Innovatie en Evaluatie

Learning to learn

Een zorgprofessional zal altijd moeten blijven leren. Vanwege de continue vernieuwingen in het medische veld en bijvoorbeeld de behandeling van een complexe patiënt. Het ontwikkelen van goede metacognitieve kennis en vaardigheden is daarom van groot belang. Een onderdeel daarvan is het kiezen en gebruiken van een effectieve leerstrategie.

Effectieve leerstrategieën

Als je vraagt hoe iemand studeert, kun je een breed gevarieerd antwoord ontvangen. Zoals samenvatten, onderstrepen, herlezen en oefentoetsen. Deze leerstrategieën zijn niet allemaal gelijkwaardig in effectiviteit. Eerder onderzoek geeft aan dat studenten vaak ineffectieve leerstrategieën toepassen en leren voor de korte termijn. Aangezien de effectiviteit van leerstrategieën flink kan verschillen tussen opleidingsniveau (basis-, middelbaar-, beroeps-, wetenschappelijk onderwijs) en onderwerpen (zoals talen, wiskunde, natuurwetenschap), is het van belang nader te onderzoeken welke leerstrategieën het meest effectief zijn voor (bio)medische studenten. Hierdoor kunnen we de studenten dit zo gericht mogelijk bijbrengen, zodat ze over de benodigde vaardigheden beschikken in hun toekomstige loopbaan.

Onderzoek en implementatie

Er is al veel onderzoek gedaan naar leerstrategieën, maar vaak is dat niet specifiek voor (bio)medische studenten. Daarom is het allereerst van belang beter inzicht te krijgen in welke leerstrategieën de (bio)medische studenten kennen en bij de diverse leertaken het meest toepassen. En hoe ze zelf de effectiviteit van die strategieën inschatten. Daarbij is het ook relevant de beweegredenen van de studenten te onderzoeken om een bepaalde strategie wel of niet toe te passen of aan te leren. Een beter inzicht in de kennis en het gebruik van leerstrategieën wordt gecombineerd met (bestaand) onderzoek naar de effectiviteit bij de specifieke leertaken van (bio)medische studenten. Zo kan een ‘learning to learn’ methode worden ontworpen om de studenten te ondersteunen bij het aanleren en kiezen van geschikte leerstrategieën.

Projectleider: Jolande Disser

Huidig werk

Sinds april 2022 verbonden aan de onderzoeksgroep van het Onderwijs Expertise Centrum in het LUMC. Onderzoekt leerstrategieën en metacognitie, en werkt aan het onderzoeken, ontwerpen en implementeren van ‘Learning to Learn’ interventies.

Expertise

Leerstrategieën, metacognitie, life long learning

Picture JolandeDisser.jpg

Projectteam

Jolande Disser, AJ de Beaufort, Paul Steendijk

Vragen

E-mail: j.disser@lumc.nl