Patiëntenfolder

Onderzoek van de doorbloeding van het hart (myocardperfusiescintigrafie)

U hebt een afspraak voor een myocardperfusiescintigrafie bij Nucleaire Geneeskunde. Dit is een onderzoek naar de doorbloeding van de hartspier. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over het onderzoek.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: Nucleaire Geneeskunde;

Onze zorg

Wat is Onderzoek van de doorbloeding van het hart (myocardperfusiescintigrafie)?

Met dit onderzoek kunnen we de doorbloeding van de hartspier laten zien. Vernauwingen in de bloedvaten (de kransslagaders) kunnen op deze manier gevonden of uitgesloten worden. Het onderzoek bestaat uit 2 delen: een inspanningsonderzoek en een rustonderzoek. De inspanning vindt plaats met behulp van medicatie. De 2 delen, inspanning en rust, vinden op 2 verschillende dagen plaats.  

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Belangrijk  

Volg de voorbereidingsinstructies in deze folder nauwkeurig op. Doet u dat niet, dan kan het zijn dat het onderzoek niet kan doorgaan op het afgesproken tijdstip.   

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig, wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.    

Medicijnen  

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Zwangerschap en borstvoeding  

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan.  
Geeft u borstvoeding, dan moet u tot tenminste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.  

Eten en drinken  

Vanaf 22.00 uur de avond voor het inspanningsonderzoek mag u geen koffie, thee, chocolade en cola meer gebruiken. Het stofje cafeïne in deze voedingsmiddelen verstoort de werking van het medicijn dat voor het onderzoek nodig is.  

U mag 4 uur vóór de uitvoering van zowel het inspannings- als het rustonderzoek niet eten en drinken. Neem wel wat te eten mee. Na het inspanningsgedeelte en na de injectie voor het rustonderzoek is het belangrijk dat u iets eet.


Patiënten met insuline onafhankelijke diabetes mellitus (orale medicatie) 

Inspanningsonderzoek: U mag 4 uur vóór de uitvoering van het onderzoek niet eten en drinken. De tabletten voor het verlagen van de bloedglucose mag u op de dag van het inspanningsonderzoek niet innemen.  

Rustonderzoek in de ochtend: U mag 4 uur vóór de uitvoering van het onderzoek niet eten en drinken. De tabletten voor het verlagen van de bloedglucose mag u op de dag van het rustonderzoek niet innemen.  

Rustonderzoek in de middag: U mag 4 uur vóór de uitvoering van het onderzoek niet eten en drinken. ’s Ochtends mag u wel gewoon ontbijten en de tabletten die uw bloedglucose verlagen innemen.  

Patiënten met insulineafhankelijke diabetes mellitus  

Voor zowel het inspanningsonderzoek als het rustonderzoek geldt het volgende. U mag licht ontbijten en de helft van de voor u normale hoeveelheid insuline spuiten. Na het inspanningsonderzoek en na de injectie van het rustonderzoek moet u weer wat eten. Als u alleen ’s avonds of ’s nachts insuline spuit, mag u de normale hoeveelheid aanhouden. Wel moet u licht ontbijten op de onderzoeksdagen.    

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer.    

Het onderzoek  

Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Deze worden op 2 verschillende dagen uitgevoerd. In de afspraakbrief staat welk deel wanneer wordt uitgevoerd.

Dag van het inspanningsonderzoek

Bij het inspanningsonderzoek kijkt de arts hoe de doorbloeding van uw hart is bij zware belasting. U krijgt elektroden op uw borst geplakt, zodat er tijdens het inspanningsonderzoek een hartfilmpje (elektrocardiogram) gemaakt kan worden. U krijgt voor het inspanningsonderzoek een infuus in uw arm. Daar spuit de MBB’er een medicijn in dat uw hart laat inspannen. Ook spuit de MBB’er een kleine hoeveelheid radioactieve stof in. De radioactieve stof wordt opgenomen in de cellen van de hartspier. Daardoor is op de scan die later gemaakt wordt de doorbloeding van het hart heel precies te zien.  

Bij bepaalde vraagstellingen doet u de test op een fiets (hometrainer). Een arts begeleidt u hierbij. Het is dan de bedoeling dat u zich zo veel mogelijk inspant. Op dat moment moet het hart namelijk het hardst werken. Afwijkingen zijn daardoor beter te zien. Of dit bij u nodig is bepaalt de arts.

Na het inspanningsonderzoek krijgt u een beker chocolademelk of melk. Dat helpt de lever om de radioactieve stof uit te scheiden. Ook moet u iets eten. Hierna volgt een pauze van 30 tot 60 minuten. Na deze pauze worden opnamen gemaakt van uw hart. U ligt daarvoor op uw buik of op uw rug op een onderzoekstafel, met de camera vlak boven u (zie foto). Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Het maken van deze opnamen duurt ongeveer 30 minuten. 

Dag van het rustonderzoek    

Op de dag van het rustonderzoek wordt de doorbloeding van de hartspier in rust onderzocht. U hoeft nu dus geen inspanningsproef af te leggen. De MBB’er spuit weer een kleine hoeveelheid radioactieve stof in de arm in. Hierna volgt een pauze van 60 minuten. 10 minuten na de injectie krijgt u een beker chocolademelk of melk en moet u iets eten. Na de pauze worden op dezelfde manier als bij het inspanningsonderzoek opnamen van het hart gemaakt.

Duur van het onderzoek  

De onderzoeken duren 1,5 tot 2 uur per onderzoek. Soms is de kwaliteit van de opnamen niet goed genoeg. Dan moeten we later op dezelfde dag de opnamen herhalen (maximaal 4 uur na de injectie). Houdt u er rekening mee dat dit kan gebeuren.   

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Als het onderzoek succesvol is afgerond, mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u.  

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Het kan zijn dat u tijdens of na het afleggen van de inspanningsproef pijn op de borst krijgt. Meld dit dan aan de arts of medisch beeldvormende en bestralingsdeskundige (MBB’er) die bij het onderzoek aanwezig is. 


Er zijn geen bijwerkingen van de radioactieve stof. U plast de stof binnen 24 uur gewoon weer uit. De hoeveelheid straling is gering en vergelijkbaar met röntgenstraling. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar, die niet zelf voor een onderzoek komen, niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.    

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie  

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl  vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.