Patiëntenfolder

Maagslijmvliesscintigrafie

U hebt een afspraak voor een maagslijmvliesscintigrafie bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we uit hoe dit onderzoek verloopt. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde;

Onze zorg

Wat is Maagslijmvliesscintigrafie?

Door middel van een maagslijmvliesscintigrafie onderzoeken we of er een stukje maagslijmvlies in de darmen zit. Dit noemen we Meckels divertikel en is een zeldzame aangeboren afwijking. Door een kleine hoeveelheid radioactieve stof en het maken van foto’s wordt het maagslijmvlies in de buik zichtbaar gemaakt.  

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.   

Medicijnen  

Medicijnen die invloed hebben op de darmmotoriek moeten 3 dagen voor het onderzoek gestopt worden. U kunt aan uw behandelend arts vragen om welke van uw medicijnen het gaat. Uw andere medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Neem in ieder geval een lijst mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Zwangerschap en borstvoeding  

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot tenminste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.  

Eten en drinken  

U mag 6 uur voor het onderzoek niet eten en drinken. Bij kinderen onder de 5 jaar overlegt u met de behandelend arts over het eten en drinken voor het onderzoek.  

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.   

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer.   

Kinderen tot en met 5 jaar hebben voor het onderzoek eerst een afspraak bij de polikliniek Kindergeneeskunde. Een gespecialiseerde verpleegkundige van deze afdeling brengt dan het infuusnaaldje in. Daarna komt u naar Nucleaire Geneeskunde.  

Het onderzoek  

Voor dit onderzoek krijgt u een tablet omeprazol. Dit zorgt ervoor dat de maagontlediging langzamer gaat en dat het mogelijk aanwezige maagslijmvlies in de darm beter zichtbaar wordt. Na 2 uur vragen we u goed uit te plassen en wordt u meegenomen naar de onderzoekskamer. Voor dit onderzoek krijgt u een infuus in de arm. Vervolgens krijgt u via het infuus een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Meteen daarna maken we foto’s van uw buik. Dat duurt ongeveer 45 minuten. Hiervoor ligt u op een onderzoekstafel met boven u een camera. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto's is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.   

We doen dit onderzoek ook bij kleine kinderen. U mag als ouder het hele onderzoek aanwezig blijven. 

Duur van het onderzoek   

Het onderzoek duurt ongeveer 3 uur. Dit is inclusief de wachttijd. 

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Als het onderzoek succesvol is afgerond, mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof in enkele dagen weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.   

Hebt u enkele dagen van tevoren een radiologisch onderzoek gehad waarbij een contrastmiddel is gebruikt? Of is er een ejectiefractiebepaling gedaan waarbij tinpyrofosfaat gebruikt werd? Dan is het niet mogelijk metingen te doen. Neem in dat geval contact op met de Nucleaire Geneeskunde voor het verzetten van uw afspraak.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie  

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.