Patiëntenfolder

Röntgenonderzoek van een gewricht (arthrogram)

U hebt een afspraak voor een onderzoek van het gewricht, een zogenoemd arthrogram, op de afdeling Radiologie. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat het maken van een arthrogram inhoudt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Radiologie. 

Onze zorg

Wat is Röntgenonderzoek van een gewricht (arthrogram)?

Bij een arthrogram wordt de binnenkant van een gewricht onderzocht. Om de zachte weefsels (zoals kapsel en kraakbeen) zichtbaar te maken, spuiten we (jodiumhoudend) contrastmiddel en/of lucht in. Vervolgens worden er röntgenfoto's gemaakt. Soms is het nodig dat hierna met CT of MRI aanvullend foto's worden gemaakt. Of dat voor u geldt, hoort u bij het maken van de afspraak. Van het CT- of MRI-onderzoek bestaan aparte informatiefolders. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding 

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. 

  

Medicijnen 

  • Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen. 

  • Let op: meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts. 

Eten en drinken 

U mag voor het onderzoek gewoon alles eten en drinken.  

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf 

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek. 

Bent u zwanger? 

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie.  

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden? 

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Radiologie dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. 

Het onderzoek 

  • Een medewerker (de radiodiagnostisch laborant) haalt u op uit de wachtkamer. Vervolgens neemt u plaats op de röntgentafel. Eerst wordt de huid schoongemaakt (gedesinfecteerd). Bij schouder- en heupgewrichten wordt er lokaal een verdoving gegeven. Hierna wordt met behulp van röntgenstraling de punctieplaats bepaald en gemarkeerd op de huid. Zo weet de radioloog precies waar hij of zij het gewricht moet ‘aanprikken’. Soms wordt er wat gewrichtsvloeistof weggehaald voordat de contrastvloeistof in het gewricht wordt gespoten.

  • Vervolgens maken we een aantal opnamen. U krijgt hierna een pleister op de plaats waar geprikt is. In het geval dat er met CT of MRI nog foto's gemaakt moeten van het gewricht, zult u naar de CT of MRI worden gebracht. 

Duur van het onderzoek 

Gemiddeld duurt het maken van een arthrogram 30 minuten. Als het onderzoek wordt aangevuld met CT of MRI, komt de benodigde tijd voor deze onderzoeken er nog bij.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Mag ik na vertrek uit het ziekenhuis weer alles doen?  

Het wordt afgeraden om een auto te besturen, omdat u na het onderzoek (wat) last kunt hebben van het gewricht dat is aangeprikt. Ook kan een autoverzekeraar er problemen mee hebben dat u na een onderzoek zelf een auto bestuurt.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

  • Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor dit onderzoek. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een bloeduitstorting rond de plek van de ingreep of een infectie. 

  • Contrastmiddel 

Voor dit onderzoek gebruikt de radioloog jodiumhoudend contrastmiddel. Indien u bij een eerder onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel een (ernstige) allergische reactie heeft gekregen, verzoeken wij u dringend dit tevoren aan ons en aan uw behandelend arts te melden, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wist u dat? 

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt geven via: Deel uw ervaring

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.00 uur, 10.45-12.30 uur en 13.30-16.30 uur via telefoonnummer 071-526 20 32 of per e-mail: Radiologie-TL-admi@lumc.nl. Zie ook: website Radiologie