Patiëntenfolder

Marcaïnisatie van een gewricht

U hebt een afspraak voor marcaïnisatieonderzoek (pijndifferentiatieonderzoek) van een van uw gewrichten op de afdeling Radiologie. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat dit onderzoek inhoudt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

Onze zorg

Wat is Marcaïnisatie van een gewricht?

Bij een marcaïnisatie onderzoeken we of de pijn die u hebt, afkomstig is uit het gewricht. Dat doen we door een verdovingsmiddel in het gewricht te brengen. Aan de hand van een pijnscoringsformulier houdt u hierna 24 uur lang de veranderingen in pijnklachten bij. Dit formulier moet u ingevuld meenemen naar uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken.   

Medicijnen  

In principe kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dit niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.  

Eten en drinken  

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.  

Wat moet u meenemen?  

Neem geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u zwanger?  

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie.   

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Radiologie dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.  

Het onderzoek  

Een medewerker (de radiodiagnostisch laborant) haalt u op uit de wachtkamer. U neemt plaats op de röntgentafel, waarbij de laborant ervoor zorgt dat u zo comfortabel mogelijk ligt. Eerst wordt de huid schoongemaakt (gedesinfecteerd). Bij schouder- en heupgewrichten wordt er lokaal een verdoving gegeven. Hierna wordt met behulp van röntgenstraling de punctieplaats bepaald en gemarkeerd. Zo weet de arts precies waar hij of zij het gewricht moet ‘aanprikken’. Met jodiumhoudend contrastmiddel wordt gecontroleerd of het naaldje op de goede plaats zit. Vervolgens wordt er een vloeibare pijnstiller (bupivacaïne) in het gewricht gespoten en worden er een aantal röntgenopnamen gemaakt. Na afloop krijgt u een pleister op de plaats waar geprikt is. De eerste 24 uur na het onderzoek houdt u op een formulier bij hoe het met de pijnklachten gaat. De score gaat van 0 (geen pijn) tot 10 (ondraaglijke pijn). Dit formulier geeft u bij de eerstvolgende poliafspraak aan uw behandelend arts.  

Duur van het onderzoek  

Het onderzoek duurt gemiddeld ongeveer 30 minuten.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na het onderzoek 

  

Mag ik na vertrek uit het ziekenhuis weer alles doen?   

Het wordt afgeraden om een auto te besturen, omdat u na het onderzoek (wat) last kan hebben van het gewricht dat is aangeprikt. Tevens kan een autoverzekeraar problemen hebben met het feit dat u na een onderzoek zelf een auto bestuurt. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor dit onderzoek. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt.   

Contrastmiddel  

Voor dit onderzoek gebruikt de radioloog jodiumhoudend contrastmiddel. Indien u bij een eerder onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel een (ernstige) allergische reactie heeft gekregen, verzoeken wij u dringend dit tevoren aan ons en aan uw behandelend arts te melden, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wist u dat?  

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt u geven via deze link: Ervaringen met het LUMC.

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.00 uur, 10.45-12.30 uur en 13.30-16.30 uur op telefoonnummer 071-526 20 32 of per e-mail: Radiologie-TL-admi@lumc.nl.