Patiëntenfolder

Longkanker

Heeft u longkanker? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees hier meer over wat longkanker inhoudt en welke zorg het LUMC u biedt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Longziekten.

Onze zorg

Wat is Longkanker?

Longkanker is een kwaadaardige aandoening van de longen. Roken is in 90% van de gevallen de oorzaak. Longkanker wordt onderverdeeld in 2 hoofdsoorten; het kleincellig longcarcinoom en het niet-kleincellig longcarcinoom. Het niet-kleincellig longcarcinoom wordt weer onderverdeeld in plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom en grootcellig ongedifferentieerd carcinoom. Ongeveer 20% van de gevallen betreft het kleincellig longcarcinoom. Het onderscheid tussen beide soorten kanker is belangrijk voor de behandeling.

Verschijnselen

Longkanker ontstaat als een klein proces en geeft lange tijd geen klachten. Klachten die bij longkanker kunnen ontstaan zijn o.a.:

 • lang bestaande hoestklachten, soms met bloed bij het ophoesten

 • kortademigheid

 • heesheid

 • pijn op de borst

 • slikklachten

 • zwelling van het gezicht of de nek

 • vermoeidheid

 • gewichtsverlies

 • slechte eetlust

 • botpijn of hoofdpijn afhankelijk van eventuele uitzaaiingen

Waarom u bij ons in goede handen bent

Thoracale oncologie is een speerpunt van de afdeling longziekten in het LUMC. Patiënten met een verdenking op, of een reeds gediagnosticeerd longkanker, krijgen in het LUMC een behandeling volgens de laatste (inter)nationale richtlijnen en ontwikkelingen. In dit derdelijns centrum zijn alle diagnostische en behandelopties te vinden. Waarbij persoonlijk en patiëntgericht centraal staat.


Enkele kenmerken:

 • Zorgpad sneldiagnostiek: een snelle diagnose en behandelplan.

 • Uitgebreide diagnostische technieken zijn bij ons beschikbaar zoals bijvoorbeeld: bronchoscopie, endobronchiale echografie, trans thoracale biopsie en thoracoscopie.

 • Longkankerzorg is multidisciplinair. Een behandelteam van longartsen, chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en nucleair geneeskundige en pathologen is beschikbaar in het LUMC, alles onder 1 dak.

 • Alle behandelmodaliteiten zijn beschikbaar zoals immunotherapie, doelgerichte therapie bij specifieke mutaties, chemotherapie, radiotherapie en chirurgie.

 • Wekelijks moleculair tumorboard, zodat patiënten volgens de laatste stand van de wetenschap behandeld kunnen worden.

 • Poliklinische zorg door longartsen en verpleegkundig specialisten; laagdrempelig contact.

 • Nauwe samenwerking met ondersteunende specialismen zoals: palliatief advies team, diëtisten en medisch psychologen.

Diagnose

Bij het vermoeden op longkanker stelt de longarts u verschillende vragen en doet naast lichamelijk onderzoek verschillende aanvullende onderzoeken om de diagnose te kunnen stellen dan wel longkanker uit te sluiten. De onderzoeken zijn ook van belang om bij de diagnose longkanker te kunnen vaststellen in welk stadium de ziekte zich bevindt. Het stadium is belangrijk om te bepalen welke behandeling het meest geschikt voor u is. 

De volgende onderzoeken kunnen bij u van toepassing zijn:

Uw longarts bespreekt welk onderzoek bij u van toepassing is en wat het inhoudt.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Voor het kiezen van de juiste behandeling is het belangrijk dat we precies weten om welke soort longkanker het gaat en in welk stadium de ziekte zich bevindt.


Mogelijke behandelingen:

Ons onderzoek

Aan welke studies kan je meedoen?

Voor de patiënten is er de mogelijkheid tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment zijn er 2 hoogleraren thoracale oncologie en is er een uitgebreide onderzoeksafdeling. Daarnaast wordt er door verschillende stafleden promotie onderzoek gedaan naar onder andere immunotherapie bij longkanker.

Meer informatie

Links

Zie voor meer informatie www.longkankernederland.nl