Patiëntenfolder

Biopsie van de borst (stereotactische vacuümbiopsie)

U hebt een afspraak voor een biopsie van de borst op de afdeling Radiologie. Deze afspraak hebt u omdat er op de borstfoto’s (mammografie) een afwijking is gezien. Uw behandelend arts heeft hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een stereotactische biopsie van de borst inhoudt.  

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie  

Onze zorg

Wat is Biopsie van de borst (stereotactische vacuümbiopsie)?

Bij een biopsie haalt de radioloog met een naald een klein stukje weefsel (een biopt) weg. Dat gebeurt onder plaatselijke verdoving. De patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop en kan zo bepalen wat er precies aan de hand is.  

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding   

Het is voor u en onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Voor de meeste onderzoeken zal u gevraagd worden uw het bovenlijf te ontbloten.  

Medicijnen   

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van te voren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.   

Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.   

Eten en drinken   

U mag gewoon eten en drinken voor een biopsie.   

Wat moet u meenemen?   

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziekenkostenverzekering.   

Meld bijzonderheden vooraf   

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.   

U krijgt plaatselijke verdoving toegediend in de vorm van lidocaïne met adrenaline. Heel soms blijken mensen daarvoor overgevoelig te zijn. Dat merkt u bijvoorbeeld na een tandheelkundige behandeling. Wilt u ons dit melden? Er zal dan een ander middel worden gebruikt.   

Bent u verhinderd?   

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek   

Waar moet u zich melden?   

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Radiologie dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.  

Het onderzoek   

Wanneer u op de afdeling Radiologie komt, haalt een medewerker (de radiodiagnostisch laborant) uit het behandelteam u op stelt een paar korte vragen. U ligt tijdens het onderzoek op uw buik, waarbij de laborant(e) ervoor zorgt dat u zo comfortabel mogelijk ligt.   

De afwijking in de borst wordt in beeld gebracht met een speciaal mammografieapparaat. Op basis van de röntgenfoto’s die het apparaat maakt, berekent de computer de precieze plek van de afwijking. Op deze plaats wordt de huid schoongemaakt (gedesinfecteerd) en vervolgens verdoofd. Daarna brengt de radioloog een sneetje van 4 tot 5 millimeter aan in de huid. De radioloog bepaalt hoeveel weefselmonsters (biopten) er nodig zijn. 

De biopsienaald bestaat uit een holle naald. Deze wordt door het sneetje in de richting van de afwijking opgeschoven. In de naald kan een draaiend mesje heen en weer worden geschoven. Als de naald precies op de plaats van de afwijking is, neemt de radioloog met behulp van dit mesje de biopten.   

Om de afwijking op dezelfde plaats te houden, is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Dit lukt meestal goed, omdat het weefsel aan de binnenzijde van de borst niet pijnlijk is tijdens de ingreep.   

Na het nemen van de biopten laat de radioloog een marker achter, die op mammografie en mammo-CT zichtbaar is. Daarna wordt de naald verwijderd en wordt het huidwondje en de biopsieplaats goed dichtgedrukt om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te maken. Daarna krijgt u hechtpleisters en een wondpleister op het wondje.   

Tot slot wordt een mammo-CT of mammografie gemaakt, om de plaats van de marker te controleren. De marker kan in de borst aanwezig blijven als de uitslag van het biopt goedaardig is.  

Duur van het onderzoek   

De duur van het onderzoek kan per patiënt variëren. De ingreep neemt gemiddeld 60 minuten in beslag, waarvan u 30 tot 45 minuten zo stil mogelijk op uw buik op de onderzoekstafel moet liggen.   

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na het onderzoek   

Het dragen van een stevige bh na het onderzoek helpt om een nabloeding te voorkomen. Ook adviseren we om na het onderzoek de hele dag rustig aan te doen met beide armen en ook de dag na het onderzoek de arm aan de gepuncteerde kant weinig te belasten. Omdat autorijden ook een belasting is voor de armen, is het aan te raden niet zelf een auto te besturen na het onderzoek.   

Wanneer u na het onderzoek pijnklachten krijgt, adviseren we u om te beginnen met 2 tabletten paracetamol van 500 mg.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag van het biopt komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een biopsie. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een bloeduitstorting rond de plek van de punctie of een bloeding.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen?   

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.00 uur, 10.45-12.30 uur en 13.30-16.30 uur op telefoonnummer 071-526 20 32 of per e-mail: Radiologie-TL-admi@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie   

Hieronder vindt u een algemene voorlichtingsfilm over 'borstkankersneldiagnostiek' van de mammapoli. De ingreep die u zult ondergaan kan wat afwijken van de beschrijving in deze video. Deze en andere voorlichtingsfilmpjes kunt u bekijken op ons YouTube-kanaal.

Sneldiagnose borstkanker

Video