Patiëntenfolder

Adviezen na kaakchirurgische behandeling

U bent of wordt binnenkort kaakchirurgisch behandeld. Om een spoedig herstel te bevorderen, is het belangrijk dat u de volgende informatie goed doorleest en de adviezen nauwkeurig opvolgt. Uiteraard zullen de beschreven klachten niet altijd voorkomen.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

U krijgt een lokale verdoving. Voor de poliklinische ingreep hoeft u niet nuchter te zijn, u mag van tevoren gewoon eten en/of drinken.

Het onderzoek / de behandeling

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Eten en drinken  

De eerste 6 uur na de ingreep moet u geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. De eerste dagen na de ingreep kunt u beter geen hard voedsel gebruiken om de wond te ontzien. We adviseren de eerste dagen na de ingreep niet te roken.  

Mondhygiëne  

Een optimale mondhygiëne bevordert de genezing. Vanaf de dag na de ingreep kunt u de tanden en kiezen weer normaal, maar voorzichtig, met een zachte tandenborstel poetsen. Als dat door een verminderde mondopening niet lukt, kunt u na iedere maaltijd spoelen met een oplossing van een halve theelepel keukenzout in een glas lauw water.  

Napijn en zwelling  

De verdoving is meestal na 2 uur uitgewerkt. Na de behandeling is het normaal dat u pijn krijgt. Als u geen recept voor een andere pijnstiller hebt gekregen, kunt u de pijn bestrijden met paracetamol, te verkrijgen bij drogist en apotheek. Belangrijk is om de eerste 3 dagen niet in de volle zon te gaan zitten. De warmte kan de groei van bacteriën bevorderen waardoor een ontsteking zou kunnen ontstaan.  

Een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn na een wat moeilijkere ingreep normaal. De zwelling neemt na 3 tot 5 dagen weer af. Als dit niet het geval is, moet u contact opnemen met de polikliniek. 

  

Koorts en nabloeding   

Koorts, zelfs tot 39°C, is gedurende de eerste dagen normaal. Krijgt u plotseling hoge koorts, boven de 39°C, of blijft de koorts boven 38.5°C langer dan een dag bestaan, neem dan contact op met de polikliniek.  

De eerste dagen kunnen bloedstolsels het speeksel rood kleuren, waardoor ten onrechte de indruk kan ontstaan dat er sprake is van een nabloeding. Dit is echter zelden het geval. Om een nabloeding te voorkomen, mag u de eerste 24 uur de mond niet schoonspoelen. Ook mag u de wond niet met de tong of de vingers aanraken.  

Bij een nabloeding is er meer bloed dan speeksel in de mond. In dat geval dient u gedurende een half uur stevig dicht te bijten op een dubbelgevouwen verbandgaas of zakdoek. U mag geen watten gebruiken of tussendoor kijken of het bloeden al gestopt is. Stopt het hierna niet, herhaal dan de procedure. Helpt ook dat niet, neem dan contact op met de polikliniek.  

Soms krijgt u na de behandeling een gaasje om op dicht te bijten. Dit gaasje kunt u zelf na een half uur verwijderen.  

Hechtingen   

Meestal wordt gehecht met materiaal dat vanzelf oplost. Als dat niet het geval is, krijgt u een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen. Soms wordt op de plaats van een verwijderde verstandskies een gaasje met een ontsmettend medicament gestopt om ontsteking tegen te gaan. Als dat het geval is, krijgt u een afspraak om het gaasje te laten verwijderen.  

Open verbinding naar de kaakholte   

Soms steken de wortels van bovenkiezen uit in de kaakholte. Als de kiezen worden verwijderd, kan een verbinding tussen de mond en de kaakholte ontstaan. Zo'n verbinding moet nauwkeurig met niet- of langzaam oplosbare hechtingen worden gesloten. Het is heel belangrijk dat u daarna gedurende 2 weken drukverschillen tussen de neus en de mond vermijdt om te voorkomen dat de verbinding weer open gaat. Dus niet hard blazen.   

Verdoving   

Alhoewel de verdoving de rijvaardigheid niet direct beïnvloedt, is het verstandig pas actief aan het verkeer deel te nemen als u zich weer hersteld voelt. Indien kiezen in de onderkaak zijn behandeld kan het een enkele keer voorkomen dat, nadat de verdoving is uitgewerkt, het verdoofde gevoel in de onderlip blijft. Het normale gevoel zal, in het algemeen, na 2 tot 8 weken vanzelf weer terugkeren. Als dat niet het geval is, moet u contact opnemen met de polikliniek. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur op telefoonnummer 071-526 23 72. Buiten werkuren: 071-526 91 11. De polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie zit op de tweede verdieping van het LUMC, route 566.