Patiëntenfolder

Revalidatie tijdens uw opname

Voor de patiënten die zijn opgenomen in het LUMC, kan de hoofdbehandelend specialist de revalidatiearts in consult vragen. Wij helpen bij het herstel en het leren om zo zelfstandig mogelijk te leven met een aandoening en chronische ziekte. Dit is aan de orde bij complexe problematiek van armen en benen en de aansturing daarvan. Ook bij langdurige opname op de intensive care wordt de revalidatiearts in consult gevraagd. De revalidatiearts verricht aanvullend diagnostiek en adviseert over behandelmogelijkheden ten einde zo snel mogelijk te herstellen of zo snel mogelijk weer zo goed mogelijk te functioneren ondanks de aandoening.
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Revalidatiegeneeskunde.

Behandelteam

Een interdiscipinair team met de revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten kan revalidatiehulpverlening bieden binnen het LUMC zolang de patiënt het LUMC nog niet kan verlaten. Dit is het zogenaamde Functionele Herstel Team.

De revalidatiearts kan op indicatie zorgen voor een vervolg opname in een revalidatiecentrum in Nederland of, als u naar huis kunt, verwijzen voor een poliklinisch revalidatietraject.