Patiëntenfolder

Longscintigrafie (perfusie en/of ventilatie)

U hebt een afspraak voor een longperfusie- en/of longventilatiescintigrafie bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde; 

Onze zorg

Wat is Longscintigrafie (perfusie en/of ventilatie)?

Met een longperfusiescintigrafie brengen we de doorbloeding (perfusie) van uw longen in beeld. Bij een longventilatiescintigrafie kijken we naar de luchtverdeling (ventilatie) van de longen. Dit doen we door middel van een radioactief stofje en het maken van foto’s. Zo kunnen we vaststellen of er een bloedprop in een bloedvat van de long aanwezig is (een longembolie). Ook wordt dit onderzoek regelmatig aangevraagd bij de voorbereiding of controle van een operatie aan de longen.  

Alleen de doorbloeding óf de doorbloeding én de ventilatie van de longen zal worden onderzocht. Dit is afhankelijk van de vraag die uw behandelend arts heeft.  

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding 

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

  

Medicijnen 

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen. 

Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot tenminste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc. 

Eten en drinken 

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.   

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf 

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek 

Waar moet u zich melden? 

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer.  

Het onderzoek 

Voor de longperfusiescintigrafie krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten. Dit gaat via een prik in de arm. Tijdens de injectie ligt u plat op bed. We vragen u een paar keer diep in en uit te ademen. Dit is nodig om het radioactieve materiaal goed te verdelen in beide longen. Meteen hierna maken we foto’s van de longen. Hierbij zit u op een kruk voor de camera. Mocht u niet kunnen zitten, dan maken we de foto’s terwijl u ligt.   

Bij de longventilatiescintigrafie maken we ook opnamen terwijl u op een kruk voor de camera zit. Maar in plaats van dat de radioactieve stof wordt ingespoten, ademt u een mengsel van lucht en radioactief gas in. Dit gebeurt via een kapje over mond en neus. Het gas is volkomen reukloos en ongevaarlijk. 

Duur van het onderzoek  

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek.  

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen? 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.