Patiëntenfolder

Perchloraattest

U hebt een afspraak voor een perchloraattest bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we uit hoe dit onderzoek verloopt. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

Onze zorg

Wat is Perchloraattest?

Met een perchloraattest wordt onderzocht of de schildklier goed ontwikkeld is. Met de test kunnen we kijken of de schildklier in staat is jodium op te nemen en vast te houden.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.   

Medicijnen  

In overleg met de nucleair geneeskundige wordt besloten of schildkliermedicijnen (tijdelijk) gestopt moeten worden voor het onderzoek. Alle andere medicijnen kunt u over het algemeen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Gebruik jodiumhoudende middelen   

Het gebruik van jodiumhoudende producten kan de weergave van de schildklier beïnvloeden. Denk daarbij aan hoestsiroop, amiodarone, povidonjoodzeep of -shampoo, kelptabletten en andere zeewierbevattende supplementen. Ook contrastmiddel dat gebruikt wordt bij een röntgenonderzoek kan de weergave beïnvloeden. Hebt u korter dan 3 maanden geleden een CT-onderzoek of hartkatheterisatie gehad waarbij een contrastmiddel is gebruikt? Dan is het niet mogelijk de perchloraattest uit te voeren. Neem in dat geval of bij twijfel contact op met de Nucleaire Geneeskunde.   

Zwangerschap en borstvoeding  

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot tenminste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.  

Eten en drinken  

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.  

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer.   

Kinderen tot en met 5 jaar hebben voor het onderzoek eerst een afspraak bij de polikliniek Kindergeneeskunde. Een gespecialiseerde verpleegkundige van deze afdeling brengt dan het infuusnaaldje in. Daarna komt u naar Nucleaire Geneeskunde.  

Het onderzoek  

Voor dit onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid radioactief jodium toegediend. Dit gaat via een infuus in de arm. Het duurt 4 uur voordat het radioactieve jodium goed genoeg is opgenomen in de schildklier om de foto’s te maken. Tijdens het wachten mag u niet eten of drinken. Wel mag u de afdeling verlaten.   

Na die 4 uur maken we foto’s. Deze tonen of er bij u een schildklier aanwezig is. Hiervoor ligt u op een onderzoekstafel met een camera boven uw hoofd en hals. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. 

Als de schildklier in beeld is gebracht, wordt via het infuus nog een stofje gegeven om de functie van de schildklier vast te stellen. Daarna volgen nog 2 keer opnamen: een keer na 30 minuten en een keer na 60 minuten.  

We doen dit onderzoek ook bij kleine kinderen. U kunt als ouders bij het hele onderzoek aanwezig zijn. Wilt u voor uw kind zelf een fles drinken of voeding meenemen?  

Duur van het onderzoek   

Het onderzoek duurt 5 tot 7 uur. Dit is inclusief de wachttijd.  

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Als het onderzoek succesvol is afgerond, mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.   

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie 

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.