Afdeling

Klinische Genetica

Bij de afdeling Klinische Genetica is de zorg ondergebracht die betrekking heeft op erfelijke aandoeningen en aangeboren afwijkingen. Op onze polikliniek kunnen patiënten terecht met hun vragen.
Patiëntenzorg

Een klinisch geneticus of genetisch consulent zoekt voor u uit of een aandoening erfelijk is. Er wordt onderzocht of er een verhoogde kans is voor uzelf of uw kinderen en zonodig wordt er chromosomen- en/of DNA-onderzoek aangevraagd. Zij nemen de tijd om met u de uitkomst van het onderzoek te bespreken en wat de gevolgen voor u en uw familieleden kunnen zijn.

Wij bieden tevens psychologische begeleiding aan bij persoonlijke keuzes die u moet maken. Het kan zijn dat uw familieleden belang hebben bij de uitkomst van het erfelijkheidsonderzoek. In dat geval vragen wij u uw familie te informeren. Eventueel kunnen wij daarbij behulpzaam zijn.  

Aanvragen laboratoriumdiagnostiek

De sectie Genoomdiagnostiek (GD) is verantwoordelijk voor de uitvoering en interpretatie van diagnostiek op het gebied van een groot aantal aandoeningen. Het GD is ISO15189 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nummer M007. De aanvraagformulieren en meer informatie over onze diagnostische werkzaamheden vindt u hieronder.

Onderwijs

De afdeling Klinische Genetica levert een actieve bijdrage aan de onderwijstaken van het LUMC op het vakgebied van erfelijkheidadvisering en klinisch genetische laboratorium diagnostiek. Dit bestaat uit onderwijs binnen het curriculum geneeskunde en biomedische wetenschappen (organisatie van blokken en lijnonderwijs, en het aanbieden van stageplaatsen), postacademisch onderwijs aan diverse specialismen en huisartsen.

Research

Clinical Genetics underlines the research goal of this centre which is: “To elucidate the molecular and clinical etiology of hereditary disease, congenital malformation, multifactorial disorders and hereditary cancer, in order to improve diagnostics, assist counselling, develop treatments and further prevention.”

Over de afdeling

Contactgegevens

Polikliniek Klinische Genetica

Intercollegiaal overleg
Telefoonnummer: 071 526 10 92

Patiëntenzorgsecretariaat
Voor afspraken en vragen kunt u contact opnemen met:
Telefoonnummer: 071 526 80 33
E-mail: genetica@lumc.nl

Genoomdiagnostiek

Einthovenweg 20, 2333 ZC Leiden
Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Gebouw 2, S6-P
Telefoon: 071 526 98 00
E-mail: genoomdiagnostiek@lumc.nl

Monsterontvangst
Zorgverleners kunnen van maandag t/m vrijdag contact opnemen met:
Telefoon: 071 526 98 00 bereikbaar van 8.30-12.30 en 13.30- 16.30 uur
E-mail: genoomdiagnostiek@lumc.nl

Stafsecretariaat Klinische Genetica
Telefoon: 071 526 98 10
E-mail: stafsecretariaat.kg@lumc.nl

Kwaliteit en accreditatie

Accreditatie Laboratorium

Het LDGA bestaat uit verschillende disciplines met een laboratoriumbreed kwaliteitszorgsysteem, gebaseerd op de internationale norm ISO 15189. Het LDGA met registratienummer M007 is sinds oktober 2006 geaccrediteerd door de RvA

Accreditatie historie Laboratorium

Accreditatie Laboratorium

Het LDGA bestaat uit verschillende disciplines met een laboratoriumbreed kwaliteitszorgsysteem, gebaseerd op de internationale norm ISO 15189. Het LDGA met registratienummer M007 is sinds oktober 2006 geaccrediteerd door de RvA

Accreditatie historie Laboratorium

Moleculaire Genetica is sinds 1998 in het bezit van een RvA accreditatie, op basis van ISO 17025 (inclusief ISO 9001).

Cytogenetica is in 2000 geaccrediteerd door zowel  CCKL (Stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg) als de RvA. Beide laboratoria waren als eerste in hun vakgebied geaccrediteerd. De CCKL erkenning is per 1 januari 2008 vrijwillig opgezegd. De reden van de opzegging was dat CCKL, in tegenstelling tot de RVA, geen internationale erkenning kan en mag afgeven.

Het Hemoglobinopathieën Laboratorium is sinds 2006 geaccrediteerd door de RvA. Zie de lijst van geaccrediteerde verrichtingen van het LDGA.

Kwaliteitsborging in de praktijk binnen het LDGA

De kwaliteitsborging binnen de laboratoria is gericht op het voorkomen van monsterverwisselingen en het produceren van betrouwbare en reproduceerbare resultaten. Alle gebruikte methodes en technieken zijn gevalideerd en beschreven.

In het primaire proces zijn, waar mogelijk, controles ingebouwd om verwisselingen te voorkomen. De beschrijving van het werkproces gecombineerd met een uitvoerige interne opleiding van de medewerkers vormen de belangrijkste pijlers in de diagnostiek.

De cytogenetische kwaliteitsborging: is afhankelijk van goede chromosoompreparaten en deskundige analisten, die de mogelijke chromosomale afwijkingen kunnen opsporen en herkennen.

Voor moleculaire analyses worden twee buizen bloed van dezelfde patiënt na binnenkomst gescheiden opgewerkt tot twee duplo DNA monsters, met ieder een eigen monstercode. Elke bevinding voor directe mutatie analyse wordt bevestigd op dit tweede monster, alvorens het resultaat wordt vrijgegeven. Het meenemen van positieve en negatieve controles en een gedocumenteerd intern opleidingstraject waarborgt de reproduceerbaarheid van de resultaten.

Daarnaast participeert het laboratorium in diverse ringonderzoeken in Europees verband en organiseert het laboratorium de ringonderzoeken voor een tweetal frequente erfelijke aandoeningen.