Patiëntenfolder

Behandeling met Y-90-Zevalin

U hebt een afspraak voor een behandeling met Y-90-Zevalin, kortweg Zevalin, bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we uit hoe deze behandeling verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

Onze zorg

Wat is Behandeling met Y-90-Zevalin?

Y-90-Zevalin is een radioactieve stof die wordt gebruikt bij de behandeling van non-hodgkinlymfoom (lymfeklierkanker). Het middel maakt de kwaadaardige NHL-B-cellen kapot door de straling die Zevalin uitzendt. Er bestaan ook normale B-cellen. Deze spelen een rol bij de afweer van het lichaam. Ook deze worden kapotgemaakt, waarna het lichaam nieuwe goedaardige B-cellen aanmaakt om het tekort op te vullen.  

Voor u de behandeling krijgt spreekt u de nucleair geneeskundige. Voor therapie meten we bepaalde bloedwaarden en maken we een PET-CT-scan of CT-scan.   

In de week voor de behandeling van Y-90-Zevalin krijgt u 2 keer rituximab toegediend. Dit middel maakt de B-cellen in uw lichaam kapot. Hierna nemen de kwaadaardige B-cellen de Y-90-Zevalin beter op.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.   

Medicijnen  

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een lijst mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Zwangerschap en borstvoeding  

Zevalin is slecht voor (ongeboren) kinderen. Dus voor vrouwen geldt dat u het moet melden als u zwanger bent. Verder is het belangrijk om tot 1 jaar na de behandeling niet zwanger te worden. Gebruik een betrouwbaar voorbehoedsmiddel. Omdat de radioactieve stof ook in de moedermelk komt, mag u geen borstvoeding geven.   

Eten en drinken  

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.    

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.   

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van de behandeling   

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Voor het infuus met Rituximab kunt u zich melden op de afdeling Dagbehandeling. Voor het infuus met Zevalin kunt u zich melden bij de receptie van de Nucleaire Geneeskunde. Bij aankomst op de afdeling dient u zich nogmaals te melden. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer.  

De behandeling   

De behandeling vindt plaats op 2 momenten. Op dag 1 krijgt u een infuus met Rituximab op de dagbehandeling. Dit versterkt het effect van Zevalin. Tijdens uw tweede bezoek (dag 8) krijgt u weer een infuus met Rituximab op de dagbehandeling. Daarna gaat u naar de nucleaire geneeskunde voor de behandeling met Zevalin. Na de toediening blijft u nog ongeveer 30 minuten in de behandelkamer. Daarna wordt het infuus verwijderd en kunt u de afdeling verlaten.    

Duur van de behandeling   

De behandeling duurt de eerste dag 1 tot 2 uur. De tweede dag duurt de behandeling 2 tot 3 uur. 

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Als de behandeling klaar is, mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling. 

Zevalin kan duizeligheid veroorzaken en kan dus invloed hebben op uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen. Wij adviseren u dan ook om iemand te regelen die u na de behandeling naar huis kan rijden.  

Na de behandeling kunt u enige tijd een tekort aan bepaalde bloedcellen hebben. Dit gaat om witte bloedcellen die kunnen zorgen dat uw weerstand minder wordt. Ook kunt u te weinig rode bloedcellenen bloedplaatjes hebben. Te weinig rode bloedplaatjes kunnen vermoeidheid veroorzaken. Te weinig bloedplaatjes die kunnen leiden tot meer blauwe plekken en bloedingen. Om het aantal bloedcellen te controleren moet u de eerste tijd na de behandeling wekelijks bloed laten bepalen. Hierover vertelt uw behandelend arts u meer.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Omdat een deel van de Zevalinstraling via de urine, bloed en – in lichte mate – de ontlasting het lichaam verlaat, krijgt u een aantal leefregels mee. Zie ook het kopje leefregels in deze patiëntenfolder. Buiten de risico’s met betrekking tot urine, bloed en ontlasting, is er voor uw familieleden geen gevaar voor bestraling. Het Y-90-Zevalin dat in uw lichaam achterblijft, straalt namelijk niet door uw huid heen naar buiten.  

Rituximab en Zevalin kunnen bijwerkingen geven maar deze zijn over het algemeen niet erg hevig. Mogelijke bijwerkingen zijn zwakte, koude rillingen, misselijkheid, overgeven, buikpijn, rugpijn, diarree, hoesten, duizeligheid, koorts, huiduitslag, kortademigheid. Wanneer u een of meerdere bijwerkingen krijgt, waarschuw dan uw ars of verpleegkundige.   

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Leefregels   

Volg 7 dagen na de toediening van Y-90-Zevalin onderstaande leefregels. Zo beschermt u uzelf en de mensen om u heen tegen ongewenste gevolgen van de straling.    

Toiletgebruik  

Het deel van de radioactieve stof dat niet wordt opgenomen, verlaat het lichaam vooral via de urine. Een klein gedeelte verlaat het lichaam ook via de ontlasting. Het volgende is daarbij belangrijk:   

  • Hebt u meerdere toiletten tot uw beschikking, gebruik dan telkens hetzelfde toilet.  
  • Plas zittend (ook als u man bent). 
  • Gebruik altijd toiletpapier, ook als u alleen hoeft te plassen.  
  • Spoel het toilet 2 keer door na elk gebruik.  
  • Was uw handen na het toiletbezoek. Het liefst op het toilet zelf, zodat deurknoppen en dergelijke zo schoon mogelijk blijven.  
  • Veeg urine die naast het toilet of op de toiletbril terecht is gekomen op met droog toiletpapier of een tissue. Spoel deze daarna door het toilet. Draag hierbij (wegwerp)handschoenen. 
  • Maak 1 keer per dag het toilet goed schoon. Draag hierbij (wegwerp)handschoenen.  
  • Bij eventuele incontinentiemateriaal moet deze worden verzameld en apart worden weggegooid.  

Kleine bloeding   

Het deel van de radioactieve stof dat niet wordt opgenomen zit ook in uw bloed. Wanneer u zich hebt gesneden moet u bloed direct wegspoelen met water.  

Seksualiteit en zwangerschap  

Tijdens de behandelperiode met Y-90-Zevalin kunt u gewoon seksueel contact hebben. Zorg tot een jaar na de behandeling dat u niet zwanger wordt of dat u iemand zwanger maakt. Gebruik daarom een betrouwbaar voorbehoedsmiddel.  

Rijvaardigheid  

Zevalin veroorzaakt vaak duizeligheid. Het kan dus invloed hebben op uw rijvaardigheid en vermogen om machines te bedienen.  

Kleding  

Als de besmetting op uw kleding is terechtgekomen, dan moet u deze zo snel mogelijk apart wassen in een wasmachine. Gebruik (wegwerp)handschoenen om de kleding aan te pakken.  

Opruimen van besmettingen  

Zijn het toilet, de vloer of andere voorwerpen besmet geraakt, dan kunt u deze het beste met een droge tissue of toiletpapier afvegen. Draag hierbij (wegwerp)handschoenen.  

Afval  

Alle gebruikte wegwerphandschoenen, tissues en mogelijk ander besmet afval, mag met het normale huisvuil worden afgevoerd. Let u er daarbij op dat de vuilniszak goed dichtgeknoopt is.  

Andere medische zorg  

In de eerste 7 dagen na elke behandeling met Y-90-Zevalin moeten medewerkers in de zorg weten dat u een behandeling met een radioactieve stof hebt gehad. Meld dit dus aan de medewerkers als er een andere behandeling of een ander onderzoek moet plaatsvinden. Zij kunnen dan contact opnemen met de receptie van Nucleaire Geneeskunde. Een bloedafname kan op de normale manier plaatsvinden. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen? 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl

Handige links

Meer informatie  

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.