Afdeling

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Centrum Bijzondere Tandheelkunde

De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie behandelt aandoeningen van huid, tandvlees en bot in en rond de mondholte. Ook worden kaak-corrigerende ingrepen verricht en implantaten geplaatst. De zorg op de afdeling bestrijkt de volle breedte van het vakgebied MKA-chirurgie. Aan de afdeling is een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde verbonden.
Patiëntenzorg

De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie behandelt aandoeningen van huid, tandvlees en bot in en rond de mondholte. Ook worden kaakcorrigerende ingrepen verricht en implantaten geplaatst. Wij behandelen zowel poliklinisch als klinisch (met opname).

Behalve met het behandelen van patiënten houdt de afdeling zich ook met opleiding bezig. Daarom kunt u behalve met specialisten ook met kaakchirurgen-in-opleiding te maken krijgen. Kaakchirurgen in opleiding zijn reeds afgestudeerd als arts en tandarts en volgen in het LUMC hun specialistenopleiding tot MKA-chirurg.

Onderwijs

De afdeling verzorgt onderwijs en nascholing  voor kaakchirurgen in opleiding, tandartsen, artsen, verpleegkundigen, mondhygiënisten, tandartsassistenten, operatieassistenten en sterilisatieassistenten. 

Over de afdeling

Contactgegevens

Postadres

Afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (J-02-Q)
Postbus 9600 
2300 RC Leiden

Routenummer: 566

Telefoonnummer voor patienten: 071 5262372

Telefoonnummer voor verwijzers, in spoedeisende gevallen: 071 5262372, toets 2

Postadres

Afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (J-02-Q)
Postbus 9600 
2300 RC Leiden

Routenummer: 566

Telefoonnummer voor patienten: 071 5262372

Telefoonnummer voor verwijzers, in spoedeisende gevallen: 071 5262372, toets 2

Telefoonnummer voor spoedgevallen buiten werkuren: 071 5269111

Mail

Bij een eerste en/of nieuwe verwijzing dient de verwijsbrief en/of röntgenonderzoek voorafgaand aan uw afspraak aanwezig te zijn. Indien uw verwijzer gebruik maakt van zorgmail, kunnen deze gegevens worden gemaild naar lumcmka@zorgmail.nl. In alle andere gevallen naar mka@lumc.nl.