MRI-scan

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

U hebt een afspraak om een MRI-scan te laten maken op de afdeling Radiologie. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een MRI-scan inhoudt. Het kan zijn dat de procedure bij u hier iets van afwijkt.

Wat is een MRI-scan?

Een MRI-scanner is een apparaat dat met behulp van magneetvelden en radiogolven afbeeldingen van het lichaam kan maken. Op een MRI-scan kunnen we alle organen en weefsels in beeld brengen. Er komen geen röntgenstralen aan te pas. Een MRI-scan is onschadelijk en doet geen pijn. 

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Algemeen

Voor dit onderzoek moet u van te voren de Vragenlijst MRI-onderzoek volledig invullen. Overhandig deze vóór het onderzoek aan de radiodiagnostisch laborant(e). 

Let op! Als u een van de vragen van het vragenformulier met 'ja' hebt beantwoord, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Radiologie (zie het kopje 'Hebt u nog vragen'). Het is mogelijk dat u dan geen MRI-onderzoek kunt ondergaan. In dit geval kan er op tijd in overleg met u en uw behandelend arts een ander onderzoek worden overwogen. 

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. U kunt tijdens het onderzoek een T-shirt en een joggingbroek of pyjamabroek aanhouden, mits daar geen metaal in voorkomt zoals ritssluitingen, gespen, knopen en dergelijke. Mocht u dat niet bij u hebben, dan kunt u gebruik maken van kleding die op de afdeling aanwezig is. 

Alle sieraden of andere metalen voorwerpen moet u tijdens het onderzoek af doen. In verband met het sterke magneetveld van de MRI-scanner moeten metalen en magnetische voorwerpen buiten de scannerruimte blijven. Denkt u hierbij aan telefoons, pasjes, haarspelden, sleutels enzovoort.

Medicijnen

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. 

Eten en drinken

U hoeft zich voor een MRI-onderzoek niet aan speciale voorschriften te houden. Als dat wel nodig is, dan hoort u dat van tevoren.

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u zwanger?

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan direct contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Contrastmiddel

Soms is het gebruik van contrastvloeistof nodig. Deze vloeistof maakt sommige organen, bloedvaten of afwijkingen beter zichtbaar. De meeste mensen merken hier niets van; binnen een paar uur plast u de vloeistof weer uit. U krijgt de vloeistof tijdens het onderzoek toegediend via een infuus in een ader in de arm. In verreweg de meeste gevallen verloopt het gebruik van contrastvloeistof zonder problemen. 

Overgevoelig voor contrastmiddel

Bij een klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op, waar in de meeste gevallen geen behandeling voor nodig is. Hebt u ooit zo’n reactie gehad? Meld dit dan van tevoren bij uw behandelend arts en bij de radiodiagnostisch laborant.

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Radiologie B (route 797) dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.

Het onderzoek

Vanuit de wachtkamer komt een radiodiagnostisch laborant u halen en begeleidt u naar de kleedkamer. Hier kunt u eventuele kleding met metalen onderdelen uittrekken. Vervolgens neemt de laborant een paar korte vragen met u door. In de onderzoekskamer komt u op een smalle tafel te liggen, meestal op de rug. Tijdens het onderzoek schuift de tafel door de buis van de MRI. Daarbij komt het lichaamsdeel waarvan we opnames willen maken midden in de buis te liggen. Het is heel belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt. Wanneer u beweegt, kunnen de opnames mislukken en moeten ze opnieuw worden gemaakt.

Het onderzoek bestaat uit meerdere opnames. Het apparaat maakt tijdens de opnames een ratelend geluid. Ter bescherming tegen het geluid krijgt u oordopjes van ons. En als u het prettig vindt, kunt u naar muziek luisteren tijdens het onderzoek. Wij hebben een koptelefoon voor u. U kunt zelf uw favoriete cd meenemen. 

De radiodiagnostisch laborant bedient de scanner vanuit de aangrenzende ruimte en spreekt met u via een intercom. U krijgt een belletje waarmee u ook zelf contact kunt maken met de laborant. 

Duur van het onderzoek

De tijdsduur van uw MRI-onderzoek kan variëren van 20 tot 60 minuten. Dit hangt af van wat er onderzocht moet worden.

Na het onderzoek

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. Een radioloog beoordeelt het MRI-onderzoek. De uitslag hiervan komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact met u op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Wist u dat?

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt u geven via deze link: Ervaringen met het LUMC    

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.00 uur, 10.45-12.30 uur en 13.30-16.30 uur op telefoonnummer 071-526 18 40 of per e-mail: RadiologieafsprakenCT-MRI@lumc.nl

Mei 2019