Patiëntenfolder

Bijniermergscintigrafie (I-123 MIBG-scan)

U hebt een afspraak voor een bijniermergscintigrafie met I-123 MIBG-scan genoemd, bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: Nucleaire Geneeskunde;

Onze zorg

Wat is Bijniermergscintigrafie (I-123 MIBG-scan)?

Een bijniermergscintigrafie brengt de werking van het bijniermerg in beeld. Dit gebeurt door middel van een het radioactieve stofje I-123 MIBG en een gammacamera. Zo is het mogelijk om bepaalde – goed- of kwaadaardige – tumoren in het lichaam op te sporen.  

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.   

Medicijnen  

Een aantal medicijnen is van invloed op het onderzoek. Onder het kopje ‘Richtlijn stoppen met medicijnen’ ziet u een lijst van medicijnen die over het algemeen gestopt moeten worden. Uw behandelend arts zal u instructies geven over of u (tijdelijk) moet stoppen met bepaalde medicijnen.  

Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Inname tabletten met jodiumverbinding   

Voor de scan wordt u voorbereid met KaI-tabletten. Deze beschermen de schildklier tegen het radioactieve materiaal dat tijdens het onderzoek wordt ingespoten. U moet 3 tabletten per keer 1 dag voor, de dag van en de dag na de injectie via de mond (oraal) innemen.   

De 3 tabletten die u een dag voorafgaand aan de injectie moet innemen, heeft u meegestuurd gekregen met de afsprakenbrief. De andere tabletten krijgt u op de afdeling. 

Innameschema

  • 3 tabletten op de dag voorafgaand aan de injectie  
  • 3 tabletten op de dag van de injectie  
  • 3 tabletten op de dag van het maken van de foto's 

Zwangerschap en borstvoeding  

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u na het onderzoek tenminste 3 weken lang de melk afkolven en wegspoelen door de wc. 

Eten en drinken  

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.   

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.   

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (route 117) dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. 

Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer.   

Het onderzoek  

Op de eerste dag krijgt u een klein beetje radioactieve stof ingespoten. Dit gaat via een prik in de arm. Deze stof wordt opgenomen in de organen. Dat duurt een tijdje. Daarom mag u na de injectie naar huis. Pas de volgende dag worden de foto’s gemaakt.   

Op dag 2 maken we de foto’s. Tijdens het maken van de opnamen, ligt u op een onderzoekstafel met boven u een camera. Deze camera maakt opnamen vanuit verschillende richtingen van delen van het lichaam.    

Het maken van de foto’s duurt ongeveer 90 minuten. Daarna kijkt de nucleair geneeskundige of alles duidelijk in beeld is gebracht. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.   

Duur van het onderzoek   

De eerste dag wordt alleen de prik met de radioactieve stof I-123 MIBG gegeven. Het maken van de foto’s, op de tweede dag, duurt ongeveer 90 minuten. 

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Als het onderzoek succesvol is afgerond, mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 tot 48 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie  

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Overig

Richtlijn stoppen met medicijnen    

Onderstaande medicijnlijst is een richtlijn voor de tijd dat u de medicijnen moet stoppen. Alle overige medicijnen kunt u op de normale manier en tijd innemen.

Let op: stoppen van medicijnen kan alleen na toestemming van uw eigen arts! 

Commerciële naam  

 Stoppen (dagen)  

 Amitriptyline 

 21 

 Amlodipine 

 14 

 Amoxapine 

 21 

 Chloorpromazine 

 28 

 Dopamine 

 14 

 Doxepine 

 21 

 Droperidol 

 28 

 Fenoterol 

 14 

 Fenylefrine 

 14 

 Fenylpropanolamine 

 14 

 Haloperidol 

 28 

 Imipramine 

 21 

 Labetalol 

 21 

 Loxapine 

 21 

 Maprotiline 

 28 

 Nicardipine 

 14 

 Nifedipine 

 14 

 Promethazine 

 28 

 Reserpine 

 14 

 Tramadol 

 21 

 Trazolone 

 28 

Generieke Naam  

Staken(dagen) 

Adalat  

14  

Alprazolam / Xanax  

21  

Amlodipine  

14  

Cardene  

14  

Dehydrobenzperidol  

28  

Depryl 25  

28  

Fargan  

28  

Fenoterol  

14  

Fenylefrine  

14  

Fenylpropanolamine  

14  

Haldol  

28  

Hydrobromide  

14  

Imipramine  

21  

Largactil  

28  

Loxitane  

21  

Loxitane C  

21  

Maprotiline  

28  

Nifedipine  

14  

Norvasc  

14  

Partusisten  

14  

Phenergan  

28  

Promethazine  

28  

Promethegan  

28  

Prothiazine  

28  

Reserpine  

14  

Sarotex  

21  

Sinequan  

21  

Thorazine  

28  

Tradonal  

21  

Tramadol  

21  

Tramagetic  

21  

Tramal  

21  

Trandate  

21  

Trazodep  

28  

Trazolan  

28  

Trazonil  

28  

Trittico  

28  

Tryptizol  

21