Patiëntenfolder

Kinderrevalidatie

Het leven van uw gezin kan veranderen door een aangeboren aandoening, ziekte of ernstig ongeval van uw kind. De kinderrevalidatiearts bekijkt met u wat het probleem is en hoe de gevolgen ervan voor het kind en het gezin beperkt kunnen worden.
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Revalidatiegeneeskunde.

Onze zorg

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Het leven van uw gezin kan veranderen door een aangeboren aandoening, ziekte of ernstig ongeval van uw kind. De kinderrevalidatiearts bekijkt met u wat het probleem is en hoe de gevolgen ervan voor het kind en het gezin beperkt kunnen worden. 

Als een revalidatieprogramma met bijvoorbeeld kinderfysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en orthopedagogiek onderdeel van het plan is, kan hiertoe gericht verwezen worden naar een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in kinderrevalidatie.

Meer informatie

Overig

Polikliniek