Neurologie en KNO

De sectie Neuro hoofd- en hals radiologie van de afdeling Radiologie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg), het keel-neus-oorgebied, het visuele systeem en de wervelkolom.

 Neuroradiologische onderzoeken

Verwijzingen voor onderzoek worden dientengevolge vooral gedaan door neurologen, neurochirurgen, KNO-artsen, oogartsen, kaakchirurgen en orthopedisch chirurgen. Diagnostisch onderzoek op K.N.O- en neuro-radiologisch gebied wordt voornamelijk verricht met behulp van Computer Tomografie (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI) en Digitale Subtractie Angiografie (DSA). Daarnaast worden conventionele (contrast) onderzoeken verricht.

Neuroradiologische behandelingen

Deze bestaan hoofdzakelijk uit endovasculaire behandelingen van vaatafwijkingen in het gebied van hoofd, hals en rug. Daarbij worden, net als bij DSA, via de liesvaten katheters opgevoerd naar de voedende vaten van de afwijkingen. Bij DSA wordt vervolgens via de katheter een contrastmiddel ingespoten om de afwijking af te beelden, terwijl de neuroradiologische behandeling vervolgens bestaat uit het inspuiten van materiaal via de katheter waardoor geen bloed meer stroomt door het aangedane bloedvat.

Klinische zorg

Radiologisch onderzoek speelt een belangrijke rol bij de analyse van patiënten met symptomen die wijzen op een aandoening van hoofd, hals of rug. Voor de interpretatie van K.N.O- en neuro-radiologische onderzoeken is een groep radiologen beschikbaar met specifieke expertise op deze gebieden.

Binnen deze groep zijn weer superspecialisten aanwezig die hun kennis verder uitgediept hebben op specifieke deelgebieden, zoals vaataandoeningen, kinderaandoeningen en aandoeningen van de oudere mens.

Klinische zorg

Radiologisch onderzoek speelt een belangrijke rol bij de analyse van patiënten met symptomen die wijzen op een aandoening van hoofd, hals of rug. Voor de interpretatie van K.N.O- en neuro-radiologische onderzoeken is een groep radiologen beschikbaar met specifieke expertise op deze gebieden.

Binnen deze groep zijn weer superspecialisten aanwezig die hun kennis verder uitgediept hebben op specifieke deelgebieden, zoals vaataandoeningen, kinderaandoeningen en aandoeningen van de oudere mens.

De bevindingen van het K.N.O- en neuroradiologisch onderzoek, worden doorgegeven aan de aanvragende specialist. Veelvuldig gebeurt dit tijdens formele of informele interdisciplinaire besprekingen.

Op een aantal gebieden is er unieke expertise aanwezig waardoor patiënten van buiten de Leidse regio, en zelfs van buiten de landsgrenzen, naar het LUMC verwezen worden voor evaluatie in een multidisciplinaire werkgroep en eventueel behandeling. De neuroradiologen van het LUMC spelen een belangrijke rol in deze werkgroepen op het gebied van vasculaire aandoeningen in en rond het centraal zenuwstelsel, schedelbasisaandoeningen, KNO-tumoren, bottumoren en cochleaire implantaten.

Speciale expertise/speerpunten

De superspecialistische hoofd-hals en neuroradiologische expertise is als volgt verdeeld:

  • Cerebrale aandoeningen: Hr Dr. D.M.C. Kruit(Sectiehoofd), Prof.dr. M.A.van Buchem, Mw.Drs.T.Ferreira.
  • KNO-radiologie:  Mw. Dr. B.M.Verbist.,
  • Neuroradiologische interventies:  Drs. P.A. Brouwer en Mw. Dr. M.A.A. van Walderveen  
  • Schedelbasis afwijkingen en pediatrische neuroradiologie: Mw. Drs. F.T. Wiggers - de Bruine.
  • In de neuroradiologiesectie is speciale expertise op technologisch gebied van MRI-technieken (dr. J.van der Grond, dr.ir.T.van Osch, Dr. S.A.R.B. Rombouts, en Hr.W.Teeuwisse, proefdieronderzoek Mw. Dr. L. van der Weerd.