Patiëntenfolder

PET-CT-scan met 18F-FET

U hebt een afspraak voor een PET-CT-scan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde waarbij we de radioactieve stof 18F-FET gebruiken. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen wij u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Radiologie - Nucleaire Geneeskunde.

Onze zorg

Wat is PET-CT-scan met 18F-FET?

  • Een PET-CT-scan met 18F-FET wordt gemaakt om bepaalde tumoren, waaronder hersentumoren, op te sporen. 18F-FET is een heel klein stukje van een eiwit dat gekoppeld is aan een radioactieve stof. Het eiwitdeeltje is normaal gesproken ook in het lichaam aanwezig en wordt in bepaalde weefsels opgenomen. Tumorcellen, zoals hypofyse-adenomen, kunnen extra veel 18F-FET opnemen in vergelijking met normaal weefsel. Een PET-scanner neemt de straling van de radioactieve stof waar en zet deze om in een beeld op de computer. In combinatie met de röntgenstraling van de CT-scanner in dit apparaat kunnen we vervolgens nauwkeurig de plaats van de 18F-FET in het lichaam bepalen, bijvoorbeeld de locatie van een adenoom in de hypofyse.  

  • Nota bene: de productie van 18F-FET is gecompliceerd. Het kan voorkomen dat 18F-FET op de dag zelf niet kan worden geleverd in verband met productieproblemen, waardoor het onderzoek moet worden uitgesteld.
Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden en piercings moeten soms af of uit. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.  

Medicijnen  

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een lijst mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.   

Zwangerschap en borstvoeding  

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend art. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door het riool. 

Eten en drinken  

U mag 6 uur voor het onderzoek niet eten en drinken. Alleen water is toegestaan. In de 2 uur voor de afspraak moet u een liter water drinken. U mag gewoon naar het toilet gaan wanneer u wilt.  

Vochtbeperkt dieet  

Hebt u een vochtbeperkt dieet? Neem dan ruim van tevoren contact op met de receptie van Nucleaire Geneeskunde. Dan krijgt u van ons een aangepaste voorbereiding op het onderzoek.  

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Gezelschap  

U mag altijd iemand meenemen naar het PET-CT-centrum. Deze persoon kan alleen niet mee naar de rust- of scanruimte.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

U kunt zich melden bij de receptie van het PET-CT-centrum op de begane grond. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek  

  • De medisch beeldvormende en bestralingsdeskundige (MBB’ er) of doktersassistente komt u ophalen vanuit de wachtkamer. Er wordt gevraagd of u naar het toilet wilt. Daarna gaat u naar de rustruimte. U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten. Dat gaat via een infuus in de arm. Daarna moet de stof 20 minuten inwerken. Na deze tijd verwijdert de MBB'er of doktersassistente het infuus. We vragen u nog een keer te plassen voor een zo leeg mogelijke blaas.

  • In de scanruimte gaat u op een smal bed liggen. Deze schuift een paar keer door de PET-CT-scanner om foto’s van uw hersenen te maken. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.  

Duur van het onderzoek   

Het onderzoek duurt ongeveer 120 minuten. Dit is inclusief de inwerktijd.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

  • U mag na het onderzoek meteen naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.   

  • Let op: als u een kalmerend middel hebt gekregen in verband met claustrofobie, mag u zelf niet deelnemen aan het verkeer. Neem in dat geval iemand mee die u naar huis kan rijden.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wist u dat?

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt u geven via: Deel uw ervaring

Heeft u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Radiologie - Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur via telefoonnummer 071-526 59 81 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl. Zie ook: website Radiologie

Handige links

Meer informatie  

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over Nucleaire Geneeskunde.

Overig

Registratie FET 

18F-FET is een zogenoemde ‘magistrale bereiding’. Het kan voor diagnostiek worden toegepast als middelen die al bestaan ontoereikend zijn (‘geregistreerde geneesmiddelen’). Dit kan betekenen dat er een nauwkeurigere uitspraak met dit middel over uw ziekte gedaan kan worden; oftewel een betere diagnose kan worden gesteld. Wij beschouwen het in uw situatie dan ook het betere alternatief dan de huidige, geregistreerde middelen. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw behandelend arts of aan de nucleair geneeskundige op de afdeling.