Patiëntenfolder

PET-CT scan met F18-Flurpiridaz

U hebt een afspraak voor een myocardperfusiescintigrafie bij de Nucleaire Geneeskunde. Dit is een onderzoek naar de doorbloeding van de hartspier. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze  folder krijgt u meer informatie over het onderzoek.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

Onze zorg

Wat is PET-CT scan met F18-Flurpiridaz?

Met dit onderzoek kunnen we de doorbloeding van de hartspier laten zien. Vernauwingen in de bloedvaten (de kransslagaders) kunnen op deze manier gevonden of uitgesloten worden. Het onderzoek bestaat uit 2 delen: een inspanningsonderzoek en een rustonderzoek. De inspanning vindt plaats met medicatie. De 2 delen, inspanning en rust, vinden op 1 dag plaats.

NBde productie van F18-Flurpiridaz is gecompliceerd. Het komt voor dat F18-Flurpiridaz niet wordt geleverd, waardoor het onderzoek moet worden uitgesteld. Wij horen dit pas kort van tevoren en zijn dan genoodzaakt uw onderzoek te verplaatsen naar een ander tijdstip en soms zelfs naar een andere dag. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Belangrijk

Volg de voorbereidingsinstructies in deze folder nauwkeurig op. Doet u dat niet, dan kan het zijn dat het onderzoek niet kan doorgaan op het afgesproken tijdstip.

Kleding 

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Afhankelijk van de opnames die gemaakt worden, vragen we u bepaalde kleiding uit te doen. Sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.

Medicijnen 

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een lijst mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Eten en drinken

Vanaf 22:00 uur de avond voor het onderzoek mag u geen koffie, thee, chocolade en cola meer gebruiken. Het stofje cafeïne in deze voedingsmiddelen verstoort de werking van het medicijn dat voor het onderzoek nodig is.

U moet nuchter naar het onderzoek komen. Dit houdt in dat u vanaf 3 uur voor het onderzoek niet mag eten en drinken. Alleen water is toegestaan.

Patiënten met insuline onafhankelijke diabetes mellitus (orale medicatie) 

U moet nuchter naar het onderzoek komen. Dit houdt in dat u vanaf 3 uur voor het onderzoek niet mag eten en drinken. Alleen water is toegestaan. De tabletten voor het verlagen van de bloedglucose mag u op de dag van het onderzoek gewoon innemen.  

Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding? In de eerste 12 uur na de scan mag u uw kind niet dicht tegen u aanhouden en daarom niet aan de borst leggen. U mag wel de melk afkolven en door iemand anders met de fles aan uw kind laten geven.

Wat moet u meenemen? 

Neem geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf 

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek 

Waar moet u zich melden? 

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op het PET centrum dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek 

Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Deze worden op 1 dag met 1 uur tussentijd van elkaar uitgevoerd. In de afspraakbrief staat welk deel wanneer wordt uitgevoerd.

Het rustonderzoek

Tijdens het rustonderzoek wordt de doorbloeding van de hartspier in rust onderzocht. U krijgt voor het onderzoek een infuus in uw arm. Hierna gaat de MBB'er u op de tafel van de PET-CT leggen. U krijgt elektroden op uw borst geplakt, zodat er tijdens het rustonderzoek een hartfilmpje (elektrocardiogram) gemaakt kan worden. Er wordt een CT gemaakt om uw hart goed in beeld te brengen. Aansluitend wordt via het infuussysteem een kleine hoeveelheid radioactieve stof in de arm ingespoten. Gelijktijdig beginnen de opnamen van de doorbloeding van uw hart. Deze opnamen duren ongeveer 20 minuten. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Hierna volgt een pauze van 60 minuten. Na de pauze wordt u op dezelfde manier als bij het rustonderzoek op tafel gelegd voor het inspanningsonderzoek.

Het inspanningsonderzoek

Bij het inspanningsonderzoek kijkt de arts hoe de doorbloeding van uw hart is bij zware belasting. U krijgt elektroden op uw borst geplakt, zodat er tijdens het inspanningsonderzoek een hartfilmpje (elektrocardiogram) gemaakt kan worden. Dan spuit de MBB’er een medicijn in dat uw hart laat inspannen. Ook spuit de MBB’er een kleine hoeveelheid radioactieve stof in. De radioactieve stof wordt opgenomen in de cellen van de hartspier. Daardoor is op de scan die gelijktijdig gemaakt wordt de doorbloeding van het hart heel precies te zien. De opnamen duren ongeveer 20 minuten. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt totaal 2 tot 3 uur.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Als het onderzoek succesvol is afgerond, mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Het kan zijn dat u tijdens of na het inspuiten van het medicijn dat uw hart laat inspannen pijn op de borst krijgt. Meld dit dan aan de arts of medisch beeldvormende en bestralingsdeskundige (MBB’er) die bij het onderzoek aanwezig is. 

De radioactieve stof Flurpiridaz geeft geen bijwerkingen en verdwijnt binnen een dag weer uit het lichaam. De hoeveelheid straling die u in de tussentijd uitzendt is ongevaarlijk voor uw omgeving.  Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen (tenzij zij zelf voor het onderzoek komen). Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie  

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde:www.nvng.nl  vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.