Patiëntenfolder

PET-CT-scan met 18F-DOPA

U hebt een afspraak voor een PET-CT-scan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde waarbij we de radioactieve stof 18F-DOPA gebruiken. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen wij u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

Onze zorg

Wat is PET-CT-scan met 18F-DOPA?

Een PET-CT-scan met F18-DOPA wordt gemaakt om neurologische ziekten en neuro-endocriene tumoren op te sporen. F18-DOPA wordt na opname in de hersenen omgezet in het stofje (neurotransmitter) dopamine. Een PET-scanner neemt de straling van de radioactieve stof waar en zet deze om in beeld op de computer. In combinatie met de röntgenstraling van de CT-scanner in dit apparaat kunnen we vervolgens nauwkeurig de plaats van de F18-DOPA in het lichaam bepalen.  

NB De productie van F18-DOPA is gecompliceerd. Het komt voor dat F18-DOPA niet wordt geleverd, waardoor het onderzoek moet worden uitgesteld. Wij horen dit pas kort van tevoren en zijn dan genoodzaakt uw onderzoek te verplaatsen naar een ander tijdstip en soms zelfs naar een andere dag. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij begrijpen hiervoor uw begrip.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding 

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.  

Medicijnen 

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een lijst mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen. 

Meld het altijd aan de medisch beeldvormende en bestralingsdeskundige (MBB'er) als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: 

  • Haloperidol [Haldol] 
  • Reserpine 
  • Diazoxide [Proglicem] 
  • Octreotide-achtigen (octreotide [Sandostatine, Sirortid], lanreotide [Somatuline], somatostatine of pasireotide [Signifor]) 
  • Glucagon [Glucagen] 
  • Entacapon [Comtan, Comtess] 
  • Tolcapon [Tasmar] 
  • Opicapon 
  • Nitecapon 

Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc. 

Eten en drinken 

U mag 6 uur voor het onderzoek niet eten en drinken. Alleen water is toegestaan. In de 2 uur voor de afspraak moet u een halve liter water drinken. U mag gewoon naar het toilet gaan wanneer u wilt. 

Vochtbeperkt dieet 

Hebt u een vochtbeperkt dieet? Neem dan ruim van tevoren contact op met de receptie van Nucleaire Geneeskunde. Dan krijgt u van ons een aangepaste voorbereiding op het onderzoek.  

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf 

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Gezelschap 

U mag altijd iemand meenemen naar het PET-CT-centrum. Deze persoon kan alleen niet mee naar de rust- of scanruimte. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek 

Waar moet u zich melden? 

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op het PET-CT-centrum dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. 

Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek 

Voor dit onderzoek krijgt u een tablet carbidopa. Dit middel verbetert de kwaliteit van de PET-scan en heeft geen bijwerkingen. 30 minuten later komt de medisch beeldvormende en bestralingsdeskundige (MBB’ er) of doktersassistente u ophalen vanuit de wachtkamer. Er wordt gevraagd of u nogmaals naar het toilet wilt. Daarna gaat u naar de rustruimte. U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten. Dat gaat via een infuus in de arm. Daarna moet de stof 45 minuten inwerken. Na deze drie kwartier verwijdert de MBB'er of doktersassistente het infuus. We vragen u nog een keer te plassen voor een zo leeg mogelijke blaas. In de scanruimte gaat u op een smal bed liggen. Deze schuift een paar keer door de PET-CT-scanner. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Duur van het onderzoek  

Het onderzoek duurt ongeveer 150 minuten. Dit is inclusief de inwerktijd. 

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

U mag na het onderzoek meteen naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.  

Let op: als u een kalmerend middel hebt gekregen in verband met claustrofobie, mag u zelf niet deelnemen aan het verkeer. Neem in dat geval iemand mee die u naar huis kan rijden.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen? 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 59 81 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie 

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Overig

Registratie FDOPA 

18F-DOPA is een zogenoemde ‘magistrale bereiding’. Het kan voor diagnostiek worden toegepast als middelen die al bestaan ontoereikend zijn (‘geregistreerde geneesmiddelen’). In bepaalde gevallen lijkt DOPA PET-CT beter te zijn dan de alternatieven. Dit kan betekenen dat er een nauwkeuriger uitspraak over uw ziekte gedaan kan worden; oftewel een betere diagnose kan worden gesteld. Wij beschouwen het in uw situatie dan ook het betere alternatief dan de huidige, geregistreerde methode. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw behandelend arts of aan de nucleair geneeskundige op de afdeling.