Patiëntenfolder

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Het Leids Universitair Medisch Centrum is een samenwerkingsverband tussen het Academisch Ziekenhuis Leiden en de Faculteit Geneeskunde van de Rijks Universiteit Leiden. Dit houdt in dat er niet alleen aandacht wordt besteed aan patiëntenzorg, maar ook aan onderwijs. Daarom kunt u behalve met specialisten ook met kaakchirurgen-in-opleiding te maken krijgen. De eindverantwoordelijkheid berust echter in alle gevallen bij de specialist.   Aan de afdeling is tevens een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde verbonden waar o.a. een tandarts-prothetist werkzaam is.  

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Gang van zaken op de polikliniek   

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek wordt u ingeschreven bij de patiëntenadministratie. Bij uw inschrijving worden uw gegevens in de computer opgeslagen en wordt er een inschrijfkaart met uw registratienummer en BurgerServiceNummer gemaakt. Wilt u bij elke nieuwe verwijzing altijd de verwijsbrief en de gegevens van uw verzekering (bv. pasje) meenemen. Wilt u de inschrijfkaart en uw identiteitsbewijs bij ieder bezoek meenemen; daar kan om gevraagd worden.   

Als u bent verwezen voor een relatief eenvoudige ingreep, gebeurt dat meestal tijdens uw eerste bezoek. Voor een behandeling die wat meer voorbereiding en tijd vraagt, wordt in overleg met u een vervolgafspraak gemaakt.    

Bij uw behandeling en controles kunt u soms met verschillende specialisten te maken krijgen. Dat kan samenhangen met de aard van de behandeling. Binnen de afdeling proberen wij echter zoveel mogelijk onnodige wisselingen van specialisten te voorkomen.  

In de meeste gevallen zult u zijn verwezen door uw huisarts of uw tandarts. Deze sturen wij in de meeste gevallen een bericht over uw behandeling. Als u door een andere arts bent verwezen, sturen wij zonodig een afschrift aan uw huis-of tandarts, zodat deze ook op de hoogte is.   

Wachttijden   

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd de wachttijd te beperken. Toch kan het gebeuren dat een dokter voor een spoedgeval wordt weggeroepen of dat de patiënt vóór u meer tijd vergt dan was voorzien.  

De dokters hebben ieder hun eigen spreekuur. Daarom kan het voorkomen dat iemand die later in de wachtkamer is aangekomen, toch eerder wordt behandeld.  

Financiële afhandeling   

In principe gaan de rekeningen rechtstreeks naar de verzekering, tenzij men niet verzekerd is of er is afgesproken dat de behandeling voor eigen rekening is.  

Klachten  

Het kan voorkomen dat u klachten heeft over uw behandeling of dat u ontevreden bent over de gang van zaken in het ziekenhuis. Het is dan verstandig dit aan uw behandelend arts te laten weten. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing en uw arts kan dan zonodig nog eens uitleggen waarom er iets op een bepaalde manier gedaan is. Komt u er gezamenlijk niet uit of bent u niet tevreden over het resultaat, dan kunt u een afspraak maken met het hoofd van de afdeling. Ook kunt u voor nadere informatie over de klachtenprocedures van het LUMC contact opnemen met het patiëntenservicebureau. Het telefoonnummer is (071) 526 29 89.  

Hoe kunt u ons bereiken?  

Het LUMC is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: het spoorweg-en busstation liggen naast het LUMC. Komt u per auto, dan kunt u deze (betaald) parkeren in de parkeergarage vlak bij de polikliniek Houdt u voor de zekerheid wel rekening met enig oponthoud bij het parkeren.  

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie, 2e etage, receptie J2-Q-27, postadres: postbus 9600, 2300 RC Leiden, telefoon (071) 526 23 72 tussen 9.00 en 12.00 en 14.00 en 15.00 uur. In spoedeisende gevallen 526 23 71 (buiten werkuren: 526 91 11).  

Wanneer u uw afspraak wil verzetten of afzeggen, verzoeken wij u tenminste 24 uur van tevoren te bellen.