Patiëntenfolder

Implantaten als houvast voor een kunstgebit

Deze brochure geeft informatie over het plaatsen van implantaten als houvast voor een kunstgebit. Hierbij kunnen verschillende behandelaars een rol spelen: een kaakchirurg, die de implantaten plaatst; een tandartsprothetist of de eigen tandarts, die de nieuwe prothese maakt, en een mondhygiënist.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Onze zorg

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Waarom implantaten?  

Naarmate iemand langer zonder tanden en kiezen is, zijn de kaken verder geslonken. En dat geldt met name voor de onderkaak. Hierdoor zit de onderprothese vaak los. Om een nieuwe prothese meer houvast te geven kunnen implantaten worden geplaatst. Hierdoor wordt ook het verder slinken van de kaak tegengegaan.  

Een implantaat is een kunstwortel, gemaakt van een speciaal metaal. Deze kunstwortel wordt in het kaakbot aangebracht en zal daarin vastgroeien. Hierop kan een gebitsprothese houvast vinden. Ook kan de tandarts(prothetist), als dat nodig is, hierop een staaf maken waarop de gebitsprothese kan worden vastgeklikt.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Het aanbrengen van implantaten  

Omdat de behandeling onder steriele omstandigheden wordt uitgevoerd, wordt het gebied van de ingreep met een doek afgedekt. Ook uw ogen worden afgedekt, zodat u niet wordt verblind door de operatielamp. U kunt echter wel onder de doek doorkijken. De artsen en verpleegkundigen die u behandelen hebben een muts op, een maskertje voor de mond en steriele handschoenen aan.  

Na het geven van een plaatselijke verdoving wordt er op de plaats waar de implantaten komen een snede gemaakt in het tandvlees. Hierna wordt het tandvlees opzijgeschoven en wordt er in het kaakbot een gaatje per implantaat geboord. U voelt hierbij het trillen van de boor, maar het doet geen pijn. Vervolgens wordt het implantaat in dit boorgat geplaatst en wordt het tandvlees gehecht. De duur van deze ingreep is afhankelijk van het aantal implantaten. Bij twee implantaten is dat ongeveer 1 uur. 

De implantaten moeten onbelast in hun nieuwe stand kunnen vastgroeien. Daarom mag de eerste drie weken na de operatie niet gekauwd worden. Het eten moet daarom zacht tot vloeibaar zijn. In principe kan alles worden gegeten, alleen niet op de gewone manier. Het voedsel kan worden fijn gemalen met behulp van een keukenmachine, blender, staafmixer of zeef. Als het fijngemalen voedsel nog te dik is, kan dit dunner worden gemaakt door kookvocht, melk, bouillon of jus toe te voegen.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de behandeling is het normaal dat u enige dagen pijn krijgt. U kunt de pijn bestrijden met paracetamol, te verkrijgen bij drogist en apotheek. Zonodig wordt een andere pijnstiller voorgeschreven. Een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn na een wat moeilijkere ingreep normaal. De zwelling neemt na 3 tot 5 dagen weer af. Ook kan gedurende de eerste dagen wat koorts voorkomen.  

De ingroei van implantaten  

Om de aangebrachte implantaten te laten vastgroeien in het kaakbot moeten ze minimaal drie maanden met rust worden gelaten. Dat betekent dat de oude prothese de eerste weken na de operatie niet mag worden gedragen. Daarna wordt, als dit mogelijk is, de oude prothese aangepast zodat deze gedragen kan worden totdat de nieuwe prothese klaar is.  

Er bestaat een gering risico (ongeveer één op de twintig) dat een implantaat niet goed vastgroeit en daarom later weer moet worden verwijderd. Dan ontstaat weer de situatie zoals die was vóór het aanbrengen van het implantaat en moet opnieuw worden beoordeeld of er een nieuw implantaat kan worden geplaatst of dat een andere behandelmethode beter is.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

In de onderkaak loopt de onderkaakzenuw die onder meer voor het gevoel in de onderlip en kin zorgt. Door de behandeling kan deze zenuw beschadigd worden, waardoor een verminderd gevoel in de onderlip kan ontstaan. Bijna altijd herstelt zich dat spontaan binnen een aantal weken. Hetzelfde geldt voor de zenuw die het gevoel in één helft van de tong verzorgt en die aan de tongzijde vlak naast de onderkaak loopt.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

De nieuwe prothese   

Ongeveer 3 maanden na het aanbrengen van de implantaten begint de tandartsprothetist of uw eigen tandarts met het maken van de nieuwe boven-en onderprothese. Tijdens de eerste twee bezoeken wordt de vorm van uw kaken en de plaats van de implantaten met afdrukken vastgelegd. Tijdens het volgende bezoek wordt de plaats van de tanden bepaald en wordt vastgelegd hoe de tanden en kiezen op elkaar moeten passen. Samen met de tandarts(prothetist) kiest u de kleur en vorm van de tanden uit. Oude foto’s kunnen hierbij behulpzaam zijn. Ook worden, als voor die behandeling gekozen is, de kapjes met de verbindingsstaaf op de kunstwortels gepast. Bij het volgende bezoek wordt de prothese, die dan nog van was is zodat er waar nodig nog iets kan worden veranderd, gepast en beoordeeld op esthetiek.  

De keer daarop wordt de nieuwe prothese geplaatst en worden, als voor die behandeling gekozen is, de kapjes met de verbindingsstaaf definitief vastgeschroefd. Alles bij elkaar duurt dat ongeveer zes weken. Vervolgens worden er controleafspraken gemaakt, waarbij eventuele irritatieplekjes en andere klachten kunnen worden verholpen. Daarna worden de implantaten, het tandvlees, het kaakbot en de prothese ieder half jaar gecontroleerd. 

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Mondhygiëne  

Het is van groot belang dat u de implantaten, het tandvlees en de prothese goed schoonhoudt. De implantaten moet u verzorgen als uw eigen tanden en kiezen. Als ze niet zorgvuldig worden schoongemaakt, kan het tandvlees gaan ontsteken. Hierdoor wordt het kaakbot geïrriteerd en verliezen de implantaten hun houvast. Ook de binnenkant van de prothese moet goed worden schoongemaakt om irritatie van de slijmvliezen te voorkomen. De tandarts (prothetist) of mondhygiënist zal u dat verder uitleggen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Onze patiënten kunnen bij vragen u altijd bellen  

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, receptie route 566, telefoon (071) 526 23 72 tussen 9.00 en 12.00 en 14.00 en 15.00 uur. 

Overig

De kosten  

De kosten zijn afhankelijk van uw verzekering. In alle gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voorafgaande aan de behandeling wordt dit verder uitgerekend en besproken.