Patiëntenfolder

Punctie met behulp van echografie

U hebt een afspraak voor een punctie waarbij de radioloog gebruikt maakt van echografie. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een punctie met echografie inhoudt. Het kan zijn dat het onderzoek bij u hier iets van afwijkt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Radiologie.

Onze zorg

Wat is Punctie met behulp van echografie?

Bij een punctie haalt de radioloog met een dunne naald wat cellen of vocht weg. En bij dit onderzoek maakt de radioloog gebruik van echografie om de juiste plaats van de punctie te bepalen.  

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken.   

Medicijnen  

  • U kunt uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Zo niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

  • Let op: meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.  

Eten en drinken  

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.  

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Radiologie dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.  

Het onderzoek  

  • Vanuit de wachtkamer komt een doktersassistent u halen en neemt een paar korte vragen met u door. Vervolgens doet de radioloog (in opleiding) of de echolaborant de punctie. De radioloog/laborant start met het maken van een echo en bepaalt zo de plaats van de punctie. Hiervoor krijgt u wat gel op de huid, wat even koud kan aanvoelen. Wanneer u nog niet eerder een echo hebt gehad, kijkt de radioloog/laborant ook of er inderdaad een afwijking te zien is.  

  • De doktersassistent(e) zorgt ervoor dat u zo comfortabel mogelijk ligt. Meestal is het niet nodig om de plek van de punctie te verdoven; de verdovingsprik is vaak pijnlijker dan de punctie zelf.   

  • De radioloog ontsmet de plek van de prik en neemt met een naald wat cellen of vocht weg. Dit gebeurt maximaal 3 keer, om zo voldoende materiaal te hebben voor een goede diagnose. De punctie kan even pijnlijk zijn. Na de punctie drukt de radioloog het wondje dicht en plakt het af met een pleister.  

Duur van het onderzoek  

Een punctie duurt gemiddeld 20 minuten. In een enkel geval kan het iets langer duren.   

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na het onderzoek  

Als de biopsie met succes is verlopen mag u meteen naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.   

Weer thuis   

Eenmaal thuis mag u gewoon alles doen, tenzij anders aangegeven door uw arts. Wanneer u klachten krijgt waarvan u denkt dat ze door de punctie komen, neem dan contact op met uw huisarts. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt binnen 3 tot 10 werkdagen terecht bij uw behandelend arts, afhankelijk van wat onderzocht moet worden. Uw behandelend arts neemt contact op en bespreekt de uitslag met u. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een punctie. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een heel enkele keer treden er complicaties op, zoals een bloeduitstorting. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wist u dat?

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt u geven via: Deel uw mening

Heeft u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.00 uur, 10.45-12.30 uur en 13.30-16.30 uur via telefoonnummer 071-526 20 32. Voor informatie over afspraken en inlichtingen over de afdeling Radiologie kunt u ook een e-mail sturen naar: Radiologie-TL-admi@lumc.nl. Zie ook: website Radiologie