Abdominale radiologie

De sectie Abdominale radiologie van de afdeling Radiologie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van aandoeningen van het abdomen, zowel de gastro-intestinale als urogenitale afwijkingen. Verwijzingen voor onderzoek worden dientengevolge vooral gedaan door huisartsen, internisten, oncologen, gastro-enterologen, chirurgen, urologen, en gynaecologen.

Diagnostisch onderzoek op abdominaal gebied wordt voornamelijk verricht met behulp van digitale radiografie (DR), doorlichting, echografie, Computer Tomografie (CT) en Magnetic Resonance Imaging (MRI).

Abdominale behandelingen omvatten ondermeer beeldgeleide puncties en drainages alsmede echo/CT-geleide radiofrequente ablatie van lever- en niertumoren.

Klinische zorg 

Radiologisch onderzoek speelt een belangrijke rol bij de analyse van patiënten met symptomen die wijzen op een aandoening van het abdomen. Voor de interpretatie van abdominale onderzoeken is een groep radiologen beschikbaar in het LUMC met specifieke expertise op deze gebieden.
Binnen deze groep zijn weer superspecialisten aanwezig die hun kennis verder uitgediept hebben op specifieke deelgebieden, zoals de diagnostiek van lever- en pancreasafwijkingen, gastrointestinale CT en MRI, contrastmiddelen, CT technieken en dosimetrie.

Klinische zorg 

Radiologisch onderzoek speelt een belangrijke rol bij de analyse van patiënten met symptomen die wijzen op een aandoening van het abdomen. Voor de interpretatie van abdominale onderzoeken is een groep radiologen beschikbaar in het LUMC met specifieke expertise op deze gebieden.
Binnen deze groep zijn weer superspecialisten aanwezig die hun kennis verder uitgediept hebben op specifieke deelgebieden, zoals de diagnostiek van lever- en pancreasafwijkingen, gastrointestinale CT en MRI, contrastmiddelen, CT technieken en dosimetrie.

De bevindingen die gedaan worden, worden doorgegeven aan de aanvragende specialisten. Dit gebeurt bij de vele formele en informele multidisciplinaire besprekingen, ook vaak in combinatie met de collega’s van de interventieradiologie.

Aandachtsgebieden sectieleden

De aandachtsgebieden van de sectieleden zijn als volgt verdeeld per techniek: 

 • Abdominale MRI: Mw. Drs. E.L. van Persijn van Meerten (sectiehoofd), Dr. A. Srámek , Dr. M.N.J.M. Wasser, Drs. A.J. van der Molen, ,  Dr. H.J. Lamb.
 • Abdominale Doorlichting (GE/Uro): Dr. M.N.J.M. Wasser, Prof.Dr. A. de Roos
 • Echografie: Dr. M.N.J.M. Wasser, Mw. Drs. E.L. van Persijn van Meerten, Dr. A. Srámek,  Mw. Dr. L.J.M. Kroft, Dr. M.C. Burgmans 
 • Abdominale CT: Mw. Drs. E.L. van Persijn van Meerten, Mw. Dr. L.J.M. Kroft , Drs. A.J. van der Molen, Dr. A. Sramek, Prof.Dr. A. de Roos.

Apparatuur

Voor abdominaal onderzoek wordt in het LUMC gebruik gemaakt van diverse apparatuur.

 • Conventionele buikopnamen en urografie worden gemaakt op onderzoek kamers met directe digitale radiografie. Daarnaast zijn nog enkele röntgenkamers met faciliteiten voor doorlichting voorhanden. Voor onderzoek van het maag-darmstelsel (inclusief defaecografie), hysterosalpingografie en voor diverse urologische onderzoeken.
 • Voor echografisch onderzoek zijn high-end echografie apparaten beschikbaar welke mogelijkheden bieden voor duplex, mobiele echografie en contrast-enhanced echografie.
 • Voor CT-onderzoek en CT-geleide abdominale interventie procedures zijn meerdere Multi-detector CT-apparaten beschikbaar, voorzien van de nieuwste software en mogelijkheden voor CT-doorlichting.
 • Urogenitaal onderzoek wordt verricht op MRI-scanners voorzien van de modernste software.

Apparatuur

Voor abdominaal onderzoek wordt in het LUMC gebruik gemaakt van diverse apparatuur.

 • Conventionele buikopnamen en urografie worden gemaakt op onderzoek kamers met directe digitale radiografie. Daarnaast zijn nog enkele röntgenkamers met faciliteiten voor doorlichting voorhanden. Voor onderzoek van het maag-darmstelsel (inclusief defaecografie), hysterosalpingografie en voor diverse urologische onderzoeken.
 • Voor echografisch onderzoek zijn high-end echografie apparaten beschikbaar welke mogelijkheden bieden voor duplex, mobiele echografie en contrast-enhanced echografie.
 • Voor CT-onderzoek en CT-geleide abdominale interventie procedures zijn meerdere Multi-detector CT-apparaten beschikbaar, voorzien van de nieuwste software en mogelijkheden voor CT-doorlichting.
 • Urogenitaal onderzoek wordt verricht op MRI-scanners voorzien van de modernste software.

Zie voor overige informatie Faciliteiten  

Speciale expertise/speerpunten

De superspecialistische expertise is als volgt verdeeld:

 • Contrastmiddelen: Drs. A.J. van der Molen en Dr. M.N.J.M. Wasser.
 • Lever en pancreas afwijkingen: Dr. M.N.J.M. Wasser  en Drs. E.L. van Persijn van Meerten.
 • Gastro-intestinale CT en MRI: Dr. M.N.J.M. Wasser en Drs. A.J. van der Molen.
 • CT onderzoekstechnieken, CT dosis en dosisreductie technieken: Drs. A.J. van der Molen en Drs. E.L. van Persijn van Meerten, Dr. J. Geleijns (Klinisch fysicus).
 • Molecular imaging: Dr. A. Srámek.