Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Patiëntenzorg

Uw leven kan veranderen door een ziekte of ongeval. Dan kunt u moeite krijgen met dagelijkse activiteiten zoals lopen, werken, sporten of uzelf verzorgen. De afdeling Revalidatiegeneeskunde helpt u met advies, behandeling en hulpmiddelen om weer goed te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Medisch specialistische revalidatie

Polikliniek

Patiënt doorverwijzen

Graag helpen wij u om uw patiënt zo spoedig mogelijk te laten zien door de juiste revalidatiearts in het LUMC of het revalidatiecentrum.

Verwijzers vanuit het LUMC

In het LUMC wordt de revalidatiearts in consult gevraagd via het Elektronisch Ziekenhuis Informatiesysteem. De revalidatieartsen stellen daarnaast telefonisch overleg of aanvullende informatie per mail altijd op prijs.

Voor patiënten die zijn opgenomen in de kliniek, streven wij ernaar de consulten die voor 12.00 uur zijn aangemeld op dezelfde dag te verrichten. Zie Contact.

Graag helpen wij u om uw patiënt zo spoedig mogelijk te laten zien door de juiste revalidatiearts in het LUMC of het revalidatiecentrum.

Verwijzers vanuit het LUMC

In het LUMC wordt de revalidatiearts in consult gevraagd via het Elektronisch Ziekenhuis Informatiesysteem. De revalidatieartsen stellen daarnaast telefonisch overleg of aanvullende informatie per mail altijd op prijs.

Voor patiënten die zijn opgenomen in de kliniek, streven wij ernaar de consulten die voor 12.00 uur zijn aangemeld op dezelfde dag te verrichten. Zie Contact.

Verwijzers van buiten het LUMC

Nieuwe patiënten kunnen via het Zorgdomein, telefonisch (spoed) of schriftelijk worden aangemeld met een verwijsbrief gericht aan het secretariaat polikliniek Revalidatiegeneeskunde. Zie Contact.

In de verwijsbrief van extern graag de volgende gegevens vermelden:

 • De persoonsgegevens van de patiënt, inclusief telefoonnummer
 • Naam en specialisatie van de verwijzend arts
 • Reden van de verwijzing
 • Beknopte relevante voorgeschiedenis
 • Aanduiding van termijn waarop patiënt gezien moet worden

De polikliniek nodigt de patiënt schriftelijk uit voor het eerste polibezoek. Uw patiënt zal binnen 30 dagen op de polikliniek worden gezien of sneller in geval van spoed.

Onderwijs

De afdeling Revalidatiegeneeskunde verzorgt zowel onderwijs in de Bachelor en Master Geneeskunde als in de Bachelor en Master Technical Medicine (Klinische Technologie).

Artsen en onderzoekers zijn onder meer betrokken bij:

 • De lijn beroepsvorming Geneeskunde Bachelor 2
 • Het blokonderwijs Vraagstukken Bewegen geneeskunde Bachelor 2, Bewegingsanalyse, Traumatologie en Ouderen. In het blok Vraagstukken Bewegen verzorgt de staf het patiënt-partner onderwijs, waarin alle studenten in groepen in contact worden gebracht met revalidanten. De patiënt is daarbij de eigenlijke docent.
 • Vroege praktijkcontacten Geneeskunde Bachelor 3.
 • Diverse onderwijs vormen Technical Medicine
 • Keuze co-schappen, semi-artsstages en een schakeljaar gecombineerd met orthopedie in de masterfase Geneeskunde
 • Postacademisch onderwijs aan revalidatieartsen, huisartsen, orthopeden, neurologen en kinderartsen (in opleiding)
 • Opleiding tot revalidatiearts

De afdeling Revalidatiegeneeskunde verzorgt zowel onderwijs in de Bachelor en Master Geneeskunde als in de Bachelor en Master Technical Medicine (Klinische Technologie).

Artsen en onderzoekers zijn onder meer betrokken bij:

 • De lijn beroepsvorming Geneeskunde Bachelor 2
 • Het blokonderwijs Vraagstukken Bewegen geneeskunde Bachelor 2, Bewegingsanalyse, Traumatologie en Ouderen. In het blok Vraagstukken Bewegen verzorgt de staf het patiënt-partner onderwijs, waarin alle studenten in groepen in contact worden gebracht met revalidanten. De patiënt is daarbij de eigenlijke docent.
 • Vroege praktijkcontacten Geneeskunde Bachelor 3.
 • Diverse onderwijs vormen Technical Medicine
 • Keuze co-schappen, semi-artsstages en een schakeljaar gecombineerd met orthopedie in de masterfase Geneeskunde
 • Postacademisch onderwijs aan revalidatieartsen, huisartsen, orthopeden, neurologen en kinderartsen (in opleiding)
 • Opleiding tot revalidatiearts

Er zijn diverse mogelijkheden voor klinische en wetenschappelijke stages (zie werken bij).

Research

Innovation and Evaluation in rehabilitation

In the scientific research of the Department of Rehabilitation Medicine of the LUMC, we are looking for an explanation for movement disorders in relation to functioning.

The department has computer-controlled equipment with which we investigate the complex interactions between the brain, spinal cord, muscles and joints.

Over de afdeling

Afdeling Revalidatiegeneeskunde

 

Postadres

LUMC – afdeling revalidatiegeneeskunde

Postzone C-0-Q

Postbus 9600

2300 RC Leiden

 

Bezoekadres

Albinusdreef 2

2333 ZA Leiden

E-mail: SecretariaatFythReva@lumc.nl

Telefoon: 071 526 3457 (ma t/m vrij 8.30 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur)

Locatie

Locatie

Missie & Visie

Missie

De afdeling revalidatiegeneeskunde van het LUMC levert regionaal en landelijk de hoogst mogelijke kwaliteit revalidatiezorg, -onderzoek, -opleiding, en - onderwijs en dient hiermee het maatschappelijk belang van regionaal tot internationaal niveau  (“grensverleggend beter worden”) en is daarmee van merkbare meerwaarde voor de patiënt (“Value Based Health Care”).

De afdeling revalidatiegeneeskunde streeft ernaar dat de behandeling voor functioneel herstel een integraal onderdeel is, van de behandeling van elke patiënt in Nederland.  Zij wil door onderzoek en innovatie de behandeling voor functioneel herstel toegankelijk en doelmatig maken voor elk individu.

Missie

De afdeling revalidatiegeneeskunde van het LUMC levert regionaal en landelijk de hoogst mogelijke kwaliteit revalidatiezorg, -onderzoek, -opleiding, en - onderwijs en dient hiermee het maatschappelijk belang van regionaal tot internationaal niveau  (“grensverleggend beter worden”) en is daarmee van merkbare meerwaarde voor de patiënt (“Value Based Health Care”).

De afdeling revalidatiegeneeskunde streeft ernaar dat de behandeling voor functioneel herstel een integraal onderdeel is, van de behandeling van elke patiënt in Nederland.  Zij wil door onderzoek en innovatie de behandeling voor functioneel herstel toegankelijk en doelmatig maken voor elk individu.

Visie

De afdeling revalidatiegeneeskunde LUMC positioneert zich als academische revalidatieafdeling, in aansluiting op en in samenwerking met Basalt Revalidatiecentrum en zorgt daarmee samen voor een volledig aanbod van topreferente en topklinische medisch specialistische revalidatiezorg in regio Zuid-Holland.

 • De afdeling Revalidatiegeneeskunde kenmerkt zich door topreferente interdisciplinaire spreekuren, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek (Expertisecentrum) met of zonder paramedische inzet.
 • Lokaal levert de afdeling revalidatiegeneeskunde in het LUMC hoogwaardige revalidatiebehandeling als integraal onderdeel van de behandeling van de klinisch opgenomen patiënten in het LUMC.
 • Het wetenschappelijk onderzoek is van (inter)nationaal topniveau, voldoet aan kwaliteitsnormen en veiligheid (GCP) en uit zich in hoogstaande publicaties, beurzen en partnerships.
 • Er is een intensieve samenwerking in onderzoek in samenwerking binnen de Medical Delta met TU Delft.
 • Het onderwijs in de studie geneeskunde LUMC (Universiteit Leiden) over de behandeling van gevolgen van ziekten ter verbetering van het zelfstandig functioneren en maatschappelijke participatie is prominent en state-of-the art. Het onderwijs leidt tot meer kennis van zorgverleners voor betere herkenning van functionele gevolgen van een aandoening, tot betere functionele diagnostiek als tot een doelmatige behandeling van functionele gevolgen.
 • Het onderwijs in de studie Klinische Technologie (TU Delft) leidt tot innovatie in revalidatie-technologische oplossingen voor verbetering van functioneel herstel.
 • Onderwijs en opleiding zijn vernieuwend en landelijk onderscheidend in profilering en onderlinge aansluiting.
 • Onderwijs, de medisch specialistische opleiding tot revalidatiearts en onderzoek zijn geïntegreerde activiteiten van de afdeling.

De afdeling geeft post-academisch onderwijs.

Werken bij

Keuze-coschap, semi-artsen stage en schakeljaar

Belangstellenden voor een stage revalidatiegeneeskunde kunnen contact opnemen met Philip Homburg, coördinator coassistenten, via p.j.homburg@lumc.nl. Graag vragen wij ook uw aandacht voor een zeer interessant schakeljaar bewegen, dat is georganiseerd door de revalidatiegeneeskunde en orthopedie. Neem voor het schakeljaar contact op met Dr. Duco Steenbeek, opleider, via d.steenbeek@lumc.nl.

Keuze-coschap, semi-artsen stage en schakeljaar

Belangstellenden voor een stage revalidatiegeneeskunde kunnen contact opnemen met Philip Homburg, coördinator coassistenten, via p.j.homburg@lumc.nl. Graag vragen wij ook uw aandacht voor een zeer interessant schakeljaar bewegen, dat is georganiseerd door de revalidatiegeneeskunde en orthopedie. Neem voor het schakeljaar contact op met Dr. Duco Steenbeek, opleider, via d.steenbeek@lumc.nl.

Technical Medicine

De afdeling revalidatiegeneeskunde participeert in verschillende stagevormen in de master technical Medicine. U kunt hiertoe informatie inwinnen bij  j.h.de_groot@lumc.nl.

Wetenschappelijke stages studenten WO/HBO

Voor wetenschappelijke stages of afstudeeropdrachten bij de afdeling revalidatie of in het Laboratorium voor Kinematica en Neuromechanica kunt u contact opnemen met j.h.de_groot@lumc.nl.

Opleiding

Voor opleiding en specialisatie in de Revalidatiegeneeskunde kunt u contact opnemen met Dr. Duco Steenbeek.

Vacatures

Eventuele vacatures worden vermeld op de vacaturesite van het LUMC