Patiëntenfolder

Botdichtheidsmeting

U hebt een afspraak voor een botdichtheidsmeting bij Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde 

Onze zorg

Wat is Botdichtheidsmeting?

Dit onderzoek geeft meer informatie over de sterkte van uw botten (botdichtheid). Tijdens dit onderzoek kijken we met behulp van röntgenstraling hoeveel kalk uw botten bevatten. Door te meten hoe goed het bot röntgenstraling doorlaat, kunnen we de dichtheid van het bot berekenen. 

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Een van de meest voorkomende redenen om dit onderzoek te doen is om te kijken of u last hebt van osteoporose, botontkalking.    

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding 

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Afhankelijk van de opnames die gemaakt worden, vragen we u bepaalde kleding uit te doen. 

Medicijnen 

U kunt uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. 

Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger of denkt u het te zijn? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Als u borstvoeding geeft, kunt u hier gewoon mee doorgaan. 

Contrastmiddel 

We kunnen de meting niet doen wanneer u een week voorafgaand aan het onderzoek contrastmiddel toegediend hebt gekregen. Neem in dat geval contact op met Nucleaire Geneeskunde, zodat we uw afspraak kunnen verplaatsen. 

Eten en drinken 

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts. 

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf 

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek 

Waar moet u zich melden? 

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek 

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. Met een speciaal röntgenapparaat (een DEXA-apparaat) maken we opnames van uw heupen en rug. Hierbij beweegt het apparaat op ruime afstand heen en weer over uw lichaam. Dat gebeurt een paar keer. Het is belangrijk dat u goed stilligt tijdens het onderzoek.

Duur van het onderzoek 

Dit onderzoek duurt gemiddeld 10 minuten. 

Na het onderzoek 

Als het onderzoek succesvol is afgerond mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag van het onderzoek komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen? 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur via 071-526 34 80 of via e-mail: receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (www.nvng.nl) vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.