Patiëntenfolder

Lichen planus

Heeft u lichen planus? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees hier meer over wat lichen planus inhoudt en welke zorg het LUMC u biedt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Onze zorg

Wat is Lichen planus?

Lichen planus, ook kortweg lichen genoemd, is een ontstekingsachtige aandoening die zowel op de huid als op de slijmvliezen kan voorkomen. 

Verschijnselen

Hoewel lichen planus in de mond meestal gekenmerkt wordt door fijne, licht verheven wit-grijze lijntjes, kan het zich ook voordoen als een meer rode afwijkingen waarin soms één of meer zweertjes kunnen voorkomen. In de mond doet lichen planus zich voornamelijk voor op het slijmvlies van de wang en in mindere mate ook op dat van de lippen en de tong; niet zelden is ook het tandvlees er bij betrokken. Vrijwel altijd gaat het om meerdere plekjes, vaak in een min of meer symmetrisch patroon. 

Lichen planus van het mondslijmvlies gaat soms met een pijnlijk branderig gevoel gepaard. De klachten gaan vaak erg op en neer. De aandoening blijkt soms gedurende het gehele leven aan te houden.

Oorzaak

De oorzaak is onbekend. Mogelijk wordt lichen planus of daarop lijkende slijmvliesafwijkingen veroorzaakt door contact met vullingen in tanden en kiezen, maar vervanging van dergelijke vullingen leidt lang niet altijd tot verbetering. De afwijking komt iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, meestal op middelbare leeftijd. Lichen planus is niet besmettelijk.

Diagnose

Voor het stellen van een definitieve diagnose wordt vaak een klein weefselstukje uit het veranderde mondslijmvlies weggenomen. Dit wordt bekeken onder de microscoop; de diagnose kan zodoende met meer zekerheid worden gesteld. Het heeft bij deze aandoening over het algemeen geen zin om bijvoorbeeld bloedonderzoek of allergietesten te doen.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Omdat de oorzaak van lichen planus onbekend is, is er geen effectieve mogelijkheid om de afwijking te behandelen of te voorkomen. Wel is het mogelijk om de eventuele klachten die gepaard gaan met lichen planus enigszins te verlichten. Hiervoor kan een zalf en soms ook een spoelmiddel worden voorgeschreven. De zalf brengt u enige malen per dag aan op de plaats in de mond die klachten geeft.

Hoe kunt u zich op de behandeling voorbereiden?

Voordat de zalf wordt aangebracht, moet het mondslijmvlies ter plaatse voorzichtig worden gedroogd met een gaasje. Na het aanbrengen van de zalf mag u een half uur niet eten of drinken. De mondspoeling gebruikt u volgens het meegegeven voorschrift; na het spoelen niet doorslikken. Wanneer lichen planus op het tandvlees voorkomt, is het aan te bevelen bij het poetsen een niet al te harde tandenborstel te gebruiken.

Wat is de prognose?

In de literatuur zijn er onderzoeken beschreven die suggereren dat lichen planus van het mondslijmvlies bij 1 tot 2% van de patiënten op den duur zou kunnen veranderen in kanker. Andere onderzoeken weerspreken dat echter. Zekerheidshalve wordt geadviseerd om uw mond eenmaal per jaar te laten nakijken door uw tandarts of eventueel kaakchirurg.

Meer informatie

Contact

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, receptie J2-Q-27, telefoon (071) 526 23 72 tussen 9.00 en 12.00 en 14.00 en 15.00 uur.