Patiëntenfolder

Dagopname, informatie over

Binnenkort wordt u geopereerd in het LUMC. De arts heeft met u afgesproken dat de operatie in dagopname plaatsvindt. Dagopname betekent dat u dezelfde dag weer naar huis gaat. Thuis wordt de behandeling in principe overgenomen door de huisarts. Deze is door het ziekenhuis van tevoren op de hoogte gesteld van de behandeling. Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van de afdeling waar u opgenomen wordt. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Voorbereiding in de afdeling  

  • Nadat een verpleegkundige met u een opnamegesprek heeft gevoerd en er een aantal routineonderzoeken, zoals bijvoorbeeld bloedafname, zijn verricht, wordt u naar het operatiekamercomplex gebracht. Hier trekt u speciale operatiekleding aan. Eventuele make-up, nagellak, contactlenzen, sieraden en gebitsprothesen moet u verwijderen. 
  • Als u overgevoelig bent voor penicilline, pleisters of jodium, geeft u dat dan door aan de arts of de verpleegkundige. 
  • Vervolgens brengt de anesthesist u onder narcose. Dit gebeurt via een infuus. Een infuus is een slangetje in een bloedvat waardoor de anesthesist de verdoving geeft. De anesthesist is een specialist die bij operaties de verdoving verzorgt en allerlei lichaamsfuncties, zoals longen en hart, controleert.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Meenemen  

Neem behalve uw ochtendjas, pantoffels en wat leesmateriaal zo weinig mogelijk mee naar de afdeling. Trek gemakkelijke (wijde) kleding aan. Kostbaarheden kunt u beter thuis laten Neem ook uw verzekeringspasje en inschrijfkaart van het LUMC mee.  

Natuurlijk kunt u zich door iemand laten begeleiden. Degene die u begeleidt, kan tijdens de operatie ergens anders in het gebouw wachten, bijvoorbeeld in de coffeeshop op de 2e etage van de polikliniek. Denk er aan dat u in de namiddag pas weer naar huis gaat.   

Voorbereiding thuis  

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u – tenzij met de anesthesist iets anders is afgesproken - niets mag eten of drinken vanaf twaalf uur ‘s nachts voor de operatie. Verder is het raadzaam enkele dagen voor de operatie te stoppen met roken en geen alcohol meer te gebruiken. Roken en alcohol hebben negatieve effecten op de narcose.  

Voor de operatie is het nodig dat u zich thuis wast. Droogt u af met een schone handdoek en trek schone kleding aan.    

Geneesmiddelen  

U mag in de twee weken voorafgaand aan de operatie geen aspirine gebruiken. Overleg voor het gebruik van andere pijnstillers met een van de artsen van de polikliniek mondziekten en kaakchirurgie. Het telefoonnummer vindt u aan het einde van deze folder.  

Het onderzoek / de behandeling

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de operatie gaat u naar een zogenoemde uitslaapkamer waar speciaal opgeleide verpleegkundigen u de eerste tijd na de operatie verzorgen. U blijft daar tot de narcose zover is uitgewerkt dat het verantwoord is dat u naar huis gaat. Tijdens uw verblijf in de uitslaapkamer komen de kaakchirurg en de anesthesist nog even bij u langs.  

In overleg met de anesthesist wordt besloten wanneer u naar huis kunt gaan. Soms is het medisch niet verantwoord om naar huis te gaan. Dit gebeurt slechts zelden. In dat geval wordt u 24 uur ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Het is niet mogelijk om bezoek te ontvangen in de uitslaapkamer. Wel kunt u gebruik maken van de telefoon om contact op te nemen met uw familie.  

Als u met de auto naar de polikliniek komt, zorg er dan voor dat u niet zelf terug naar huis hoeft te rijden. Na een operatie is dat een te zware belasting. Ook als u met een taxi naar huis gaat, is het verstandig u te laten begeleiden. 

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Met u wordt een afspraak gemaakt voor poliklinische controle op de polikliniek mondziekten en kaakchirurgie, polikliniek, receptie J2-Q-27.

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Weer thuis  

De eerste dagen na de operatie kunt u beter rustig aan doen. De narcose en de operatie kunnen nog enige tijd uw rijvaardigheid en reactievermogen verminderen. Bestuur daarom geen auto, motor of bromfiets en til geen zware voorwerpen. Verder kunt u de eerste dagen beter geen zware maaltijden of alcohol gebruiken. Het komt nogal eens voor dat mensen daar last van krijgen. Het kan zijn dat u een zwaar gevoel heeft in uw keel. Dit komt omdat u tijdens de operatie bent beademd via een buisje in uw keel. Meestal verdwijnt dit onprettige gevoel weer snel. Ook eventuele spierpijn is een onschuldig verschijnsel en gaat snel weer weg. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Nog even dit ...  

  • Als u de gemaakte afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan tijdig (liefst 24 uur voor de ingreep) aan de polikliniek mondziekten en kaakchirurgie melden?Het telefoonnummer vindt u aan het einde van deze folder. 
  • Als u na de operatie onverwacht ernstige klachten krijgt en u kunt uw huisarts of diens waarnemer niet bereiken, dan kunt u bellen naar de eerste hulp van het ziekenhuis. Vraagt u dan naar de dienstdoende kaakchirurg of anesthesist. Het telefoonnummer van de eerste hulp vindt u eveneens aan het einde van deze folder. 

Bij vragen kunt u altijd bellen  

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, receptie J2-Q-27, telefoon (071) 526 23 72 tussen 9.00 en 12.00 en 14.00 en 15.00 uur. In spoedeisende gevallen 526 23 71 (buiten werkuren: 526 91 11).