Patiëntenfolder

Levervenedrukmeting

U hebt een afspraak voor een levervenedrukmeting op de afdeling Radiologie. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat zo’n drukmeting inhoudt. Het kan zijn dat de ingreep bij u hier iets van afwijkt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie en Maag-, Darm- Leverziekten

Onze zorg

Wat is Levervenedrukmeting?

Een levervenedrukmeting is een drukmeting in de bloedvaten van de lever. Hierbij kijken we of de druk in de poortader van de lever afwijkt van de normale bloeddruk. Een hoge druk kan leiden tot spataderen rondom de slokdarm, de maag en tot vocht in de buik. We doen dit onderzoek ook om in te schatten of u geopereerd kunt worden aan uw lever. Een interventieradioloog voert het onderzoek uit en doet dat door met een slangetje, een katheter, via de hals het bloedvat in de lever in te gaan.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken.   

Meestal poliklinisch  

Voor dit onderzoek hoeft u in de meeste gevallen niet opgenomen te worden. Soms is het nodig dat we u opnemen op een (dag) verpleegafdeling.   

Medicijnen  

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Zo niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een lijst mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.  

Eten en drinken  

U mag 3 uur voor het onderzoek niet eten en drinken.   

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. Wordt u voor de drukmeting een dag opgenomen in het ziekenhuis, denk dan ook aan uw medicijnen, aan comfortabele kleding voor in bed, slippers of pantoffels en neem eventueel wat leesmateriaal mee.  

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u zwanger?  

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie.   

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

U kunt zich melden bij de receptie van de afdeling Radiologie. De afdeling bevindt zich op de tweede verdieping van het ziekenhuisgebouw. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg.   

Moet u worden opgenomen op een (dag)verpleegafdeling? Dan kunt u zich op de verpleegafdeling melden, zoals is afgesproken met uw behandelend arts.  

Het onderzoek  

Vanuit de wachtkamer komt een radiodiagnostisch laborant u halen en neemt een paar korte vragen met u door. U neemt plaats op de onderzoekstafel waarbij de laborant ervoor zorgt dat u zo comfortabel mogelijk ligt. De laborant sluit u aan op de bewakingsapparatuur om zo uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed in de gaten te houden.   

De interventieradioloog dekt de plek af met een steriel laken om infecties te voorkomen en geeft u een plaatselijke verdoving. Als de verdoving is ingewerkt, kiest de radioloog met behulp van echografie het meest geschikte bloedvat. Dat is bij voorkeur de rechterhalsader. Vervolgens brengt de radioloog een hol buisje in het bloedvat, waardoor de katheter naar binnen wordt geschoven. Met behulp van röntgendoorlichting wordt de katheter op de juiste plek in de leverader gelegd. Om dit te controleren wordt met behulp van contrastmiddel een röntgenfoto gemaakt. 

Wanneer de katheter op de juiste plek in de lever is aangekomen, doet de radioloog de drukmeting. Hier merkt u weinig van.   

Wanneer het onderzoek voorbij is, haalt de radioloog de katheter en het buisje uit de halsader en drukt de prikopening gedurende 5 tot 10 minuten dicht. Daarna krijgt u een pleister op het wondje.  

Duur van het onderzoek  

Dit onderzoek duurt gemiddeld 60 minuten.  

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na het onderzoek  

Na het onderzoek gaat u terug naar de wachtkamer. Na 30 minuten komt de radiodiagnostisch laborant bij u kijken en checkt of de plek in uw hals niet opnieuw is gaan bloeden. Als alles goed gaat, mag u naar huis.  

Wanneer u voor dit onderzoek bent opgenomen op een (dag)verpleegafdeling, wordt u na het onderzoek in uw bed teruggebracht naar de afdeling.  

Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken.

U wordt geadviseerd om, op de dag, na ontslag uit het ziekenhuis, zelf geen voertuig te besturen.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor deze drukmeting. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een infectie van de huid of een bloeduitstorting waar de katheter is ingebracht. Een zeer zeldzame complicatie is dat er een stolsel ontstaat wat een bloedvat kan afsluiten. Als het nodig is kunt u hiervoor bloedverdunners krijgen.    

Contrastmiddel  

Voor dit onderzoek gebruikt de radioloog jodiumhoudend contrastmiddel. Dit middel maakt bloedvaten en organen beter zichtbaar. Voor de meeste mensen is het gebruik van contrastvloeistof ongevaarlijk, binnen een paar uur plast u het weer uit. De radioloog dient de contrastvloeistof toe via de katheter. Het inspuiten kan gevoelig zijn. Ook kunt u het kort warm krijgen, of een beetje misselijk worden.   

  

Bij een klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op, waar in de meeste gevallen geen behandeling voor nodig is. Hebt u ooit zo’n reactie gehad? Meld dit dan van tevoren bij uw behandelend arts.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.15 en 16.00 uur op telefoonnummer 071-526 24 10 of per e-mail via SecretariaatAngio-interventie@lumc.nl.