Patiëntenfolder

Galwegdrainage

U hebt een afspraak voor een galwegdrainage op de afdeling Interventie Radiologie. In deze folder krijgt u meer informatie over de behandeling.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Radiologie.

Onze zorg

Wat is Galwegdrainage?

Een galwegdrainage heeft als doel de gal (die wordt gemaakt door de lever) naar de darmen te voeren. Dit gebeurt via een drain (slangetje) en is nodig als het lichaam dit zelf niet lukt. Oorzaak kan een vernauwing of afsluiting in de galwegen zijn. Via de drain kan de gal naar een zak buiten het lichaam lopen of via de drain (voorbij de vernauwing) naar de darmen lopen. Dit heet een interne/externe drain. De interventieradioloog hoopt met deze behandeling de galwegen te ontlasten. Hierdoor nemen de klachten die hierbij gepaard gaan af, zoals koorts en geelzucht (het geel zien van de huid en/of oogwit).

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken.   

Dagopname  

 • Van uw behandelend arts hebt u gehoord dat u voor deze ingreep een dag wordt opgenomen. Dat betekent dat u dezelfde dag weer naar huis gaat, maar dat u voor en na de ingreep op de verpleegafdeling verblijft.   

 • Naast kleding die ook in bed makkelijk zit, kunt u ook een ochtendjas of vest meenemen en slippers of pantoffels. Neem verder zo weinig mogelijk mee naar de afdeling, behalve bijvoorbeeld wat leesmateriaal.   

Medicijnen  

 • Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

 • Let op: meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.  

Eten en drinken  

In principe krijgt u voor deze behandeling sedatie (roesje). Daarom mag u 6 uur voor de behandeling niet eten. Tenzij anders met u is afgesproken mag u tot 2 uur voor de ingreep heldere vloeistoffen drinken, dit is appelsap, water, thee (zonder melk) of aanmaaklimonade. Hiermee kunt u ook uw eventuele medicijnen innemen.    

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u zwanger?  

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie.   

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van de behandeling 

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de verpleegafdeling dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.  

Voorbereiding op de verpleegafdeling  

Een van onze verpleegkundigen ontvangt u op de verpleegafdeling en wijst u uw bed en legt u dan meteen uit wat er gaat gebeuren. Natuurlijk kunt u altijd bij de verpleegkundigen terecht met uw vragen. Op de verpleegafdeling krijgt u een infuus en een operatiejasje aan. Via dit infuus krijgt u antibiotica toegediend. Ook neemt de verpleegkundige bloed af als dat nodig is.  

De behandeling  

 • Wanneer u op de afdeling Interventie Radiologie komt, haalt een medewerker (de radiodiagnostisch laborant) uit het behandelteam u op. U neemt plaats op de onderzoekstafel waarbij de laborant ervoor zorgt dat u zo comfortabel mogelijk ligt. De laborant sluit bewakingsapparatuur aan om zo uw bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed in de gaten te houden. Via het infuus worden tijdens de procedure pijnstillings- en ontspannings-/slaapmedicijnen toegediend.   

 • De interventieradioloog voert de galwegdrainage uit. Eerst kijkt hij of zij met echografie naar uw galwegen. Daarna wordt de huid gedesinfecteerd en afgedekt met een laken om infecties te voorkomen. De interventieradioloog zal eerst de huid, onderliggend weefsel en het leverkapsel verdoven.    

 • Vervolgens zal de interventieradioloog met een dunne naald de galwegen in de lever ‘aanprikken’. Door er daarna contrastvloeistof in te spuiten worden de galwegen op het röntgenbeeld zichtbaar. Zo kan de interventieradioloog zien waar de afsluiting of vernauwing in de galwegen zit. Via deze toegang wordt de drain naar binnen gebracht en voorbij de afsluiting of vernauwing gelegd. De drain wordt aan een opvangzak bevestigd en zowel aan de verdoofde huid gehecht als vastgeplakt met een drainpleister. Omdat u via het infuus pijnstillings- en ontspannings-/slaapmedicijnen hebt gekregen, wordt u ter observatie naar de uitslaapkamer gebracht. Wanneer u weer helemaal wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling.    

Duur van de behandeling  

De gemiddelde duur van de behandeling is ongeveer 90 minuten.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Houdt u er rekening mee dat u, na ontslag uit het ziekenhuis, geen voertuig mag besturen.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

 • Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een galwegdrainage. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Soms ontstaan er complicaties na het plaatsen van de galwegdrain. De klachten die het meest voorkomen zijn: pijn, koorts, een ontsteking van de insteekopening van de drain en lekken van gal langs de drain.  

 • Neem bij de onderstaande problemen contact op met uw behandeld arts:

  • Bij koorts hoger dan 38,5 °C

  • Als de drain niet meer gespoeld kan worden

  • Als de hechting loslaat

  • Als de drain is verschoven en daardoor niet goed meer functioneert

  • Als u andere klachten krijgt, zoals pijn, jeuk of lekkage van de drain.

 • Contrastmiddel  

Voor dit onderzoek gebruikt de interventieradioloog jodiumhoudend contrastmiddel. Dit middel maakt bloedvaten, galwegen en organen beter zichtbaar. Voor de meeste mensen is het gebruik van contrastvloeistof ongevaarlijk, binnen een paar uur plast u het weer uit.  

 • Bij een klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op, waar in de meeste gevallen geen behandeling voor nodig is. Hebt u ooit zo’n reactie gehad? Meld dit dan van tevoren bij uw behandelend arts.  

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Na het onderzoek  

 • Op de uitslaapkamer voeren we nog een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk, hartslag en temperatuur.    

 • Het is belangrijk dat u de insteekopening van de drain regelmatig en op juiste manier verzorgt. Hiermee kunt u infecties en verstopping van de drain voorkomen. Ook moet de drain regelmatig doorgespoten worden. De instructies voor de verzorging krijgt u op de verpleegafdeling.
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wist u dat? 

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt geven via: Deel uw ervaring

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.15 en 16.00 uur via telefoonnummer 071-526 24 10 of per e-mail via SecretariaatAngio-interventie@lumc.nl. Zie ook: website Radiologie