Academische en Wetenschappelijke Vorming

Motivatie bij opleiden arts-onderzoekers

Het medische veld kampt met een tekort aan arts-onderzoekers. Om studenten warm te maken voor deze professie, kunnen ze al tijdens de opleiding geneeskunde betrokken worden bij het doen van onderzoek. Dit onderzoeksproject richt zich daarom op de ontwikkeling van motivatie voor onderzoek onder studenten.

Motivatie voor onderzoek

Arts-onderzoekers zijn in staat de kliniek en onderzoek met elkaar te verbinden. Enerzijds kunnen zij relevante klinische problemen of vraagstukken voor onderzoek identificeren. Anderzijds vertalen ze onderzoeksuitkomsten naar de dagelijkse werkzaamheden in de kliniek.

In dit onderzoek wordt gekeken naar de factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van motivatie voor onderzoek onder arts-onderzoekers. Dit wordt zowel gedaan in de context van het reguliere onderwijsprogramma, als in de vorm van een extra-curriculair onderzoeksprogramma tijdens de bachelor.

Verzamelde data over studenten

Dit onderzoek betreft een ‘prospectieve cohort studie’ waarbij er longitudinaal data wordt verzameld onder meerdere cohorten van medische studenten. De studenten worden de gehele medische opleiding gevolgd.

Studenten worden jaarlijks gevraagd vragenlijsten in te vullen over de volgende thema’s:

  • Intrinsieke en extrinsieke motivatie voor onderzoek
  • Self-efficacy gevoelens
  • Percepties van onderzoek
  • Behoefte aan extra uitdaging
  • Nieuwsgierigheid

Daarnaast vinden er kwalitatieve studies plaats, waarbij er individuele interviews worden afgenomen met studenten. De studenten die participeren in het Leidse Honours programma ontvangen nog een extra uitgebreide vragenlijst naar motivatie voor onderzoek.

Enthousiaste arts-onderzoekers

De resultaten uit dit onderzoek kunnen ons beter inzicht bieden in hoe evidence-based onderwijsstrategieën geïmplementeerd kunnen worden in het onderwijs. Dit met als doel om al vanaf het begin van de medische opleiding toekomstige arts-onderzoekers enthousiast te maken.

Inmiddels zijn de eerste studies voltooid en weten we dat studenten zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd binnenkomen bij de opleiding. Self-efficacy gevoelens, percepties van onderzoek en nieuwsgierigheid dragen hieraan bij. Het is van belang om deze constructen te (blijven) stimuleren in het onderwijs.

Ook hebben we vastgesteld dat met name intrinsieke motivatie van invloed is op betrokkenheid van studenten bij onderzoek. Daarnaast is uit onze kwalitatieve studie duidelijker gebleken hoe we al vroeg positieve percepties van en motivatie voor onderzoek kunnen stimuleren onder onze studenten.

Toekomstig onderzoek richt zich op de rol van succeservaringen in de ontwikkeling van motivatie en self-efficacy gevoelens voor onderzoek. Bovendien gaat een aantal studies zich nog specifiek richten op de studenten die participeren binnen het Leidse Honours programma, dat voornamelijk is gericht op het bieden van mogelijkheden om zelf onderzoek te doen.

Projectleider: Belinda Ommering

Huidig werk

Promoveert sinds juli 2016 bij de onderzoeksgroep van het Onderwijs Expertise Centrum in het LUMC. Onderzoekt de ontwikkeling van motivatie bij medische studenten. Met de resultaten van het onderzoek kunnen studenten in een eerder stadium gemotiveerd worden voor onderzoek.

Expertise

Motivatie, self-efficacy, percepties van onderzoek, nieuwsgierigheid, research-teaching nexus, Honours programma, kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Projectteam

Belinda Ommering, Floris van Blankenstein, Friedo Dekker

Vragen

E-mail: b.w.c.ommering@lumc.nl