Veiligheid en kwaliteit

U mag van onze afdeling verwachten, dat wij op een zo verantwoord mogelijke manier zorg verlenen.

Onder verantwoorde zorgverlening verstaan wij

  • Op u als patiënt gericht, waarbij redelijkerwijs rekening wordt gehouden met uw wensen;
  • Doeltreffend en doelmatig; u wordt zo snel mogelijk en tegen de laagst mogelijke prijs geholpen;
  • Van hoog niveau, d.w.z. onder andere door specialistenverenigingen erkend;
  • Met zo min mogelijk risico voor u en voor onze medewerkers, dus zo veilig mogelijk;

Kennis en kunde

Onze medewerkers zijn daarom o.a geschoold voor hun taken en zorgen er voor dat zij op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, zowel op medisch als technisch gebied.
Elke arts, paramedicus zoals radiodiagnostisch laborant / medisch nucleair werker en doktersassistent beoordeelt op basis van zijn/ haar kennis wat voor uw klacht de beste onderzoekmethode of behandeling kan zijn.

Veiligheid

De Veiligheidscommissie van de Radiologie zorgt er voor dat de veiligheid wordt bewaakt. De risico’s zijn in kaart gebracht en waar nodig zijn veiligheidsmaatregelen getroffen.

Te denken valt aan: het omgaan met straling en magnetisme, maar ook het voorkomen van (kruis) infecties, het veilig toedienen van medicijnen en contrastmiddelen.

Apparatuur

De apparatuur wordt regelmatig vernieuwd en door de technische dienst van onze afdeling onderhouden. Er zijn onderhoudscontracten afgesloten met de leveranciers van apparatuur.


Kwaliteitscontrole

Het LUMC en de afdeling Radiologie voldoen aan de kwaliteitseisen van Qualicor. De kwaliteit van zorg wordt regelmatig onderzocht door het uitvoeren van interne en externe controles (audits). Audits worden uitgevoerd door medewerkers van onze eigen afdeling, door medewerkers van andere afdelingen en door medewerkers van andere ziekenhuizen (Qualicor).

Daarnaast worden controles uitgevoerd door de inspectie van de volksgezondheid, de verschillende beroepsverenigingen en opleidingsinstituten. Onder andere naar aanleiding van de rapporten worden verbeterplannen gemaakt en uitgevoerd.

Informatie verzamelen over de zorgverlening

Om regelmatig informatie te verkrijgen over de verleende zorg en de verbetering daarvan, voeren wij tevredenheidenquêtes uit. Daarnaast letten wij op suggesties van eigen medewerkers en die van andere afdelingen.