Patiëntenfolder

Cystoscopie

In deze folder vindt u de tekst die officieel is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Urologie inzake cystoscopie. Deze folder dient als aanvulling op het gesprek dat uw behandelend arts met u voert. In dit gesprek krijgt u te horen wat in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in uw geval van toepassing is.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Urologie.

Onze zorg

Wat is Cystoscopie?

Er zal binnenkort bij u een cystoscopie worden uitgevoerd.

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een dunne holle buis gevuld met glasvezels of een lenzensysteem, dat aangesloten is op een lichtbron. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan de specialist door een kijker in de plasbuis en de blaas kijken.

Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen. Beide kunnen zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt worden (zie de beide figuren).

Een cystoscopie wordt verricht indien er afwijkingen worden vermoed in plasbuis, prostaatgebied of blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Voorbereiding
Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats door de uroloog in bijzijn van een verpleegkundige. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan.

Vaak zal het nodig zijn vóór de cystoscopie urine op te vangen voor onderzoek. Als dit bij u nodig is, vraagt de verpleegkundige dit tijdig aan u.

Hierna neemt u plaats op de scopietafel. Voor het onderzoek is het nodig dat u met gespreide benen, in speciaal hiertoe ontwikkelde beensteunen, op de onderzoekstafel ligt. Vervolgens wordt de penis of schede gereinigd met een desinfectievloeistof. In de plasbuis wordt vervolgens wat gelei gespoten. Deze gelei dient als glijmiddel en als verdovingsmiddel van het slijmvlies, zodat eventuele pijn tot een minimum wordt beperkt.

Van belang is dat u, voor zover mogelijk, goed ontspannen bent, opdat het inbrengen van de cystoscoop met het minst mogelijke ongemak gepaard kan gaan.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De specialist brengt de cystoscoop via (de opening van) de plasbuis in de blaas. Via een slangetje dat aan de cystoscoop verbonden is wordt met een zak spoelvloeistof steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken. De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Daarna is het onderzoek afgelopen. Wanneer de flexibele scoop gebruikt is, dient u zelf de spoelvloeistof uit te plassen en verlaat u de onderzoekstafel dus met gevulde blaas.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Na het onderzoek kan enkele dagen een branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is belangrijk, dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld. Wanneer u na de ingreep langdurig klachten heeft, of veel pijn of koorts boven 38,5°C of aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Nazorg

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering? 

Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Deze folder betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op maandag t/m donderdag van 8.00-12.30 uur en tussen 13.30-16.00 uur en op vrijdag van 8.00-11.30 uur contact opnemen met de polikliniek Urologie via telefoonnummer 071-526 23 04. Aan het begin van het onderzoek zal de uroloog u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem stellen.