Patiëntenfolder

Kromstand penis

Kromstand van de penis kan ontstaan door een ontsteking (ziekte van Peyronie), of is aangeboren. 
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Urologie.

Onze zorg

Wat is Kromstand penis?

Kromstand door een ontsteking (de ziekte van Peyronie) 

Door een ontsteking treedt verlittekening op in de wand van het zwellichaam, waardoor op de aangedane plaats de rek uit het zwellichaam verdwijnt en een verdikking ontstaat. De verdikking is goedaardig. De gevallen van de ziekte van Peyronie kunnen mild of ernstig zijn. Er treedt een kromstand op, meestal naar de buik, soms met een afwijking naar links of rechts. De penis kan ook korter worden. De symptomen kunnen zich langzaam ontwikkelen of ook plotseling ontstaan. In ernstige gevallen ontstaat er pijn bij de geslachtsgemeenschap en bemoeilijkt de kromstand de geslachtsgemeenschap of maakt het soms onmogelijk. Als na verloop van tijd het ontstekingsproces voorbij is, meestal na een jaar, valt te overwegen om bij aanhoudende klachten tot operatieve correctie van de kromstand over te gaan vooral als de kromstand een belemmering is tijdens de seks. 

Aangeboren kromstand 

Als de kromstand het gevolg is van een aangeboren afwijking, komt dit door een te korte plasbuis of niet symmetrische zwellichamen. In tegenstelling tot de ziekte van Peyronie buigt de penis bij de afwijking vrijwel altijd richting voeten. Bij een ernstige kromstand is er reden tot een operatie over te gaan.