Patiëntenfolder

Dubbel J catheter

Binnenkort komt u voor het plaatsen van een dubbel J catheter. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder willen wij u uitleggen hoe de procedure verloopt. Hierbij wordt de algemene gang van zaken beschreven. Het is mogelijk dat in uw geval hiervan enigszins wordt afgeweken. Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u terecht bij de afdeling Radiologie A. De afdeling is gedurende werkdagen van 08.15 - 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 071- 5262410 (Locatie 2e etage, C-02-S).

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

Onze zorg

Wat is Dubbel J catheter?

U heeft mogelijk een vernauwing, verkleving of niersteen in de urineleider, waardoor de urine niet goed kan aflopen naar de blaas. Een dubbel J catheter is een catheter die geplaatst kan worden in de urineleider tussen de nier en de blaas. De catheter heeft na plaatsing een J-krul in de nier en aan het uiteinde een J-krul in de blaas met als doel om de urine van de nier naar de blaas te laten lopen, waardoor de nier ontlast wordt van urine.  

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

De radioloog hoopt met deze procedure u van uw klachten af te helpen. Doordat de nier weer ontlast wordt van urine neemt daarbij de vaak bijkomende pijn en koorts af. Ook kan de nier weer zijn volledige functie hervatten, namelijk urine verzamelen en afscheiden.  

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Nuchter 

In principe mag u 3 uur voor de behandeling niet eten en drinken. Wanneer u onder narcose gaat, krijgt u vanuit de anesthesiepoli instructies.  

Medicijnen 

In principe kunt u uw gebruikelijke medicijnen op de normale manier innemen. Mocht u echter bloedverdunnende middelen gebruiken, dan moet u dit melden aan uw behandelend arts. Deze maakt hierover met u een afspraak; in sommige gevallen worden de bloedverdunnende middelen een aantal dagen gestopt of wordt voor een andere dosering gekozen.  

Kleding 

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig, wanneer u kleding aan heeft waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Wanneer u opgenomen wordt krijgt u op de verpleegafdeling ziekenhuiskleding.  

Antibiotica 

Het is mogelijk dat in overleg met uw behandelend arts wordt gekozen om u antibiotica toe te dienen voorafgaand aan het plaatsen van de dubbel J catheter. Dit krijgt u te horen van uw behandelend arts.  

Afzeggen onderzoek  

Mocht u om wat voor reden dan ook de afspraak op onze afdeling niet kunnen nakomen, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk, maar bij voorkeur tenminste 2 dagen van te voren te melden aan onze afdeling Radiologie A (2e etage, C2-S). Het telefoonnummer is 071-5262410.  

Wij kunnen dan een andere patiënt oproepen, zodat de onderzoekstijd niet verloren gaat. Indien u de behandeling op de afdeling Radiologie afzegt, dan verzoeken we u eveneens contact op te nemen met de arts die de behandeling heeft aangevraagd. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Melden  

Deze behandeling vindt in principe plaats bij patiënten die zijn opgenomen op een (dag)verpleegafdeling. Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de verpleegafdeling dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. 

Vanaf de verpleegafdeling wordt u naar de afdeling Radiologie gebracht. Een radiodiagnostisch laborant haalt u voor het onderzoek uit de wachtkamer. Mocht u tijdens, voorafgaand aan en na het onderzoek vragen hebben, dan kunt u daarmee terecht bij de radiodiagnostisch laborant(e) of de radioloog die het onderzoek uitvoert. 

Duur van het onderzoek  

De gemiddelde duur van het onderzoek en behandeling is 75 min.  

Onderzoek en behandeling  

Een radiodiagnostisch laborant zal u uit de wachtkamer komen halen. Hij of zij zal een paar korte vragen met u doornemen. In de behandelkamer wordt u gevraagd op de buik te gaan liggen. Is dit niet mogelijk dan kan worden besloten u op uw zij te laten liggen. De radiodiagnostisch laborant sluit u aan op bewakingsapparatuur en dan zal de radioloog bij u komen. Met behulp van echografie wordt gekeken naar de nier om een goede benaderingswijze te bepalen. De huid wordt hierna gedesinfecteerd en afgedekt met een steriel laken, dit om infecties te voorkomen. Allereerst wordt de huid en onderliggend weefsel verdoofd met een verdovingsprik. Hierna prikt de radioloog het verzamelsysteem in de nier aan en maakt röntgenopnames met contrastmiddel.  

Met een draad zal de radioloog door de urineleider proberen te komen naar de blaas. Over deze draad kan de radioloog de dubbel J catheter plaatsen en de draad verwijderen. Als de radioloog het vermoeden heeft dat de catheter de nier niet voldoende ontlast, kan hij of zij ervoor kiezen een drain in de nier achter te laten (zie informatiefolder: Nefrostomie). De prikplaats in de huid zal worden afgeplakt met een pleister en het team zal u weer in uw bed helpen.  

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

toevoeging: U wordt geadviseerd om, op de dag, na ontslag uit het ziekenhuis, zelf geen voertuig te besturen.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De radioloog die de behandeling verricht en beoordeelt, brengt zo snel mogelijk verslag uit aan uw behandelend arts. De uitslag van de behandeling krijgt u van uw behandeld arts. Vaak kan de radioloog u al na de procedure te woord staan over het resultaat van de procedure.  

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Afweging 

Uw behandelend arts heeft de geringe kans op complicaties afgewogen tegen het te verwachten nut van de behandeling. Het team dat de procedure uitvoert, heeft zich gespecialiseerd in het voorkómen en behandelen van bijwerkingen van dergelijke onderzoeken.  

Een dubbel J catheter plaatsen is een veilige ingreep en verloopt meestal zonder problemen. In sommige gevallen kan er geen dubbel J catheter worden geplaatst, door bijvoorbeeld een verstopping. In dat geval wordt er een nefrostomie katheter (terug)geplaatst. Een enkele keer treden er bijverschijnselen (complicaties) op.  

Complicaties die kunnen voorkomen zijn:  

  • Een bloeduitstorting op de prikplaats 
  • Bloedverlies bij het plassen 

Contrastmiddel (Jodiumhoudend) 

Bij de behandeling wordt (een jodiumhoudend) contrastmiddel toegediend om de organen en/of afwijkingen te kunnen beoordelen. Het inspuiten van het contrastmiddel kan enigszins gevoelig zijn. Een klein aantal patiënten (minder dan 1 %) reageert allergisch op het contrastmiddel. De reactie kan bestaan uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal is er geen verdere behandeling noodzakelijk.  

Indien u bij een eerder onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel een (ernstige) allergische reactie heeft gekregen, verzoeken wij u dringend dit tevoren aan ons en aan uw behandelend arts te melden, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen of gekozen kan worden voor een eventueel alternatief onderzoek.  

Röntgenstraling 

De behandeling wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling, alleen wat nodig is voor kwalitatief goede behandeling.  

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Op de verpleegafdeling heeft u nog twee uur bedrust. U mag weer eten en drinken. Het kan zijn dat u vaker naar het toilet moet dan normaal, omdat de nier de urine weer kan laten aflopen. Treden er problemen op, zoals pijn in de nierstreek, veel bloedverlies bij het plassen of als u koorts krijgt neemt u dan contact op met uw huisarts of behandelend arts.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mocht u nog vragen hebben, het onderzoek willen annuleren of suggesties hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.  

De afdeling Radiologie A is gedurende werkdagen bereikbaar van 8.15 - 16.30 uur. 

Locatie: 2e etage LUMC, zone C2-S. 

Telefoonnummer secretariaat Angio-interventie: 071- 526 2410. 

Handige links

Toegangstijden / wachtlijsten  

Binnen de afdeling wordt de toegangstijd (dat wil zeggen; de wachttijd tussen het aanvragen van het onderzoek en de daadwerkelijke uitvoering) voortdurend nauwlettend in de gaten gehouden. Toch kan het voorkomen dat deze wachttijd soms langer is dan u en wij zouden wensen. Wij vragen hiervoor uw begrip.  

Het LUMC ververst iedere maand de actuele wachttijden. Voor actuele informatie over wachtlijsten kunt u kijken op de webpagina Wachttijden / wachtlijsten op de website van het LUMC.  

Klachten  

Het kan voorkomen, dat u niet tevreden bent over de uitvoering van het onderzoek, de bejegening door medewerkers of anderszins klachten heeft. In dat geval wordt u geadviseerd om uw bezwaren direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s). Indien dit voor u geen bevredigende oplossing biedt, kunt u via het secretariaat (071-5299382) contact opnemen met het sectiehoofd van de afdeling Radiologie of met de secretaris van de decentrale melding commissie Radiologie.  

U kunt eveneens uw klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van het LUMC. De balie van het Patiëntenservicebureau kan men u meer informatie geven over de procedure.(Locatie Leidse Plein, 2e etage LUMC)  

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de webpagina Klacht indienen op de website van het LUMC.