Patiëntenfolder

Combinatie PET-CT en CT met contrastmiddel

Naast het PET-CT onderzoek wordt bij u ook een CT-onderzoek verricht met behulp van jodiumhoudend contrast. Dit onderzoek vindt plaats direct aansluitend op het PET onderzoek op dezelfde scanner en zal in totaal het onderzoek met 10 - 15 minuten verlengen.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Nucleaire Geneeskunde

Onze zorg

Wat is Combinatie PET-CT en CT met contrastmiddel?

Bij een CT-onderzoek worden met behulp van röntgenstralen dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

De voorbereiding is niet anders dan de PET-CT voorbereiding. Volg dus nauwlettend de voorbereiding uit de PET-CT scan folder. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De CT-scan zal direct na afloop van de PET-CT scan uitgevoerd worden. De scan zelf is niet veel anders dan een deel van de PET-CT scan. Het enige verschil is dat er nu een vloeistof via het infuus toegediend wordt voorafgaand / tijdens het CT-onderzoek. Dit dient om bloedvaten, organen en/ of afwijkingen beter te kunnen beoordelen. In verreweg de meeste gevallen verloopt de toediening zonder problemen. Voorafgaand aan de toediening zullen u enkele vragen worden gesteld om eventuele risico’s op te sporen. Het infuus wordt circa 15 minuten na het onderzoek verwijderd.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na afloop van het onderzoek krijgt u van de laborant te horen of het onderzoek klaar is. Indien er nog een infuus in uw arm zit, wordt dit verwijderd. U kunt de afdeling daarna verlaten.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Contra-indicaties en risico’s 

Belangrijke informatie vóór toediening van jodiumhoudend contrastmiddel  

Indien u bij een eerder onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel een (ernstige) allergische reactie heeft gekregen, verzoeken wij u dit tevoren aan ons en aan uw behandelend arts te melden, zodat gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek of eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen.  

Aandoening van de nieren  

Indien u bekend bent met een aandoening van de nieren, wordt u verzocht dit via de verwijzend arts aan ons kenbaar te maken. Het kan dan nodig zijn om u tevoren en na afloop op de dagverpleging via een infuus gedurende langere tijd vocht toe te dienen.  

Röntgenstraling  

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen.  

Uw behandelend arts, nucleair geneeskundige en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren. 

Zwangerschap  

Het is belangrijk om te weten of u zwanger bent of het zou kunnen zijn. Mocht u inderdaad in verwachting zijn of hierover twijfelen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelend arts. Deze kan in overleg met de radioloog beslissen of het onderzoek door kan gaan of uitgesteld moet worden, of hij zoekt eventueel een alternatief onderzoek. 

Bijwerkingen 

U kunt het kortdurend warm krijgen of soms een beetje een misselijk gevoel krijgen. Soms is het inspuiten enigszins gevoelig. 

In een klein aantal gevallen (minder dan 1 %), komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft normaliter geen ernstige gevolgen.  

Bij een klein aantal patiënten (minder dan 1 %) treedt een allergische reactie op het contrastmiddel op, die meestal bestaat uit niezen of ontstaan van galbulten. In de meeste gevallen behoeft dit geen verdere behandeling. Een ernstige allergische reactie is uitermate zeldzaam. Het team dat het onderzoek uitvoert, is getraind in het voorkomen en behandelen van dergelijke problemen.