Patiëntenfolder

Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met IBZM

U hebt een afspraak voor een hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

Onze zorg

Wat is Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met IBZM?

Bij een hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met IBZM brengen we de communicatie tussen bepaalde groepen hersencellen (het dopaminerge systeem) in beeld. Bij de Parkinsonisme en een aantal aanverwante aandoeningen, zoals multisysteematrofie, is de communicatie in het dopaminerge systeem niet goed. Dat uit zich in bijvoorbeeld een andere manier van bewegen of bevingen. Dit onderzoek helpt uit te vinden wat de oorzaak van de slechte communicatie in de hersenen. Zo kan de arts bepalen welke medicijnen voor u het beste werken.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.   

Medicijnen  

Een aantal medicijnen is van invloed op het onderzoek. Onder het kopje ‘Richtlijn stoppen met medicijnen’ ziet u een lijst van medicijnen die over het algemeen gestopt moeten worden en hoe lang van tevoren. Uw behandelend arts zal u instructies geven over of u (tijdelijk) moet stoppen met bepaalde medicijnen. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Inname tabletten met jodiumverbinding  

Voor het onderzoek wordt u voorbereid met Kaliumjodidetabletten. Deze beschermen de schildklier tegen het radioactieve materiaal dat tijdens het onderzoek wordt toegediend. U moet 3 tabletten 1 uur voor de toediening innemen. Deze tabletten hebt u meegestuurd gekregen met de afsprakenbrief.  

Zwangerschap en borstvoeding   

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u na het onderzoek tenminste 3 weken lang de melk afkolven en wegspoelen door de wc.             

Eten en drinken  

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.    

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.   

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer.   

Het onderzoek  

Voor dit onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof (I-123-IBZM) toegediend. Dit gaat via een infuus in de arm. Dankzij deze stof wordt het dopaminerge systeem zichtbaar. Het duurt 2 uur voordat de radioactieve stof goed genoeg is opgenomen in de hersenen om foto’s te maken. Tijdens het wachten mag u de afdeling verlaten.   

2 uur na de injectie maken we foto’s op de afdeling. Hiervoor ligt op een onderzoekstafel met uw hoofd in een hoofdsteun. De camera maakt vanuit verschillende richtingen foto’s van uw hoofd. Dat duurt ongeveer 45 minuten. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u uw hoofd zo stil mogelijk houdt.  

Duur van het onderzoek   

Het onderzoek duurt ongeveer 3 uur. Dit is inclusief de wachttijd. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 tot 48 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie  

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Overig

Richtlijn stoppen met medicijnen  

Onderstaande medicijnlijst is een richtlijn voor de tijd dat u de medicijnen moet stoppen voorafgaand aan het onderzoek. Alle overige medicijnen kunt u op de normale manier en tijd innemen. Let op: stoppen van medicijnen kan alleen na toestemming van uw eigen arts!

Commerciële naam  

Staken van de medicijnen 

Abilit  

2 dagen  

Anatensol  

3 dagen/depot: 2 maanden  

Britaject  

3 uur  

Buronil  

1 dag (oraal gegeven)  

Chloor-piprazine  

5 dagen  

Cinnipirine  

2 dagen  

Cisordinol  

8 dagen/depot: 3 maanden  

Clopenthixol  

8 dagen/ depot 3 maanden  

Dipiperon  

8 dagen  

Dogmatil  

2 dagen  

Dridol  

1 dag  

Emergil  

8 dagen/depot: 3 maanden  

ET-495  

6 dagen  

Frenacil  

8 dagen  

Geangin  

2 dagen  

Haldol  

30 dagen  

Imap  

Alleen na overleg behandelend arts  

Impromen  

8 dagen  

Insidon  

2 dagen  

Isoptin  

2 dagen  

Lanzac  

7 dagen  

Largactil  

7 dagen  

Leponex  

4 dagen  

Leptril  

8 dagen  

Leptryl  

8 dagen  

Litican  

1 dag  

Meleril  

5 dagen  

Melleretten  

5 dagen  

Methotrimeprazin  

17 dagen  

Methylperone  

1 dag (oraal gegeven)  

Migrafin  

2 dagen  

Mirapex  

3 dagen  

Moban  

1 dag  

Mutabon  

5 dagen  

Navane  

7 dagen  

Nedeltran  

1 dag  

Neuleptil  

3 dagen  

Norprolac  

4 dagen  

Nozinan  

17 dagen  

Orap  

11 dagen  

Parlodel  

15 uur tot 1 dag  

Permax  

9 dagen  

Piportil  

2 dagen  

Primatour  

2 dagen  

Primperan  

2 dagen  

Promazine  

2 dagen  

Raclopride  

5 dagen  

Requip  

2 dagen  

Risperdal  

5 dagen  

Roxiam  

2 dagen  

Semap  

30 dagen  

Serdolect  

1 dag  

Serlect  

14 dagen  

Seroquel  

2 dagen  

Sibelium  

90 dagen  

Sifrol  

3 dagen  

Siquil  

7 dagen  

Solian  

3 dagen  

Taractan  

2 dagen  

Tarka  

2 dagen  

Taxilan  

4 dagen  

Terfluzine  

2 dagen  

Tiotixeen  

7 dagen  

Trilafon  

5 dagen  

Trivastal  

6 dagen  

Ziaxel  

2 dagen  

Ziprasidon  

2 dagen  

Zoloptil  

4 dagen  

Zuclopenthixol  

8 dagen / depot: 3 maanden  


Generieke naam  

Staken van de medicijnen  

Alimenazine 

1 dag 

Alizapride 

1 dag 

Amisulpride 

3 dagen 

Apomorphine 

3 uur 

Benperidol  

8 dagen 

Bromocriptine 

15 uur tot 1 dag 

Bromperidol 

8 dagen 

Chlorpromazine 

7 dagen 

Chlorprothixene  

2 dagen 

Cinnarizine 

2 dagen 

Clopenthixol 

8 dagen/depot: 3 maanden 

Clozapine 

4 dagen 

Droperidol 

1 dag 

Flunarizine 

90 dagen 

Flupenthixol.2HCl 

8 dagen/depot: 3 maanden 

Fluphenazine 

3 dagen/depot: 2 maanden 

Fluspirilene 

Alleen na overleg behandelend arts 

Haloperidol 

30 dagen 

Levomepromazine 

17 dagen 

Melperone 

1 dag (oraal gegeven) 

Metoclopramide 

2 dagen 

Molindone 

1 dag 

Olanzapine 

7 dagen 

Opipramol 

2 dagen 

Penfluridol 

30 dagen 

Perazine 

4 dagen 

Pereciazine 

3 dagen 

Pergolide 

9 dagen 

Perimethazine 

8 dagen 

Perphenazine 

5 dagen 

Pimozide 

11 dagen 

Pipamperone 

8 dagen 

Pipotiazine 

2 dagen 

Piribedil 

6 dagen 

Pramipexole 

3 dagen 

Promazine 

2 dagen 

Quetiapine 

2 dagen 

Quinagolide 

4 dagen 

Raclopride 

5 dagen