Patiëntenfolder

Voedingssonde: Percutane Gastrostomie (PEG of PRG)

U hebt een afspraak voor het plaatsen van een PRG-sonde op de afdeling Radiologie. In deze folder krijgt u meer informatie over wat het plaatsen van de PRG-sonde inhoudt.

Deze folder is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

Onze zorg

Wat is Voedingssonde: Percutane Gastrostomie (PEG of PRG)?

PRG is de afkorting van Percutane Radiologische Gastrostomie-sonde. De letters PEG staan voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. In beide gevallen is de sonde hetzelfde, maar de manier van plaatsing verschilt. De PEG- of PRG-sonde is een plastic slangetje dat door de huid rechtstreeks in de maag wordt gebracht. Via deze sonde kan de voeding die u dagelijks nodig hebt, aan u worden toegediend. Het plaatsen van een PEG- of PRG-sonde kan worden overwogen als de verwachting is dat u langer dan 6 weken afhankelijk zult zijn van (volledige) sondevoeding. De kwaliteit van leven met de PEG of PRG-sonde wordt in vergelijking een neus-maagsonde als beter ervaren. Sondevoeding via de PEG of PRG-sonde is een veilige en goede methode om gedurende langere tijd voeding binnen te krijgen.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken.   

Opname  

Van uw behandelend arts hebt u gehoord dat u voor deze ingreep een dag wordt opgenomen. Dat betekent dat u dezelfde dag weer naar huis gaat, maar dat u voor en na de ingreep op de verpleegafdeling verblijft. Naast kleding die ook in bed makkelijk zit, kunt u ook een ochtendjas of vest meenemen en slippers of pantoffels. Neem verder zo weinig mogelijk mee naar de afdeling, behalve bijvoorbeeld wat leesmateriaal.  

Medicijnen  

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.  

Eten en drinken  

U mag de avond voor de procedure vanaf 24.00 uur niet meer eten en drinken.    

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u zwanger?  

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie.   

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van de procedure  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de verpleegafdeling dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.  

Voorbereiding op de verpleegafdeling  

Een van onze verpleegkundigen ontvangt u op de verpleegafdeling en wijst u uw bed en legt u dan meteen uit wat er gaat gebeuren. Natuurlijk kunt u altijd bij de verpleegkundigen terecht met uw vragen. Op de verpleegafdeling krijgt u een infuus en een operatiejasje aan. Via dit infuus krijgt u antibiotica toegediend. Ook neemt de verpleegkundige bloed af als dat nodig is.        

De procedure  

Wanneer u op de afdeling Radiologie komt, haalt een medewerker (de radiodiagnostisch laborant) uit het behandelteam u op. U neemt plaats op de behandeltafel, waarbij de laborant ervoor zorgt dat u zo comfortabel mogelijk ligt. De laborant sluit u aan op de bewakingsapparatuur om zo uw bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed in de gaten te houden.   

Met behulp van echografie bepaalt de interventieradioloog de plek waar de PRG-sonde wordt ingebracht. Voordat de PRG-sonde geplaatst kan worden, is het nodig om lucht in de maag te brengen. Dit gebeurt door een dunne sonde via de neus of mond naar de maag te leiden. Het kan zijn dat u tijdens de behandeling lucht moet opboeren. Hierna wordt de huid ontsmet en krijgt u een plaatselijke verdoving. De interventieradioloog maakt uw maag aan uw buikwand vast met 2 hechtingen. Hierna prikt de interventieradioloog door uw buikhuid de maag aan en brengt de PRG-sonde in.   

Na het plaatsen van de PRG-sonde wordt de maagsonde die eerder is ingebracht weggehaald op de interventiekamer of op de verpleegafdeling. De hechtingen moeten na 10 dagen verwijderd worden. Hiervoor krijgt u een afspraak van de laborant mee.   

Duur van het plaatsen van een PRG-sonde  

Gemiddeld duurt het plaatsen van een PRG-sonde 60 minuten.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Wanneer u weer terug bent op de afdeling, meet de verpleegkundige elke 2 uur uw hartslag, bloeddruk en temperatuur. Ook controleert de verpleegkundige de plek op de buik waar de sonde is ingebracht. Als het nodig is, kunt u om pijnstilling vragen. U moet minimaal 4 uur op de afdeling blijven. Als de laatste controles goed zijn, kunt u naar huis en kunt u de sonde gebruiken. 

Na het plaatsen van de PRG-sonde krijgt u een informatiefolder van de PRG-katheterfabrikant mee. Hebt u deze niet ontvangen, neem dan contact op met de afdeling Interventie Radiologie, zie het kopje ‘Hebt u nog vragen?’.  

De PRG-sonde moet elke 3 maanden vervangen worden. Hiervoor kunt u na het verwijderen van de hechtingen (na 10 dagen) een afspraak maken op de Endoscopieafdeling (C-04-S). Met een machtiging van uw behandelend arts kunt u een nieuwe PRG-sonde ophalen. Neem deze mee wanneer de sonde verwisseld moet worden.

U wordt geadviseerd om, op de dag, na ontslag uit het ziekenhuis, zelf geen voertuig te besturen.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor het plaatsen van een PRG-sonde. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals wondinfectie, lekkage van sondevoeding langs de PRG-sonde, verstopping van de PRG-sonde, huidirritaties of pijn.

Nazorg

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Nazorg bij problemen   

Mocht het voorkomen dat er problemen ontstaan met uw PRG-sonde kunt u, op de onderstaande voorwaarde, contact opnemen.   

  

Binnen 4 weken na eerste plaatsing kunt u contact opnemen met de afdeling Interventie Radiologie:    

  • Binnen kantoortijden 071-526 24 10  
  • Buiten kantoortijden via de Spoedeisende Hulp 071-526 20 25  

Na 4 weken na plaatsing kunt u contact opnemen met de dienstdoende MDL-arts:    

  • Binnen kantoortijden 071-526 35 57  

Buiten kantoortijden via de Spoedeisende Hulp 071-526 20 25

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wist u dat?  

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt u geven via deze link: Ervaringen met het LUMC.

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Interventie Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.15 en 16.00 uur op telefoonnummer 071-526 24 10 of via e-mail: SecretariaatAngio-interventie@lumc.nl.