Patiëntenfolder

Nierbiopsie

U hebt een afspraak voor een nierbiopsie op de afdeling Radiologie. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een nierbiopsie inhoudt. Het kan zijn dat de ingreep bij u hier iets van afwijkt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Radiologie. 

Onze zorg

Wat is Nierbiopsie?

Bij een nierbiopsie haalt de radioloog met een naald een klein stukje weefsel (een biopt) uit de nier weg. De patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop en kan zo bepalen of er een behandeling nodig is en zo ja welke behandeling.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Opname 

 • Voor een nierbiopsie wordt u een dag opgenomen. Dat betekent dat u dezelfde dag weer naar huis gaat, maar dat u voor en na de ingreep op de verpleegafdeling verblijft. Afhankelijk van het tijdstip en van hoe de ingreep gaat, is het mogelijk dat u een nacht moet blijven. Neem daarom uit voorzorg nachtkleding, toiletartikelen en de medicijnen mee die u gebruikt. (zie ‘Medicijnen’) Een nachtopname geldt in ieder geval voor mensen met een transplantatienier.  

 • Naast kleding die ook in bed makkelijk zit, kunt u ook een ochtendjas of vest meenemen en slippers of pantoffels. Neem verder zo weinig mogelijk mee naar de afdeling behalve bijvoorbeeld wat leesmateriaal.  

Medicijnen 

 • Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen. 

 • Let op: meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts. 

Eten en drinken 

U mag 3 uur voor het onderzoek niet eten en drinken.  

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. Bij ‘Opname’ leest u welke kleding u mee kunt nemen.  

Meld bijzonderheden vooraf 

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek 

Waar moet u zich melden? 

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de verpleegafdeling dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. 

Voorbereiding op de verpleegafdeling 

 • Een van onze verpleegkundigen ontvangt u op de verpleegafdeling en wijst u uw bed en legt u dan meteen uit wat er tijdens de opname gaat gebeuren. Uiteraard kunt u altijd bij de verpleegkundigen terecht met uw vragen. 

 • Op de verpleegafdeling krijgt u een infuus en er wordt bloed afgenomen. Ook wordt uw bloeddruk, pols en temperatuur gemeten. 

Het onderzoek 

 • U komt met uw bed aan op de afdeling Radiologie waar de radiodiagnostisch laborant u vanuit de wachtkamer op komt halen. De laborant neemt een paar korte vragen met u door. Vervolgens doet de interventieradioloog de biopsie.  

  

 • De radioloog start met het maken van een echo. U krijgt wat gel op de huid, wat even koud aan kan voelen. Met behulp van de echo bepaalt de radioloog de plaats van de punctie. De radioloog dekt de plek af met een steriel laken om infecties te voorkomen en geeft u een plaatselijke verdoving. Als de verdoving is ingewerkt, neemt de radioloog met een biopsienaald  een stukje weefsel weg. Dit gebeurt een paar keer, om voldoende weefsel te hebben voor een goede diagnose.

 • Het nemen van een biopt kan ondanks de verdoving heel even pijnlijk zijn. Die pijn duurt meestal niet langer dan een paar seconden. Na het nemen van de biopten drukt de radioloog het wondje dicht en plakt het af met een pleister.  

Duur van het onderzoek 

Een nierbiopsie duurt gemiddeld 30 minuten. In een enkel geval kan het iets langer duren.   

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

U wordt geadviseerd om, op de dag, na ontslag uit het ziekenhuis, zelf geen voertuig te besturen.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag van het biopt komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een nierbiopsie. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een infectie rond de plek van de ingreep (in minder dan 1% van de gevallen), of bloed dat zichtbaar is in de urine. In een zeer zeldzaam geval treedt een nierbloeding op ( in minder dan 1% van de gevallen), ontstaat er een fistel (in minder dan 2% van de gevallen) of verslechtert de nierfunctie (in minder dan 2% van de gevallen). Wanneer u na de ingreep klachten hebt, kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Radiologie. 

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Na het onderzoek 

 • Wanneer u terug bent op de verpleegafdeling moet u 6 uur bedrust houden. Dit is om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te houden. Ondertussen houdt de verpleegkundige op de verpleegzaal u in de gaten en meet een aantal keren uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. Een uur na de biopsie mag u weer eten en drinken. 

 • Wanneer er een biopt is genomen van uw eigen nier, dan moet u een nacht in het ziekenhuis blijven. Is er een biopt genomen van uw transplantatie nier dan mag u vaak dezelfde dag naar huis. 

 • U mag pas 2 uur na het onderzoek weer eten, 1 uur na het onderzoek is helder vloeibaar voedsel toegestaan.

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Mag ik na vertrek uit het ziekenhuis weer alles doen?  

U mag de dag na het onderzoek niet tillen. De week erna mag u geen zware lichamelijke inspanning verrichten. Na die week kunt u weer alles doen. Krijgt u thuis meer pijn (of neemt de pijn na een week niet af) of hebt u opnieuw bloed in de urine, neem dan contact op met uw huisarts of behandelend arts. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wist u dat?

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt u geven via: Deel uw ervaring

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.15 en 16.00 uur via telefoonnummer 071-526 24 10 of per e-mail via SecretariaatAngio-interventie@lumc.nl. Zie ook: website Radiologie

Handige links

Meer informatie  

Bekijk onze voorlichtingsfilm over biopsie: Video