis optreden. Soms zijn deze verhardingen pijnlijk. Zeer zeldzaam kan door de verharding een kromstand van de penis ontstaan. De verharding verdwijnt doorgaans na het stoppen met de injecties. Om de kans op het ontstaan van verhardingen te verminderen, dient u afwisselend links en rechts in de penis te injecteren.
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt. 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 11.30 uur contact opnemen met de polikliniek Urologie (tel. 071-5262304). Dit geldt alleen voor patiënten die onder behandeling zijn van de polikliniek urologie.