Innovatie en Evaluatie

Juiste persoon, juiste plaats - aios

Van alle artsen in opleiding tot specialist (aios) stopt gemiddeld 10% voortijdig met de medische specialistische vervolgopleiding. Hierdoor gaat niet alleen een potentieel waardevol lid van de beroepsgroep verloren, maar worden er ook opleidingsplekken gevuld die wellicht geschikter zijn voor anderen. Een betere selectie zou uitval mogelijk kunnen terugdringen.

Arts in opleiding tot medisch specialist 

In het onderzoek ‘Juiste persoon, juiste plaats’ wordt gekeken hoe een selectie deel kan uitmaken van een bredere strategie om de kwaliteit van specialistische zorg te verbeteren. De selectie moet uiteindelijk zorgen dat de juiste persoon op de juiste plaats terechtkomt en duurzaam inzetbaar is. In het onderzoek wordt een drietal transitiemomenten in het opleidingscontinuüm bekeken.  

De eerste deelstudie brengt in kaart welke opvattingen en waardes opleiders hebben bij de selectie van aios-en (bijvoorbeeld ten aanzien van wetenschappelijke en klinische ervaring). De tweede deelstudie onderzoekt de meerwaarde van een ontwikkelassessment tijdens de medisch specialistische vervolgopleiding. De laatste drie deelstudies brengen in kaart waarom aios-en voortijdig de vervolgopleiding beëindigen. Hierbij wordt gekeken naar zowel het perspectief van de aios als dat van de opleiders.

De vragen die hierbij centraal staan zijn:  

  • Welke factoren spelen een rol bij uitval?
  • Waar komt de gestopte aios terecht? 
  • Wat valt hieruit te leren voor het proces van loopbaanoriëntatie, selectie en de opleiding van toekomstige artsen in opleiding?   

Methode 

In dit onderzoek gebruiken we zogenaamde mixed methods met zowel een kwantitatief als kwalitatief design. Er zijn interviews afgenomen met opleiders en aios uit verschillende opleidings- en onderwijsregio’s. Ook is een landelijke vragenlijst afgenomen bij aios-en die voortijdig met hun opleiding zijn gestopt.  

Een realistisch beeld van de vervolgopleiding 

Met dit onderzoek willen we aanknopingspunten identificeren waarmee we interventies evidencebased kunnen vormgeven. Denk hierbij aan:  

  • Het toerusten van de toekomstige aios met realistische verwachtingen over de vervolgopleiding.
  • Het optimaliseren van de selectieprocedure.
  • Het ontwikkelen van programma’s om aios-en bevlogen in opleiding te houden of op tijd te signaleren dat er sprake is van een mismatch. 

De resultaten van de tweede deelstudie naar de waarde van een ontwikkelassessment zijn recent gepubliceerd in BMC Medical Education onder de titel: ‘Encouraging residents' professional development and career planning: the role of a development-oriented performance assessment'

Projectleider: Kirsten Dijkhuizen 

Huidig werk

Sinds oktober 2015 als fulltime onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Medical Education in het LUMC. Onderzoekt wat eraan bijdraagt om de ‘juiste persoon op de juiste plaats’ te krijgen. Begint in april 2019 aan het laatste half jaar van haar opleiding tot gynaecoloog. 

Expertise

Kwalitatief onderzoek (software: MaxQDA), Selectie: Psychometrisch onderzoek & Menselijke besluitvorming: intuïtie en cognitieve bias, Persoonlijke ontwikkeling (deliberate practice, ontwikkelassessment, mentoring), Welbevinden van zorgprofessionals. 

Projectteam

Kirsten Dijkhuizen, Jacqueline Bustraan, AJ de Beaufort, Jan van Lith

Vragen

E-mail: k.dijkhuizen@lumc.nl