Afdeling

Longziekten

De afdeling Longziekten houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek van aandoeningen van de longen. In het bijzonder onderzoek en behandeling van patiënten met longkanker, interstitiële longziekten (ILD) en alpha-1 antitrypsine deficiëntie (AATD). Daarnaast verzorgt de afdeling onderwijs, nascholing voor artsen, opleiding van promovendi en longartsen.
Patiëntenzorg

Specialismen

De afdeling Longziekten van het LUMC staat (inter)nationaal bekend om zijn bijzondere kennis en ervaring op het gebied van:

U krijgt bij ons de best mogelijke zorg, die gebaseerd is op innovatie en gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

Patiënt doorverwijzen

Deze informatie is bestemd voor artsen en instellingen die patiënten naar het LUMC willen verwijzen.

Verwijzen via ZorgDomein

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein vinden de verwijsinformatie van de LUMC-afdelingen via het overzicht onderaan deze pagina.

ZorgDomein is een internetapplicatie waarmee huisartsen digitaal kunnen verwijzen naar aangesloten zorginstellingen. Voor meer informatie en aanmelding voor ZorgDomein kijkt u op www.zorgdomein.nl.

Deze informatie is bestemd voor artsen en instellingen die patiënten naar het LUMC willen verwijzen.

Verwijzen via ZorgDomein

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein vinden de verwijsinformatie van de LUMC-afdelingen via het overzicht onderaan deze pagina.

ZorgDomein is een internetapplicatie waarmee huisartsen digitaal kunnen verwijzen naar aangesloten zorginstellingen. Voor meer informatie en aanmelding voor ZorgDomein kijkt u op www.zorgdomein.nl.

Verwijsprocedure / contact met specialist

Alle verwijsinformatie is te vinden in de ZorgApp.

Klachten

Indien u als verwijzer klachten heeft over de behandeling of verzorging van de door u verwezen patiënt kunt u dit kenbaar maken bij de behandelend specialist. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u contact opnemen met het hoofd medische zaken (tel. 071 - 526 25 53).

Onderwijs

De afdeling longziekten heeft een actieve rol in het onderwijs: van onderwijs voor de studie Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen tot aan de opleiding tot longarts. Daarnaast participeert de afdeling longziekten in verschillende medische vervolgopleidingen en organiseert de afdeling nascholingen.

Vanwege deze onderwijstaak is er een grote kans dat u tijdens één van uw bezoeken aan de polikliniek of afdeling longziekten zult spreken met een longarts-in-opleiding. Alle zorg die wij leveren wordt onder supervisie van een staflid geleverd.

De afdeling longziekten heeft een actieve rol in het onderwijs: van onderwijs voor de studie Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen tot aan de opleiding tot longarts. Daarnaast participeert de afdeling longziekten in verschillende medische vervolgopleidingen en organiseert de afdeling nascholingen.

Vanwege deze onderwijstaak is er een grote kans dat u tijdens één van uw bezoeken aan de polikliniek of afdeling longziekten zult spreken met een longarts-in-opleiding. Alle zorg die wij leveren wordt onder supervisie van een staflid geleverd.

Daarnaast faciliteert de afdeling longziekten ook stages voor coassistenten (medisch studenten in het laatste jaar van hun opleiding) om praktijkervaring op te doen en daarmee hun kennis van de longziekten te vergroten.

Research

The focus of our clinical, translational and basic science of the Department of Pulmonology is lung cancer, interstitial lung disease (ILD), severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and alpha1-antitrypsin deficiency. The PulmoScience Lab of the department contributes to these clinical themes, and is actively involved in the development of in vitro human patient- and disease-relevant lung models.

Research programs

Chronic lung diseases and lung cancer have an enormous impact on the patient and on society worldwide. The aim of our research is to improve patient care and treatment of patients through a better understanding of the pathogenesis of these diseases and improving treatment. To this end, the department of Pulmonology applies an integrated approach of basic, translational and clinical research and has a main focus on the following lung diseases:

Basic and translation research in the PulmoScience Lab addresses the following topics related to these chronic lung diseases:

  1. Development of representative advanced cell culture models for the respiratory tract
  2. Repair and Regeneration of lung tissue
  3. Host defence
Over de afdeling

Voor verwijzers

Patiëntenparticipatieraad

De afdeling Longziekten heeft, samen met patiënten, een vorm ontwikkeld voor een laagdrempelige manier van samenwerken en communiceren. Dit doen we middels patiëntenparticipatie: patiënten (vertegenwoordigers van patiëntengroepen) en onderzoekers werken op gelijkwaardige basis samen aan het ontwikkelen van onderzoek en het verbeteren van onderzoeksmethodes en –resultaten.

Het doel van patiëntenparticipatie is het vergroten van de betrokkenheid en de invloed van patiënten in ons onderzoek. Wij hopen met name dat wij de voor patiënten relevante onderzoeksvragen duidelijk in beeld krijgen en daarmee de maatschappelijke relevantie van het onderzoek verbeteren. Daarnaast is het van belang dat de voorgestelde onderzoeksprotocollen op haalbaarheid en belasting voor de patiënt worden beoordeeld door een ervaringsdeskundige.

De afdeling Longziekten heeft, samen met patiënten, een vorm ontwikkeld voor een laagdrempelige manier van samenwerken en communiceren. Dit doen we middels patiëntenparticipatie: patiënten (vertegenwoordigers van patiëntengroepen) en onderzoekers werken op gelijkwaardige basis samen aan het ontwikkelen van onderzoek en het verbeteren van onderzoeksmethodes en –resultaten.

Het doel van patiëntenparticipatie is het vergroten van de betrokkenheid en de invloed van patiënten in ons onderzoek. Wij hopen met name dat wij de voor patiënten relevante onderzoeksvragen duidelijk in beeld krijgen en daarmee de maatschappelijke relevantie van het onderzoek verbeteren. Daarnaast is het van belang dat de voorgestelde onderzoeksprotocollen op haalbaarheid en belasting voor de patiënt worden beoordeeld door een ervaringsdeskundige.

Momenteel speelt participatie van patiënten een belangrijke rol bij het opzetten van onderzoek. Zowel landelijk als internationaal wordt er aandacht besteed aan patiëntenparticipatie in (wetenschappelijk) onderzoek. Er zijn dan ook vele initiatieven voor het stimuleren van de betrokkenheid van patiënten in wetenschappelijke projecten.

Voorbeelden van het betrekken van ervaringsdeskundigen zijn:

  • veranderingen in de zorg
  • het samenstellen van voorlichtingsmaterialen en patiënten-informatiedagen
  • opzetten en uitvoering van onderzoek middels het geven van feedback

Samenstelling raad

De raad bestaaat uit onderzoekers en zorgverleners van de afdeling longziekten en patiënten (en/of naasten) met een gelijke bezetting van de drie aandachtsgebieden van de afdeling Longziekten, namelijk: longoncologie, interstitiële longziekten en Alpha-1 antitrypsine deficiëntie.

Meer informatie over deelname aan onze patiënten-participatieraad.

Contact

patientenraad-long@lumc.nl

Voor meer informatie zie ook

 

Contact

Polikliniek Longziekten

Routenummer: 26
Locatie: B-2-Q
Telefoon: 071 526 37 42
longpoli@lumc.nl

Longfunctieafdeling

Routenummer: 26
Locatie: B-2-Q
Telefoon: 071 526 37 42
(Ma t/m vr 9.00 – 12.00 uur, ’s Middags alleen voor spoed)

Scopieafdeling

Routenummer: 164
Locatie: C-4-S
Telefoon: 071 526 35 57

Clinical Research Unit

Polikliniek Longziekten

Routenummer: 26
Locatie: B-2-Q
Telefoon: 071 526 37 42
longpoli@lumc.nl

Longfunctieafdeling

Routenummer: 26
Locatie: B-2-Q
Telefoon: 071 526 37 42
(Ma t/m vr 9.00 – 12.00 uur, ’s Middags alleen voor spoed)

Scopieafdeling

Routenummer: 164
Locatie: C-4-S
Telefoon: 071 526 35 57

Clinical Research Unit

Routenummer: 26
Locatie: B-2-Q
Telefoon: 071 529 84 42
research-longziekten@lumc.nl

Verpleegafdeling Longziekten

Routenummer: 266
Locatie: C-11-Q
Telefoon: 071 526 22 12
Bezoektijden: 14.00 – 20.00 uur

Stafsecretariaat

Routenummer: 123
Locatie: C-2-R
Telefoon (niet voor patiënten en patiëntenzorg): 071 526 29 50 / 071 526 44 38
secretariaatlong@lumc.nl

PulmoScience Lab

Routenummer: 340
Locatie: D-3-P
Telefoon: 071 526 20 16