Patiëntenfolder

Longfunctieonderzoek

Binnenkort ondergaat u een longfunctieonderzoek in het LUMC. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van het onderzoek. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met de Longfunctieafdeling.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Longziekten.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Alle longfunctieonderzoeken vinden plaats in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte op de poli Longziekten/Longfunctie op de tweede etage in het hoofdgebouw, zone B2-Q/route 26.    

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longfunctieanalist of longfunctieanalist in opleiding.

Bij het maken van de afspraak voor het longfunctieonderzoek ontvangt u een brief met betrekking tot onthoudings-voorschriften. Wij verzoeken u deze brief goed door te nemen en de voorschriften na te leven. 

   

Indien het voor het onderzoek van belang is dat u uw medicatie staakt, dan ontvangt u bij het maken van de afspraak tevens een medicatiestakingslijst. Op deze lijst staat vermeld met welke medicatie u moet stoppen voorafgaand aan het onderzoek en hoeveel tijd van te voren u de medicatie voor het laatst mag gebruiken. Als het door uw klachten niet lukt om de medicatie te staken, kan (een deel van) het onderzoek gewoon door gaan. U kunt dit voorafgaand aan het onderzoek melden aan de longfunctieanalist. 

Indien u deze medicatiestakingslijst niet heeft ontvangen, is het de bedoeling dat u uw medicatie blijft doorgebruiken. Het is niet de bedoeling dat u op eigen initiatief stopt met uw medicatie. 

Neemt u bij twijfel contact op met de Longfunctieafdeling.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Longfunctieonderzoek bestaat meestal uit verschillende metingen waarmee het functioneren van de longen kan worden onderzocht.  De meeste longfunctieonderzoeken bestaan uit ademhalingsoefeningen. Hierbij ademt u door een mondstuk dat verbonden is met een longfunctieapparaat. U krijgt meestal een klemmetje op uw neus, zodat u goed door uw mond (en dus door het apparaat) kunt ademen. U begint vrijwel altijd met zo normaal mogelijk te ademen via de apparatuur. Vervolgens zal de longfunctieanalist u vragen een manoeuvre uit te voeren. Er wordt bijvoorbeeld gemeten hoeveel lucht u maximaal in- en uit kunt ademen, hoe doorgankelijk uw luchtwegen zijn en hoe hard u kunt uitblazen. Er zijn oefeningen waarbij u een testgasje inademt om de zuurstofopname-capaciteit van de longen of de totale longcapaciteit te bepalen.  Er is een onderzoek waarbij u plaats neemt in een glazen cabine. Mogelijk worden onderzoeken herhaald na het toedienen van luchtwegverwijdende medicatie om te onderzoeken welk effect dit medicijn op uw longen en luchtwegen heeft. Of we laten u meerdere concentraties van een verneveling inademen om te onderzoeken of uw luchtwegen daar overgevoelig op reageren. 

Om een maximale meting en een betrouwbaar resultaat te verkrijgen worden de oefeningen een aantal keer herhaald. Het onderzoek doet geen pijn, maar kan wel vermoeiend zijn.    

Naast ademhalingsoefeningen worden  op de longfunctieafdeling ook inspanningsonderzoeken uitgevoerd, slaapregistratiekastjes aangemeten, bloed uit de slagader afgenomen en tuberculine huidtesten geplaatst. 

Welke onderzoeken u zult ondergaan, wordt door uw arts bepaald en is afhankelijk van uw klachten en gezondheidstoestand. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt hierover de benodigde informatie.  

De longfunctieanalist neemt per onderzoek de instructies met u door. De resultaten van het onderzoek zijn vaak grotendeels afhankelijk van uw inzet, de longfunctieanalist zal u hierbij aanmoedigen.   

Wanneer krijgt u de uitslag?

Na afloop van het onderzoek maakt de longfunctieanalist een rapport van de meetresultaten. Dit rapport wordt toegevoegd aan uw digitaal medisch dossier, zodat uw behandelend specialist het kan bekijken. Doorgaans wordt de uitslag en het (eventuele) vervolgbeleid met u besproken tijdens de eerstvolgende afspraak met uw behandelaar.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

De Longfunctieafdeling is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08:30 en 12:00 uur, op telefoonnummer 071 - 526 37 42.